Zařízení na výrobu dřevěného uhlí: výrobní technologie a náklady

Dřevěné uhlí je ekologicky nezávadná surovina a důležitá složka, která se rozšířila v zemědělství, průmyslu, farmaceutické výrobě a medicíně. Dřevěné uhlí se kromě svého nejznámějšího použití jako tuhého paliva používá také ve filtračních zařízeních na čištění vody. V zahradních a zelinářských komplexech se používá k přípravě půdy pro výsadbu sazenic, farmáři jej přidávají do krmení na prasečí farmy jako levný a účinný doplněk stravy. Antiseptické vlastnosti vedly k jeho popularitě v kosmetologickém průmyslu.

Široké používání uhlí v kombinaci s relativně nízkým prahem vstupu na trh a pravidelným nástupem nejnovějších technologií činí z podnikání s dřevěným uhlím výnosnou investici.

Analýza trhu

Ruský trh těžby uhlí je špatně strukturovaný, pracují na něm především malí regionální producenti. Největší podniky se nacházejí v regionech Sverdlovsk a Kirov v Republice Bashkortostan. Tento stav ukazuje na vyhlídky tohoto segmentu trhu pro podnikání.

Roční produkce dřevěného uhlí u nás byla podle statistik k začátku roku 2020 jen něco málo přes tři sta tisíc tun, bez výrobců, kteří vyrábějí a spotřebovávají suroviny v uzavřeném technologickém cyklu.

Pro srovnání, v Rusku je objem produkce uhlí na osobu 4 kilogramy, v zemích EU toto číslo dosahuje 20 kilogramů na obyvatele, v Japonsku – asi 60 kilogramů na osobu a rok.

Důležitým rysem ruského trhu s dřevěným uhlím je jeho exportní orientace. Asi 55 % hotových výrobků se vyváží do zahraničí – do Indie, Číny a zemí EU.

Lídrem odvětví jsou podniky, které se geograficky nacházejí v regionech s převahou zalesněných oblastí, s čímž souvisí specifika podnikání a dostupnost surovin – odpadů z dřevozpracujících závodů.

Registrace firmy

Chcete-li legalizovat podnikání, budete muset otevřít IP. V budoucnu, pokud vaše společnost poroste a budete zajišťovat dodávky zboží do jiných regionů, můžete přemýšlet o registraci LLC.

Registrace jednotlivého podnikatele v zásadě nevyvolává otázky a vyžaduje minimální počáteční náklady, stačí připravit a předložit následující balíček dokumentů územnímu úřadu Federální daňové služby:

 • Žádost o otevření samostatného podniku;
 • cestovní pas jednotlivého podnikatele;
 • SNILS;
 • INN;
 • Detaily bankovního účtu;
 • Potvrzení o zaplacení státní daně (800 rublů).

Doklady pro registraci statusu fyzického podnikatele můžete daňovému úřadu předat v papírové podobě, osobně.

Současná legislativa počítá s možností otevření IP na dálku, prostřednictvím MFC nebo portálu veřejných služeb.

Při tomto způsobu předkládání dokumentů nemusíte platit státní poplatek. Při předkládání dokumentů do Multifunkčního centra je ale potřeba, abyste je měli ověřené notářem. V průměru budou notářské služby stát 1500–4500 rublů.

READ
Vlastnosti vytvoření originálního designu obývacího pokoje

Při registraci jednotlivého podnikatele uveďte kód OKVED 02.20 a požádejte o zjednodušený daňový systém. Žádost o otevření živnosti posoudí daňová služba do tří dnů.

Pro podnikání v tomto segmentu je navíc nutné získat povolení:

 1. Rosprirodnadzor pro provoz zařízení na zpracování dřevního odpadu;
 2. Ministerstvo pro mimořádné situace pro provoz budov a staveb pro výrobu dálkového ovládání technologií pyrolýzy.

Dále je nutné uzavřít smlouvy na dodávky surovin s místními dřevozpracujícími podniky, dodavateli vody, tepla a energií. Registrace podniku bude v průměru trvat 5–10 tisíc rublů.

Výběr dílny a prostor

Navzdory tomu, že moderní technologie a zařízení na výrobu dřevěného uhlí poskytují vysokou míru ekologické bezpečnosti, je při hledání prostor a umístění budoucího výrobního místa nejlepší zaměřit se na venkov a průmyslové oblasti v okrajových částech. Aby se snížily náklady na dopravu a čas na dodávku surovin, je nejlepší umístit podnik v blízkosti dřevozpracujících závodů.

Pro instalaci pyrolýzních pecí a technických zařízení bude zapotřebí plocha nejméně 200 metrů čtverečních.

pyrolýzní pece

Místnost na výrobu dřevěného uhlí

Dobrou možností by byl hangár postavený pomocí rámové technologie bez základů. Dále je nutné zajistit místo pro skladování surovin, uzavřené prostory pro sklad hotových výrobků, kancelář, místnosti pro obsluhu.

Výrobní dílny a technické prostory musí být napojeny na inženýrské komunikace a mít příjezdové komunikace určené pro osobní i nákladní automobily.

Оборудование

Při otevření obchodu s dřevěným uhlím bude hlavní nákladovou položkou nákup zařízení. Největší podíl investic si vyžádá nákup pyrolýzní pece. V závislosti na způsobu práce a specifikách návrhu jsou jeho průměrné náklady 400-600 tisíc rublů.

Nejlepší je koupit pece s vyjímatelnými nádobami pro nakládání surovin. V tomto případě je možné zavést kontinuální výrobní cyklus: zatímco se připravuje jedna šarže, druhá nádoba se plní surovinami.

Mobilní kontejner na palivové dříví

Nádoba pro naložení do pyrolýzní pece

Kromě pecí budete potřebovat následující vybavení:

 • hydraulická jednotka na sekání palivového dřeva – 1 ks;
 • motorové pily – 2 ks;
 • průmyslové váhy;
 • elektrický generátor;
 • blok pro balení a balení hotových výrobků;
 • přepravní nakladač;
 • domácnost a vybavení domácnosti;
 • Kancelářský nábytek a vybavení;
 • nábytek a spotřebiče do místnosti pro zaměstnance.
READ
Opravy plastových parapetů svépomocí

Při nákupu zařízení je velmi důležité najít rozumnou rovnováhu mezi hospodárností a kvalitou. Levná kamna z Číny nemají vysokou rezervu bezpečnosti a životnosti a během pár měsíců od zahájení výroby se začnou kazit.

Suroviny pro výrobu dřevěného uhlí

Nejčastěji podniky na výrobu dřevěného uhlí využívají odpad z dřevozpracujícího průmyslu. Palivové dřevo je ideální surovinou, ale jeho použití zvyšuje cenu zboží o 15-20%.

Výběr konkrétního druhu dřeva závisí na požadovaných vlastnostech hotového výrobku. Například tvrdé dřevo – dub, jasan, habr – se používá k výrobě „bílého“ uhlí, které je nejvyšší kvality, a tedy i nejdražší. Jehličnaté druhy jsou vhodné pro výrobu „červeného“ uhlí a pro nejběžnější „černé“ uhlí – měkká osika, topol, vrba a olše.

Palivové dřevo pro těžbu uhlí

Suroviny pro výrobu dřevěného uhlí

Výrobní plán

Nejnovější technologie výroby dálkového ovládání se vyznačují relativní jednoduchostí a nedostatkem obtíží při ovládání. Výrobní cyklus se skládá z následujících fází:

 1. Sušení surovin v troubě při teplotě 100-150 stupňů. V závislosti na vlastnostech suroviny může tato technologická fáze trvat několik hodin až několik dní;
 2. Pyrolýza – zahřívání sušených surovin v horní části při teplotě 350-380 stupňů;
 3. Kalcinace – v této fázi se z uhlí uvolňují pryskyřice a různé těkavé sloučeniny. K tomu se teplota v peci zvýší na 400-450 stupňů;
 4. Chlazení, vážení a balení hotových surovin.

Celý technologický cyklus trvá 50-55 hodin. Při 90% využití kapacity podniku bude minimální produkce hotových výrobků 70-80 tun za měsíc.

Výroba se provádí v souladu s ustanoveními GOST 24260-80.

Hledejte prodejní kanály dřevěného uhlí

Vzhledem k tomu, že u nás je obtížné najít velkoobchodní odběratele dřevěného uhlí, je nutné již ve fázi zahájení podnikání začít hledat prodejní kanály pro hotové výrobky, zahrnout náklady na marketing a reklamu do finančního plánování, zvážit možnost dodávek zboží do zahraničí, např. do zemí východní Evropy a bývalého SNS.

Pytle s dřevěným uhlím ve skladu

Balené hotové výrobky

Hlavními spotřebiteli dřevěného uhlí jsou:

 • rekreační střediska, penziony a sanatoria;
 • majitelé kaváren, restaurací a grilů;
 • průmyslové podniky, v jejichž organizační struktuře jsou kovárny, vysoké pece, huti;
 • maloobchody s potravinami, zahradou a domácnostmi;
 • velkoobchodní sklady, budování supermarketů a hypermarketů.

Aby podnikání výroby a prodeje uhlí generovalo příjem, musí být podporováno. Chcete-li to provést, můžete použít následující možnosti:

 • spuštění webových stránek, skupin a tematických komunit v sociálních sítích;
 • reklama v tištěných časopisech, novinách;
 • venkovní reklama na bannerech a billboardech;
 • účast na specializovaných výstavách a veletrzích.

Pro přilákání nových zákazníků a udržení zákaznické základny je nutné zajistit ziskový věrnostní systém.

Pro spolupráci s maloobchodními prodejnami a rozšíření možných prodejních trhů lze do kolektivu společnosti zařadit obchodníka, který bude mít na starosti i dodávky malých šarží uhlí a udržování sortimentu na pultech prodejen.

READ
Pachypodium: domácí péče, kvetoucí rysy Lamera a Saunderse, rozmnožování ze semen

Finanční plánování

Správné finanční plánování je klíčem k úspěchu každého podnikání a výroba dřevěného uhlí není výjimkou. Při výpočtech vycházíme z toho, že průměrná maloobchodní cena na ruském trhu je 35–50 rublů. na kilogram hotového výrobku. Při hromadném dodávání zboží mohou náklady na jednu tunu být 3800-4000 rublů.

Výše počáteční investice

(registrace firmy, získání všech potřebných povolení, nákup vybavení, stavba hangáru, nákup surovin a spotřebního materiálu a další organizační výdaje)

1 500 000 rublů

(pronájem pozemků, reklama, platy zaměstnanců, odpisy a údržba zařízení, služby, logistika, daně atd.)

Produktivita za měsíc

70-80 tun s minimálním zatížením zařízení 90 %.

Když je uhlí zasíláno hromadně po 4000 r. za tunu – 320 000 rublů

Čistý zisk za měsíc

Návratnost projektu

Výpočty ukazují, že maximální doba návratnosti projektu je 21 měsíců. Finanční plánování však bylo provedeno s přihlédnutím k hromadné přepravě zboží. Pokud prodáváte uhlí v maloobchodě, za cenu 40–50 rublů za kilogram, pak bude výše měsíčního příjmu a doba návratnosti zcela odlišná.

Pro zkrácení doby návratnosti budou nutné zavedené prodejní kanály nebo například otevření vlastního obchodu.

Prvních několik měsíců od okamžiku spuštění bude podnik fungovat na částečné kapacitě, což je očekávaný a předvídatelný jev. Do šesti měsíců však lze správnou marketingovou strategií zvýšit objem výroby a prodeje.

Podnikatelská rizika

Analýza trhu a finanční kalkulace jasně ukazují, že podnikání na výrobu dřevěného uhlí je dobrou volbou pro začínající podnikatele. Vzhledem k regionální konsolidaci výrobců je konkurence v tomto segmentu trhu relativně nízká a počáteční investice do projektu je několikanásobně nižší než při otevírání mnoha jiných výrobních podniků.

I přes poměrně příznivé obchodní podmínky má však své faktory, které mohou negativně ovlivnit ziskovost společnosti:

 • sezónní rizika – hlavními spotřebiteli baleného dřevěného uhlí jsou turisté, majitelé chat a zahradních domků, lidé odpočívající v přírodě, kteří ho kupují jako tuhé palivo pro vaření zeleniny a masa na ohni. Aby se zmírnila sezónní rizika, část produkce hotových výrobků by měla být orientována na prodej do stravovacích zařízení, jejichž nabídka zahrnuje jídla na ohni. Například rozšířením sortimentu o balení 15-20 kilogramů.
 • environmentální rizika – při výrobě dřevěného uhlí klasickou technologií musí podnikatel zajistit způsoby likvidace odpadů a neutralizace spalin (oxid uhličitý nejvíce poškozuje životní prostředí). Nebude-li této problematice věnována náležitá pozornost, bude podnik velmi brzy spadat pod přísné sankce orgánů kontroly životního prostředí. K eliminaci tohoto faktoru je nutné využívat inovativní výrobní technologie, které vylučují pronikání škodlivých emisí do ovzduší.
READ
Ištění čalouněného nábytku: metody a fáze procesu

Mezi podnikatelská rizika v analyzovaném segmentu trhu patří také možné zvýšení cen surovin, energií a zvýšení nákladů na dopravu. Problémy mohou nastat, pokud se v zemi změní legislativa v oblasti životního prostředí, kvůli čemuž se omezí odlesňování a prudce se zvýší cena surovin.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: