Stretch strop v kanceláři – výhody a použití

Napínané stropy jsou relativně novou inovací ve světě interiérového designu, která ovládla trh. Oblíbenost těchto stropů je vysvětlena jejich četnými výhodami, které zahrnují jak estetické, tak praktické výhody. Stretch stropy jsou v podstatě systém zavěšených stropů vyrobený z tenké fólie PVC nebo jiných materiálů, které jsou nataženy přes rám připevněný ke stěnám místnosti. V tomto článku budeme diskutovat o výhodách instalace podhledů ve vaší domácnosti nebo kanceláři.

Estetická přitažlivost
Stretch stropy se dodávají v různých barvách, texturách a povrchových úpravách, což znamená, že je lze vybrat tak, aby vyhovovaly každému vkusu nebo preferencím designu. Výsledkem je krásná a elegantní povrchová úprava, která dodá každému prostoru sofistikovanost a styl. Lesklá povrchová úprava materiálu také odráží světlo a vytváří v místnosti světlou a vzdušnou atmosféru.

Snadná instalace
Napínané stropy se instalují poměrně snadno a instalace může být dokončena během několika hodin. Proces zahrnuje připevnění rámu ke stěnám místnosti, která je poté pokryta strečovým stropním materiálem. To znamená, že ve vaší domácnosti nebo kanceláři bude minimální rušení a můžete si svůj nový strop začít užívat téměř okamžitě.

Skryjte nevzhledné rysy
Napínané stropy jsou skvělým způsobem, jak skrýt nevzhledné prvky, jako jsou trubky, dráty a potrubí, které by jinak zničily vzhled vašeho stropu. Stretch stropní materiál je také voděodolný, což znamená, že jej lze použít k zakrytí vlhkých nebo znečištěných stropů.

Snadno se čistí a udržuje
Stretch stropy se snadno čistí a udržují, díky čemuž jsou ideální pro prostory s vysokým provozem, jako jsou kanceláře, restaurace a nemocnice. Materiál je odolný vůči plísním a houbám, lze jej otřít vlhkým hadříkem nebo houbou.

Akustická izolace
Stretch stropy mají také vynikající zvukovou izolaci, což znamená, že mohou pomoci snížit hladinu hluku ve vaší domácnosti nebo kanceláři. To je užitečné zejména v otevřených kancelářích nebo domácnostech s více úrovněmi, kde se hluk může snadno šířit mezi místnostmi.

Požární odolnost
Materiál PVC používaný v napínacích stropech je ohnivzdorný, což znamená, že může pomoci zabránit šíření ohně v případě požáru. Díky tomu jsou napínané stropy bezpečnou volbou pro domácnost i kancelář.

Závěrem lze říci, že výhody instalace napínacích stropů ve vašem domě nebo kanceláři jsou četné. Od estetické přitažlivosti až po praktické výhody, jako je zvuková izolace a požární odolnost, jsou napínané stropy skvělou volbou pro každého, kdo hledá modernizaci svého stropu. Díky širokému výběru barev, textur a dokončovacích materiálů si můžete vybrat napínací strop v souladu s vaším osobním stylem a preferencemi designu. Proč tedy nezvážit instalaci napínacího stropu u vás doma nebo v kanceláři již dnes a nevyužít všech jeho výhod?

READ
Výhody a nevýhody válečkové a západkové západky pro dveře

Nevíte jaký strop koupit?

Naši specialisté vám po telefonu zodpoví všechny vaše dotazy a pomohou vám vybrat tu správnou variantu pro vás.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady ochrany osobních údajů) se vztahují na všechny informace, které webová stránka Stretch Ceilings SGroup (dále jen webová stránka sgroup) umístěná na názvu domény s-group71.ru (stejně jako její subdomény) může získat o Uživateli během používání webu s-group71.ru (stejně jako jeho subdomény), jeho programů a jeho produktů.

Definice pojmů

1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. “Správa stránek” (dále jen “Správa”) – pověření zaměstnanci ke správě webových stránek SGroup Stretch Ceilings, kteří organizují a (nebo) provádějí zpracování osobních údajů, dále určují účely zpracování osobních údajů, složení osobních údajů ke zpracování, úkony (operace), prováděné s osobními údaji.

1.1.2. „Osobní údaje“ – jakékoli informace týkající se přímo či nepřímo identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjekt osobních údajů).

1.1.3. „Zpracování osobních údajů“ – jakákoli akce (operace) nebo soubor akcí (operací) prováděných pomocí automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, akumulace, ukládání, objasnění (aktualizace, změna) , extrakce, použití, přenos (distribuce, poskytnutí, přístup), depersonalizace, blokování, vymazání, zničení osobních údajů.

1.1.4. „Důvěrnost osobních údajů“ je povinným požadavkem provozovatele nebo jiné osoby, která získala přístup k osobním údajům, aby zabránila jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo jiných právních důvodů.

1.1.5. „SGroup Stretch Ceilings Site“ je sbírka vzájemně propojených webových stránek hostovaných na internetu na jedinečné adrese (URL): s-group71.ru, stejně jako její subdomény.

1.1.6. „Subdomény“ jsou stránky nebo soubor stránek umístěných na doménách třetí úrovně patřících k webu Stretch Ceilings SGroup, jakož i jiné dočasné stránky, na jejichž spodním okraji jsou uvedeny kontaktní informace Administrace.

1.1.5. „Uživatelem webu SGroup Stretch Ceilings“ (dále jen Uživatel) je osoba, která má přístup na web SGroup Stretch Ceilings prostřednictvím internetu a využívá informace, materiály a produkty webu SGroup Stretch Ceilings.

1.1.7. «Cookies» – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

READ
Kašmírová deka: jak vybrat tu správnou, vlastnosti výplně, všechna pro a proti

1.1.8. „IP adresa“ – jedinečná síťová adresa uzlu v počítačové síti, přes který Uživatel přistupuje na webovou stránku sgroup.

Obecná ustanovení

2.1. Používání webových stránek Stretch Ceilings SGroup Uživatelem znamená souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami zpracování osobních údajů Uživatele.

2.2. V případě nesouhlasu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů musí uživatel přestat používat webovou stránku Stretch Ceilings SGroup.

2.3. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webovou stránku Stretch Ceilings SGroup. Webová stránka sgroup nekontroluje a nenese odpovědnost za webové stránky třetích stran, ke kterým má uživatel přístup prostřednictvím odkazů dostupných na webových stránkách SGroup stretch stropy.

2.4. Administrace neověřuje přesnost osobních údajů poskytnutých Uživatelem.

Předmět zásad ochrany osobních údajů

3.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví povinnost Správy nezveřejňovat a zajistit režim ochrany důvěrnosti osobních údajů, které Uživatel poskytne na žádost Správy při registraci na webu SGroup Stretch Ceilings nebo při přihlášení k odběru e-mailového zpravodaje.

3.2. Osobní údaje oprávněné ke zpracování podle těchto Zásad ochrany osobních údajů poskytuje Uživatel vyplněním formulářů na webových stránkách Stretch Ceilings SGroup a zahrnují následující informace:
3.2.1. příjmení, jméno, patronymie Uživatele;
3.2.2. kontaktní telefonní číslo Uživatele;
3.2.3. e-mailová adresa (e-mail)
3.2.4. místo bydliště uživatele (v případě potřeby)
3.2.5. fotografie (pokud je to nutné)

3.3. Web sgroup chrání Data, která se automaticky přenášejí při návštěvě stránek:
– IP adresa;
— informace ze souborů cookie;
– informace o prohlížeči
— doba přístupu;
– referrer (adresa předchozí stránky).

3.3.1. Zakázání souborů cookie může mít za následek nemožnost přístupu k částem webu, které vyžadují autorizaci.

3.3.2. Web sgroup shromažďuje statistiky o IP adresách svých návštěvníků. Tyto informace se používají k prevenci, zjišťování a řešení technických problémů.

3.4. Jakékoli další osobní údaje neuvedené výše (historie návštěv, používané prohlížeče, operační systémy atd.) podléhají bezpečnému ukládání a nedistribuci, s výjimkou případů uvedených v odstavcích. 5.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Účely shromažďování osobních údajů uživatelů

4.1. Správce může použít osobní údaje Uživatele pro následující účely:
4.1.1. Identifikace Uživatele registrovaného na webu Stretch Ceilings SGroup pro jeho další autorizaci.
4.1.2. Poskytnutí přístupu Uživateli k personalizovaným údajům webu Stretch Ceilings SGroup.
4.1.3. Vytváření zpětné vazby s Uživatelem, včetně zasílání upozornění, požadavků týkajících se používání webu Stretch Ceilings SGroup, zpracování požadavků a žádostí od Uživatele.
4.1.4. Další informace
4.1.5. Potvrzení přesnosti a úplnosti osobních údajů poskytovaných Uživatelem.
4.1.6. Vytvoření účtu pro použití částí webu Stretch Ceilings SGroup, pokud uživatel souhlasil s vytvořením účtu.
4.1.7. Upozornění pro uživatele e-mailem.
4.1.8. Poskytnutí účinné technické podpory Uživateli v případě problémů souvisejících s používáním webových stránek SGroup Stretch Ceilings.
4.1.9. Poskytování Uživateli s jeho souhlasem speciálních nabídek, newsletterů a dalších informací jménem webu SGroup Stretch Ceilings.

READ
Oprava sádrokartonových stěn

Způsoby a podmínky zpracování osobních údajů

5.1. Zpracování osobních údajů uživatele se provádí bez jakéhokoli časového omezení, legálním způsobem, a to i v informačních systémech osobních údajů s využitím automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů.

5.2. Osobní údaje uživatele mohou být předány oprávněným orgánům státní moci Ruské federace pouze na základě a způsobem stanoveným právními předpisy Ruské federace.

5.3. V případě ztráty nebo zpřístupnění osobních údajů má Správa právo neinformovat Uživatele o ztrátě nebo zpřístupnění osobních údajů.

5.4. Správa přijímá nezbytná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů Uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, úpravou, blokováním, kopírováním, šířením, jakož i před jiným protiprávním jednáním třetích osob.

5.5. Správa společně s Uživatelem přijímá veškerá nezbytná opatření, aby zabránila ztrátám nebo jiným negativním důsledkům způsobeným ztrátou nebo zpřístupněním osobních údajů Uživatele.

Práva a povinnosti stran

6.1. Uživatel má právo:

6.1.1. Udělejte svobodné rozhodnutí o poskytnutí svých osobních údajů nezbytných k používání webových stránek Stretch Ceilings SGroup a udělte souhlas s jejich zpracováním.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной инфор

6.1.3. Uživatel má právo obdržet od Správy informace o zpracování jeho osobních údajů, pokud toto právo není omezeno v souladu s federálními zákony. Uživatel má právo požadovat, aby Správa jeho osobní údaje objasnila, zablokovala nebo zlikvidovala, pokud jsou osobní údaje neúplné, neaktuální, nepřesné, získané nezákonně nebo nejsou nezbytné pro stanovený účel zpracování, jakož i právo přijmout opatření stanovená zákonem. chránit jejich práva. K tomu stačí upozornit Správu na zadanou e-mailovou adresu.

6.2. Správa je povinna:

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 další конфиденциальности.

6.2.2. Zajistit, aby důvěrné informace byly uchovávány v tajnosti, nebyly zveřejněny bez předchozího písemného souhlasu Uživatele, a také neprodávat, vyměňovat, zveřejňovat nebo jinak nesdělovat předané osobní údaje Uživatele, s výjimkou doložek. 5.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.2.3. Přijměte opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů uživatele v souladu s postupem obvykle používaným k ochraně tohoto druhu informací ve stávajících obchodních transakcích.

6.2.4. Blokovat osobní údaje vztahující se k příslušnému Uživateli od okamžiku žádosti či žádosti Uživatele, případně jeho zákonného zástupce nebo pověřeného orgánu ochrany práv subjektů osobních údajů po dobu ověření, v případě odhalení nepřesných osobních údajů údaje nebo nezákonné akce.

READ
Polystyrenbeton - nevýhody a výhody tohoto materiálu

Odpovědnost stran

7.1. Správa, která nesplnila své povinnosti, odpovídá za ztráty, které Uživateli vzniknou v souvislosti s nezákonným použitím osobních údajů, v souladu s právními předpisy Ruské federace, s výjimkou případů uvedených v odstavcích. 5.2. a 7.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

7.2. V případě ztráty nebo prozrazení důvěrných informací nenese Správa odpovědnost, pokud tyto důvěrné informace:
7.2.1. Stala se veřejnou doménou před její ztrátou nebo zveřejněním.
7.2.2. Byl přijat od třetí strany, dokud jej neobdržela Správa zdrojů.
7.2.3. Byla zveřejněna se souhlasem uživatele.

7.3. Uživatel je plně odpovědný za dodržování požadavků legislativy Ruské federace, včetně zákonů o reklamě, o ochraně autorských práv a práv s nimi souvisejících, o ochraně ochranných známek a servisních značek, nikoli však pouze výše, včetně plné zodpovědnost za obsah a formu materiálů.

7.4. Uživatel bere na vědomí, že odpovědnost za jakékoli informace (mimo jiné: datové soubory, texty atd.), ke kterým může mít přístup v rámci webu SGroup Stretch Ceilings, nese osoba, která takové informace poskytla.

7.5. Uživatel souhlasí s tím, že informace, které mu byly poskytnuty v rámci webu SGroup Stretch Ceilings, mohou být předmětem duševního vlastnictví, jehož práva jsou chráněna a vlastní jiní Uživatelé, partneři nebo inzerenti, kteří takové informace zveřejňují na webu SGroup Stretch Ceilings. .
Uživatel nesmí upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla založená na takovém obsahu (zcela nebo zčásti), pokud takové akce nebyly výslovně písemně schváleny vlastníky takového obsahu v souladu s podmínkami samostatná dohoda.

7.6. Pokud jde o textové materiály (články, publikace, které jsou volně přístupné veřejnosti na webu Stretch Ceilings SGroup), jejich distribuce je povolena za předpokladu, že je uveden odkaz na webovou stránku skupiny.

7.7. Správa neodpovídá Uživateli za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou Uživateli v důsledku smazání, selhání nebo nemožnosti uložit jakýkoli Obsah a jiná komunikační data obsažená na webových stránkách SGroup Stretch Ceilings nebo přenášená jejich prostřednictvím.

7.8. Správa nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé ztráty, ke kterým došlo v důsledku: používání nebo nemožnosti používat stránky nebo jednotlivé služby; neoprávněný přístup ke komunikaci Uživatele; prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany na webu.

READ
Plastové armatury

7.9. Správa není odpovědná za žádné informace zveřejněné uživatelem na webových stránkách SGroup Stretch Ceilings, včetně, ale nejen: informací chráněných autorským právem, bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv.

Řešení sporů

8.1. Před podáním žaloby na soud s nárokem na spory ze vztahu mezi Uživatelem a Správou je nutné podat žalobu (písemný návrh nebo elektronický návrh na dobrovolné řešení sporu).

8.2. Příjemce reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace, písemně nebo v elektronické podobě, oznámí reklamaci výsledky posouzení reklamace.

8.3. Pokud nedojde k dohodě, bude spor postoupen Rozhodčímu soudu v Novomoskovsku, oblast Tula.

8.4. Na tyto Zásady ochrany osobních údajů a vztah mezi Uživatelem a Administrací se vztahuje aktuální legislativa Ruské federace.

Další podmínky

9.1. Administrace má právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů bez souhlasu Uživatele.

9.2. Nové Zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách Stretch Ceilings SGroup, pokud není v novém vydání Zásad ochrany osobních údajů stanoveno jinak.

9.3. Všechny návrhy nebo dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů je třeba nahlásit na: info@s-group71.ru

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: