Spolehlivé farmy z profilové trubky

Farma z profilové trubky

kovové vazníky – jedná se o tyčové systémy skládající se z pásů a roštů. Díky výztužným žebrům se takové konstrukce nedeformují ani při vnímání značného zatížení. Podle složitosti formy je lze vyrobit přímo na stavbě nebo ve specializovaných výrobních provozech. Oblíbeným materiálem pro výrobu příhradových konstrukcí je profilová trubka čtvercového nebo obdélníkového průřezu.

Materiály pro profilové trubky

Pro výrobu profilových trubek, které lze použít v příhradových konstrukcích, se používají různé kovy a slitiny:

 • obecně – uhlíkové oceli běžné kvality;
 • pro kritické struktury – vysoce kvalitní uhlíkové, nízkolegované, méně často – korozivzdorné oceli;
 • pro provoz ve vysoce agresivním prostředí – z uhlíkové oceli potažené ochrannou zinkovou vrstvou (pozinkováno);
 • v případě potřeby vytvořit lehké příhradové konstrukce – lehké a pevné slitiny na bázi hliníku.

Trubkové výrobky malých sekcí se prodávají v délkách do 6 m, velké – do 12 m. Tloušťka stěny a velikost sekce se volí v závislosti na plánovaném zatížení:

 • pro rozpětí do 4,5 m – 40×20 mm s tloušťkou stěny 2 mm;
 • 4,5-5,5 m – 40×40 mm s tloušťkou stěny 2 mm;
 • přes 5,5 m – 40x40x3 mm nebo 60×30 se stěnou 2-3 mm.

Typy příhradových konstrukcí z profilové trubky

Konstrukce příhradové konstrukce zahrnuje horní a spodní pás a mezi nimi umístěný rošt. Základní komponenty mřížky jsou:

 • pilíř – umístěna kolmo k ose;
 • ortéza (vzpěra) – instalováno pod úhlem k ose;
 • sprengel – pomocná vzpěra.

Příhradové pásy mohou mít různé obrysy:

 • Trojúhelníkové naklonění. Trojúhelníkový jednodílný vazník z profilové trubky se vyznačuje kombinací schopnosti odolávat vysokému zatížení při nízké spotřebě materiálu.

 • Trojúhelníkový štít. Takové konstrukce lze instalovat na střechy s velkým sklonem svahů. Nevýhody: složitost uspořádání nosných uzlů, vysoká spotřeba materiálu. Možností provedení jsou trojúhelníkové štítové vazníky z profilové trubky.

 • segmentový. Často se používá pro konstrukci střech s průsvitným povlakem z komůrkového nebo monolitického polykarbonátu.

 • polygonální. Liší se složitostí instalace. Výhodou je schopnost odolat značnému zatížení od těžké podlahy a silné sněhové pokrývky. Dalším plusem je ekonomické využití profilu.
 • S paralelními pásy. Jedná se o nejjednodušší a nejekonomičtější možnost, pro jejíž montáž se používají stojany a výztuhy stejné velikosti. Vazníky z profilové trubky s rovnoběžnými pásy se snadno montují díky jednotnému designu, velkému počtu stejně velkých dílů a minimálnímu počtu spojů. Vhodné pro měkké a průsvitné střechy.
READ
Ezání kmenů motorovou pilou – efektivně a bezpečně!

 • Lichoběžníkové. Podobné jako polygonální, ale má zjednodušené schéma instalace.
 • Klenutý s paralelními horními a spodními tětivami. Obloukové vazníky z profilových trubek jsou žádané při stavbě přístřešků pro auta, skleníků a altánů.

Možnosti designu mřížky:

 • trojúhelníkový tvar. Obvykle se takové schéma používá v rámech s paralelními pásy, méně často v trojúhelníkových nebo lichoběžníkových příhradových konstrukcích.
 • Diagonální typ. Vyznačují se: vysokou spotřebou materiálu a složitostí provedení. Možnosti – příhradové (s přídavnými výztuhami), poloviční vyztužení.
 • Individuální řešení.

Výběr farmy v závislosti na sklonu svahu

Výběr konstruktivní možnosti je do značné míry určen sklonem svahu:

 • 22-30 °. Pro vytvoření svahů s výrazným sklonem se obvykle používají trojúhelníkové vazníky. Jejich výška je rozpětí děleno 5.
 • 15-22 °. Předpokládá se, že výška je rovna rozpětí děleno 7. Pro zvýšení výšky příhradové konstrukce se používají možnosti s přerušeným spodním pásem.
 • Až 15°. Obvykle se používají rámy lichoběžníkového tvaru s trojúhelníkovou mřížkou. Výška příhradového bloku se v takových případech určí vydělením délky rozpětí číslem v rozmezí 7 až 9.

Výpočty vazníků z ocelových profilových trubek

Podlahový vazník – kritický konstrukční prvek, před jehož výrobou je nutné provést výpočty a vypracovat projekt. Výpočetní práce musí být svěřeny odborníkovi, protože správný návrh krovu z profilových trubek do značné míry určuje funkčnost nejen střechy, ale celé konstrukce. Pokud máte určité znalosti a vytváříte malé objekty, můžete využít speciální počítačové programy AutoCAD, 3D MAX, Arcon.

Fáze návrhu

 • Určuje se velikost rozpětí budovy, tvar střechy, sklon svahů. Současně se bere v úvahu plánovaný střešní materiál, zatížení sněhem a větrem charakteristické pro tento region a typ půdy. Zohledněna jsou také pravděpodobná zvláštní zatížení, která může zaznamenat krov z profilových trubek – bouře, hurikány, zemětřesení.
 • S přihlédnutím k výše přijatým parametrům je zvolen konstrukční typ vazníku.
 • Po přibližném určení rozměrů a designu se určí varianta výroby – v továrně montáž na místě z přířezů objednaných v podniku nebo celý cyklus obstarávání a montáže na staveništi.

Užitečné tipy pro výrobu vazníků z profilových trubek svépomocí

 • Pro usnadnění konstrukcí používaných pro stavbu střech s minimálním sklonem svahů se používají další mřížky.
 • Pro snížení hmotnosti rámů instalovaných pro organizaci svahů s rozsahem úhlů sklonu 15-22 ° je spodní pás zlomený.
 • Při délce pojezdů od 20 m se používají rámy Polonso skládající se ze dvou trojúhelníkových konstrukcí spojených mazaninou. Taková konstrukční varianta se vyhýbá instalaci do výztuhy velké délky.
 • Vzdálenost mezi příhradovými konstrukcemi by obecně neměla přesáhnout 1,75 m.
 • Při výběru trubek pro obtížné provozní podmínky je nutné vzít v úvahu jakost oceli, ze které jsou vyrobeny. Pro oblasti s chladným klimatem se používají trubkové výrobky z nízkolegovaných ocelí, které vykazují vysokou odolnost vůči nízkým teplotám. V případě vysokého rizika koroze by měly být použity pozinkované výrobky.
READ
Transplantace Clematis na podzim: podrobné pokyny

Hlavní etapy práce na výrobě a instalaci vazníků z profilových trubek

Nákup, montáž a instalaci by měli provádět odborníci s odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a nástroji. Je důležité určit, jakou práci lze provést níže a co – po zvednutí tyčové konstrukce na místo instalace, zda je potřeba speciální stavební zařízení.

Proces montáže vazníků z profilových trubek během výstavby vrchlíku a jiných rámových konstrukcí zahrnuje následující činnosti:

Uspořádání přilehlých území a výrobních zařízení je odpovědná událost, kterou je nejlepší svěřit zkušeným řemeslníkům. K dnešnímu dni existuje velké množství možností pro stavbu ochranných konstrukcí. Baldachýn z profilové trubky je pevná a odolná konstrukce, na jejíž stavbu není potřeba mnoho peněz. Strukturu s danými parametry můžete postavit, pokud budete postupovat podle daných pokynů.

Výpočet přístřešku a vazníků z profilové trubky

Přípravné práce

Přístřešek z profilové trubky lze vyrobit, pokud správně přistoupíte k fázi přípravných prací. Nejprve si pečlivě prostudujte místo, kde je stavba plánována. To vám umožní správně naplánovat množství a typ použitého materiálu, vlastnosti střešní krytiny. Nejlepší je umístit konstrukci na rovnou plochu, na které nebudou žádné kopce. Bude tedy mnohem snazší přemýšlet o drenáži. V opačném případě zaručeně narazíte na problém s odtokem. Další náklady budou spojeny s výstavbou dešťové kanalizace.

Přípravné práce

Přípravné práce zahrnují také vytvoření podrobného výkresu. Pro maximalizaci pevnosti je zapotřebí vazník pro vrchlík z profilové trubky.V této fázi je bezpodmínečně zohledněno umístění stojanů a průřez profilových trubek. Praxe ukazuje, že pro konstrukce o délce 5,99 metru a šířce 3,99 metru postačuje průřez 60 x 60 mm. U větších konstrukcí se nejčastěji používají prvky 80 * 80 mm.

Neméně důležitá je příprava potřebného nářadí a výběr kvalitních stavebních materiálů. Návrh hotové konstrukce je vázán na vkus majitele webu a jeho finanční možnosti.

Plánování

Baldachýn z profilové trubky vlastníma rukama lze provést bez problémů. Jako přibližný výpočet můžete vzít strukturu o rozloze 54 m2 (6 * 9 metrů). Je třeba poznamenat, že strany volné plochy jsou 7 a 9 m, resp. Stavební postup je plánován souběžně se zdí domu, která je dlouhá 9 metrů.

Plánuje se, že zvýšená hrana bude odpovídat výšce 3,5 metru. Indikátor nízkého okraje spodní hrany je zase 2,4 metru. Tím bude zachován úhel 12,5°.

READ
Gossamer strop - co to je, fotografie, aplikace

Plánování

Zatížení střechy se zobrazuje s přihlédnutím k ukazatelům speciálních map (vítr, sníh). Tyto informace jsou kumulovány v kontextu jednotlivých regionů země. Pečlivě prostudujte vlastnosti umístění pozemku. Výpočet vrchlíku z profilové trubky se provádí s přihlédnutím k získaným údajům.

Návrh konstrukce lze provést i softwarově. Mluvíme o počítačových programech. Aby byly výpočty co nejpřesnější, je důležité zadat správné údaje o konstrukci.

Pracovní uzly

Vrchlík z výkresu profilového potrubí podrobně popisuje charakteristiky konstrukčních prvků konstrukce. Mezi hlavní z nich patří:

 • stojan a talíř;
 • obloukové prvky;
 • vestavěné struktury;
 • vodicí prvky;
 • střecha;
 • pomocné konstrukce.

Do poslední kategorie patří funkční drenážní nebo osvětlovací konstrukce. Při výrobě regálů, stožárů, profilových trubek se nejčastěji používají. Alternativou jsou výrobky s kruhovým průřezem. Takový materiál má vážnou nevýhodu. Podpěrné jednotky a spojovací prvky mají složitou konfiguraci.

Pracovní uzly

Baldachýn pro auto z profilové trubky musí být postaven s ohledem na princip konjugace. Jednoduše řečeno, jedná se o dodržení úhlu 90°. Praxe ukazuje, že je nejlepší použít čtvercové trubky. Přítomnost takové sekce umožňuje zvýšit tuhost ve všech směrech.

Ve fázi výstavby konstrukce se používá svařování a různé druhy spojů (závitové, šroubové atd.) Při vytváření vazníků a vaznic je nejlepší používat výrobky obdélníkového tvaru. Tím bude zajištěna maximální úroveň zatížení v příčném směru.

Технические характеристики

Výpočet vrchlíku z profilové trubky online se provádí pomocí webového zdroje. Vyhnete se tak složitým ručním výpočtům. V této fázi je nutné vzít v úvahu vlastnosti produktů. S přesnými údaji se můžete seznámit na tabulkovém materiálu.

Výpočet vrchlíku z profilové trubky

Odborníci se shodují, že je nejracionálnější vypočítat maximální zatížení pro obdélníkové trubky na větší straně. V této fázi je třeba vzít v úvahu také délky a parametry potrubí.

Výpočet základních veličin

Kalkulačka vrchlíku z profilové trubky je efektivním nástrojem pro výpočet velkého množství ukazatelů. Mluvíme jak o zatížení, tak o detailních výkresech. Praxe ukazuje, že tuhost hotového výrobku přímo závisí na šířce, tloušťce stěny. Neméně důležitá je délka hotového výrobku. Názorným příkladem je výběr tlustých výrobků nebo s malým průřezem.

Přítomnost vertikálně nasměrovaného zatížení ovlivňuje stav regálu a střechy vrchlíku. Takové struktury zpravidla slouží mnoho let bez problémů a nedeformují se. Bezpochyby musí výkresová schémata obsahovat podrobné informace o rozměrech každého funkčního prvku.

READ
Zařízení pro nástřik polyuretanové pěny, obecné údaje

Výpočet základních veličin

Pokud mluvíme o konstrukci konstrukcí se středními parametry, pak je vhodné použít sekce o rozměrech 50 x 100 mm. Přítomnost často rozmístěných stojanů je základem pro zmenšení velikosti potrubí. Použití trubek s velkým průřezem je vhodné pouze pro přístřešky typu přístřešky.

Funkční prvky

Výpočet vrchlíku z profilové trubky online je poměrně pohodlný nástroj pro plánování návrhu. Dobře navržené vazníky jsou zárukou stability a pevnosti celé konstrukce. Přítomnost tohoto druhu uzlů je povinná pro připojení, jejichž úhel sklonu je 6 °. To je způsobeno nahromaděním napadaného sněhu. Někteří odborníci ve stavebnictví si jsou jisti, že je nejlepší udržovat hodnotu 15º. Budou tak vytvořeny příznivé podmínky pro konvergenci sněhu a deště. Tato metoda je relevantní jak pro vlnitou lepenku, tak pro břidlici, plast, polykarbonát.

Funkční prvky

K dnešnímu dni se rozšířily vazníky trojúhelníkové, obloukové, obdélníkové, lichoběžníkové a lomené. Přítomnost přídavných stojanů, běhů a vzpěr uvnitř takových konstrukcí je zárukou tuhosti celé konstrukce.

Online kalkulačka baldachýnu z profilové trubky umožňuje vygenerovat podrobný výkres. Výpočty umožňují objektivně kontrolovat počet dutých dílů, mechanismů a možností jejich spojení. Křížové spojení mezi kovovými výrobky je vhodné pouze horizontálně. Zvláštní pozornost je věnována kvalitě instalace přepravky. K tomu se používá nosník o tloušťce 5 cm, který je předem ošetřen antiseptikem nebo natřen barvou. Střecha tak bude bezpečně upevněna.

Etapy práce

Montážní práce jsou obvykle standardizované. Zahrnují několik vzájemně propojených kroků. Zvažte níže ty hlavní:

 1. Vytvoření pevného základu.
 2. Řezání spotřebního materiálu podle zadaných rozměrů.
 3. Farmářská výroba.
 4. Kolekce stěn, které budou instalovány po stranách.
 5. Spolehlivé lepení střešních vazníků a hotových profilů.
 6. Montáž rámu na předem připravenou plochu.

Zkušení řemeslníci bez problémů zpracovávají kovové díly základním nátěrem, barvou proti korozi. Stavba tak bude svému majiteli sloužit mnoho let. V případě potřeby seřízněte přebytečnou střešní krytinu. Výpočet farem pro vrchlík z profilové trubky se nejlépe provádí na speciálním agregátoru.

Etapy práce

Hotová cementová směs se nalije do volného prostoru. Po vytvrzení tohoto úseku se provádí montáž bočních stěn, pilířů a vazníků. Při stavbě konstrukce přístřešku se nejprve instalují boční díly a poté vazníky.

READ
Dokončení koupelny v panelovém domě

Výkres vrchlíku z profilové trubky s rozměry umožňuje přesně řídit stavební práce ve všech fázích. Řezání plechů se provádí s okrajem. To ušetří čas v případě chyb.

Výběr materiálu, nářadí

Při výběru profilové trubky je třeba věnovat zvláštní pozornost její síle. Pro konstrukci přístřešků se k tomu nejlépe hodí výrobky o velikosti 80 x 80 mm. Pokud jsou v návrhu další uzly, použijí se prvky 40 x 20 mm.

Výpočet plochy střechy se provádí bez problémů, aby nedošlo k nákupu dalšího množství materiálu. K výsledku je nejlepší přidat 5 %. Upevnění výrobků se provádí pomocí šroubů a speciálních těsnění.

Výroba vrchlíku z profilové trubky je možná několika způsoby. Zvažte níže ty hlavní:

 1. Svařování. Technologie zahrnuje použití svařovacího stroje. Je nemožné vykonávat takové množství práce bez dovedností a speciálních znalostí.
 2. Se závitem. K tomu se používají spoje, kovové rohy a upevňovací šrouby.
 3. Vleklé. Mluvíme o použití silných svorek.

Pokud je veškerá práce provedena kvalitativně podle technologie, bude baldachýn bez problémů sloužit svému majiteli po mnoho let.

Výběr materiálu, nářadí

Fotogalerie

Baldachýn z fotografie profilové trubky umožňuje vyhodnotit estetiku hotových konstrukcí. Konstrukční řešení stavebníků neznají hranice. Hlavní je dodržovat zásady praktičnosti a zdravého rozumu. Neméně důležité je studium vlastností pozemků sousedících s budoucím baldachýnem budov a staveb. To vše berou zkušení řemeslníci v úvahu při plánování návrhu. Zde jsou nějaké příklady:

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: