Nástavec přímočaré pily pro hladkou pilu bez třísek

Pomocí skládačky se zpracovávají dřevěné, plastové a kovové polotovary. Ale zpočátku není vždy možné provést rovnoměrné řezy. Pojďme přijít na to, jak hladce a přesně řezat přímočarou pilou.

Vše o tom, jak hladce řezat skládačkou

Vlastnosti nástroje

Přímočará pila je zařízení pro řezání různých materiálů vratným pohybem pilového kotouče. Řezací prvek přijímá svislé vratné pohyby od elektromotoru. Takto se dělají řezy v obrobku. Některé modely jsou navíc vybaveny kyvadlovým zdvihem, který umožňuje současný pohyb pily nejen nahoru a dolů, ale také tam a zpět. Tím se urychlí proces řezání.

Konstrukce nástroje zahrnuje rám, tělo a pilník s mechanismem pro jeho upevnění. Postel je základna, na které jsou upevněny zbývající prvky. Měl by být hladký, masivní a odolný. Na tom závisí přesnost směru žací jednotky a její vibrace. Kryt obsahuje všechny součásti zařízení. Vyrábí se ve dvou verzích: s „železnou“ nebo obloukovou rukojetí. Uživatel si vybere nejvhodnější variantu pro sebe.

Mechanismus pro upevnění řezného prvku je “odpovědný” za spolehlivost fixace, směrovou přesnost a absenci vůle. Elektrické přímočaré pily jsou vybaveny přídavným zařízením, které napomáhá k rovnoměrnému řezu. Jedná se o vodicí lištu, boční paralelní doraz, vložka proti třískám. Pro řezání kruhů je užitečná zarážka kompasu.

Jak a čím řezat plexisklo: 6 vhodných nástrojů

Co ovlivňuje přesnost řezání

Aby řez dopadl rovnoměrně, je nutné zvolit elektrické zařízení vhodné pro zpracovávaný materiál. Pojďme si vyjmenovat, co je třeba zvážit.

 • Výkon zařízení. Čím je vyšší, tím je při řezání vynaloženo menší úsilí. Sníží se vibrace, sníží se riziko ohýbání pilníku a jeho posunutí do stran.
 • Počet otáček nebo počet zdvihů. Pro tvrdý kov, například ocel, zvolte nízké hodnoty, pro měkké dřevo – vysoké.
 • Délka čepele. Čím širší je obrobek, tím delší by měla být čepel. Nesoulad mezi těmito rozměry vyvolává vibrace, špičkový režim provozu zařízení. Šev se často láme – tvoří se nerovné okraje a třísky, zvětšuje se jeho šířka.
 • Tloušťka čepele. Určuje jeho tvrdost. Čím silnější je prvek, tím lépe zachovává kolmost vůči obrobku, zvyšuje se kvalita řezu a snižuje se riziko „odcházení“ do strany.
 • Šířka čepele. Čím je díl širší, tím snáze udržíte směr řezu. Široké desky se používají pro řezání v přímé linii, úzké se používají pro zakřivené řezy.
 • Rozteč zubů. Vybírá se podle druhu materiálu. Například krok do 1 mm je určen pro kov, do 2-3 mm – pro nábytkové panely, laminátové nebo parketové desky, do 3-6 mm – pro hrubé zpracování dřeva.
READ
Co určuje ceny za výstavbu jámy?

Materiál čepele se může lišit. To ovlivňuje jeho tuhost, pevnost a ostrost zubů. Vyrábí pilníky s různými vlastnostmi pro opracování kovu, dřeva, keramiky a plastu.

Výběr pily na dřevo je lepší: kritéria a hodnocení

Jak vyrobit přímočarou pilu

Proces řezání se skládá z několika fází, uvádíme je níže.

 1. Vyberte čepel požadované délky, tloušťky a šířky. Korelujte to s rozměry a materiálem obrobku.
 2. Vyberte a nakonfigurujte pracovní zdvih. Určete potřebu kyvadlového zdvihu. Pokud je požadována vysoká rychlost, je ponechána. Aby byl zajištěn čistý řez, je vypnutý.
 3. Vyberte a v případě potřeby nainstalujte další zařízení.
 4. Připravte pracoviště. Je vyžadován pevný stabilní stojan. Je žádoucí, aby jeho povrch byl rovný.
 5. Označte čáru řezu. Nejlepší je použít černý fix, je dobře vidět. To je to, co dělají, pokud mohou zanechat stopy. Jinak se používá jednoduchá tužka. Snadno se smaže pomocí gumy.
 6. Obrobek je upevněn na stojanu. Musí být pevně fixován, bez možnosti pohybu do stran. Pokud díl zcela nedoléhá na povrch, jsou pod závěsným dílem instalovány podpěry. Jinak to bude překážet při řezání.
 7. Řezou obrobek podle označení.

Proces řezání se mírně liší v závislosti na zpracovávaném materiálu. Pojďme přijít na to, jak správně a rovnoměrně řezat pomocí skládačky.

dřevo

Přiložená elektrická přímočará pila je umístěna na povrchu dílu tak, aby přední část podrážky těsně přiléhala k základně. Volné uložení na začátku řezu může způsobit otřesy a silné vibrace. V důsledku toho se čepel posune do strany. No, pokud existuje funkce “Soft start”. Poté elektromotor plynule nabere rychlost, což eliminuje škubání. Na nástroj není třeba vyvíjet tlak, měl by se pohybovat sám. Bude to pomalé, ale jisté.

Uživatel potřebuje ovládat poměr označení a řezného bodu. K tomu může pomoci podsvícení nebo laserový paprsek a také proudění vzduchu. Ze značky jsou odfouknuty piliny, měly by být jasně viditelné. Na doplňkovou výbavu se příliš nespoléhejte. Vizuální kontrola procesu musí být konstantní.

Pro rovnou stranu řezaného dílu je vhodné použít boční doraz. Dřevo podél vláken je nejlepší řezat se zapnutým kyvadlovým zdvihem. Snižuje se tak riziko vyjetí pilového kotouče z dráhy a zvyšuje se rychlost práce. Polotovary z měkkého dřeva velké tloušťky nad 45-60 mm jsou řezány na minimální podélný posuv. Tím se snižuje riziko deformace roviny řezu. Se zvýšeným tlakem se získá šikmý řez, což je nežádoucí.

READ
Vytvoření kuchyňského koutu ve stylu letní verandy

Podobně fungují u lepených výrobků a tvrdého dřeva a v tomto případě platí doporučení pro menší tloušťku obrobku. Během řezání se může zvýšit řezný odpor. To znamená, že se žací jednotka otupila a je třeba ji vyměnit. Mezi další známky matného nástroje patří změna barvy a zahřívání.

S univerzální elektrickou přímočarou pilou dokáže rovnoměrně řezat i začínající mistr. Musíme však pamatovat na to, že zpracování různých materiálů se provádí pomocí různých řezných nožů.

Jaké vlivy?

Jak dosáhnout rovnoměrného řezu při práci s přímočarou pilou, ovlivňuje několik faktorů. Síla zařízení tedy hraje významnou roli. Čím vyšší je, tím méně fyzické síly musíte vynaložit. To snižuje vibrace a snižuje pravděpodobnost deformace a vybočení z dráhy řezného kotouče. Důležitým faktorem je samozřejmě rychlost, tedy počet otáček nebo zdvihová frekvence. Takže pro tvrdé kovy jsou nastaveny malé indikátory a pro měkké dřevo – vysoké.

Nesprávná délka pilníku může vyvolat vibrace a přehřátí zařízení, tvorbu nedbalých hran a výskyt třísek. Čím širší je opracovávaný štít nebo deska, tím delší čepel je zapotřebí. Tloušťka čepele ovlivňuje její tuhost. Tužší prvek dokáže lépe udržet kolmou polohu a nepohne se. Šířka pilového kotouče ovlivňuje směr řezu. Díly s vyšším indexem se používají pro řezání v přímce a s menším indexem pro vytváření zakřivených prvků.

Volba rozteče zubů je ovlivněna typem zpracovávaného materiálu. Kvalitativní vlastnosti zubů závisí na materiálu řezného kotouče.

Co je potřeba?

S skládačkou můžete pracovat pouze na dobře viditelném značení, které je nejlépe označeno černým fixem nebo jednoduchou tužkou. Obrobky jsou umístěny na pevném, rovném a stabilním stojanu. Jejich fixace by měla být tak spolehlivá, aby znemožnila pohyb ze strany na stranu. Pokud nelze díl umístit celý na povrch, namontují se pod díly, které nedosednou, nosné konstrukce. Stavební materiály je nejlepší řezat na profesionálním pilovém stole.

V zařízení, na jehož kabelu již byla zkontrolována nepřítomnost poškození, je instalována čepel, která má všechny požadované vlastnosti a koreluje s rozměry a strukturou materiálů dílů. Po nastavení provozního režimu se v případě potřeby instaluje další zařízení. Vodicí lišta tedy usnadní pohyb v přímé linii. K získání kulatých dílů je potřeba kružítko s paralelní zarážkou.

Kovová nebo plastová podešev na podrážce zlepšuje skluz, zatímco protiskluzová vložka snižuje možnost nerovných řezů.

Jak správně provést řez?

Abyste mohli řezat bez třísek, musíte zvolit správný řezací kotouč a nenechat se zmást v nastavení elektrického zařízení. Bezpečnostní opatření vyžadují použití brýlí, které chrání oči před čipy. Vhod přijdou i rukavice. Při výměně pilového kotouče nebo rohu plošiny musí být zařízení odpojeno od sítě.

READ
El a vlastnosti nástěnných svítidel

Během pracovního procesu by lidské tělo mělo být maximálně uvolněné. Je důležité kontrolovat každý svůj pohyb, protože i lehký, ale bezmyšlenkovitý tlak ruky na skládačku může vést k zakřivení řezu. Odborníci doporučují držet zařízení doslova třemi prsty.

Řezivo

Pro řezání různých druhů řeziva včetně prken se volí standardní řezací kotouče, jejichž zuby hledí nahoru. Takové ostré výčnělky se vyznačují průměrnou velikostí a stoupáním, které se pohybuje od 2,5 do 4 milimetrů. Samotná délka pilníku se určuje v závislosti na tloušťce zpracovávaného materiálu. Skládačka má maximální rychlost zdvihu, kterou lze nastavit. Pokud se zařízení začne přehřívat, snižte jej.

Řeznou rychlost lze zvýšit při zpracování prvků skrytých po montáži hotové konstrukce. To se provádí zapnutím kyvadlového zdvihu. Samotné zařízení je umístěno na zadní straně desky tak, že přední část podrážky je spojena se základnou. Skládačka je pevně přitlačena k obrobku a pohybuje se velmi snadno, nemusíte na ni tlačit. Pokud je to možné, použijte funkci „soft start“.

Je důležité si uvědomit, že volné uložení na začátku procesu způsobí intenzivní vibrace, které způsobí pohyb čepele do strany.

Kontrola souladu s označením se provádí pomocí podsvícení nebo laserového paprsku. Foukání vám umožní vyčistit odpadky včas. Je třeba dodat, že výrobky z měkkého dřeva, jejichž tloušťka přesahuje 45-60 milimetrů, se zpracovávají s minimálním podélným posuvem. Doporučuje se řezat desky podél vlákna aktivovaným kyvadlovým zdvihem.

Kruh je možné vyříznout elektrickou přímočarou pilou, ale pouze pokud máte odpovídající vybavení: perzistentní kompas a speciální řezací kotouč. Práce začíná vytyčením hranic budoucí části pomocí kompasu. Průchozí otvory jsou vytvořeny jak ve středu kruhu, tak v obrysu. Jejich průměr by měl jen mírně přesahovat šířku řezného prvku přímočaré pily. Otvory by také neměly přesahovat okraje značek.

Po upevnění kružítka se přímočará pila umístí tak, aby její pilový list byl v obrysovém otvoru, a podrážka se ukotví kruhovým dorazem. Řezání začíná při maximálním počtu zdvihů. Kyvadlová činnost zůstává vypnutá.

Laminát nebo dřevotříska

Řezání nábytkových desek nebo laminovaných dřevotřískových desek se provádí pomocí řezacího kotouče s obráceným řezem. Takový soubor vám umožní uložit laminovaný povlak, ale měli byste být připraveni na zvýšené vibrace, které způsobují určité nepohodlí.

READ
Koupelnová baterie: instalace a upevnění

Aby se zabránilo vylamování, zařízení se používá na zadní straně obrobku. Doporučuje se vypnout kyvadlo a nastavit maximální frekvenci zdvihů. Nástroj je přitlačen ke štítu pevně, ale bez tlaku.

K řezání kusu plechu elektrickou přímočarou pilou potřebujete řezací kotouč s velmi jemnými zuby.. Vzdálenost mezi ostrými výčnělky by neměla přesáhnout 1-2 milimetry. Pilník s podobnými vlastnostmi vypadá jako pilka na kov. S jeho pomocí je možné úspěšně zpracovávat další materiály. Za zmínku stojí, že pro použití skládačky jsou vhodné pouze ty kovové čepele, jejichž tloušťka nepřesahuje 10-12 milimetrů.

Režim kyvadla na zařízení bude muset být vypnut a frekvence zdvihu nastavena na nejnižší značku. Pohyby při řezání materiálu by měly být velmi plynulé, bez silného tlaku na přípravek. Před prací musí být plátno upevněno a řezná čára je určena co nejblíže k podpěře. Velmi tenké polotovary (tloušťka od 2 do 5 milimetrů) jsou dodatečně upevněny mezi dvěma deskami z dřevovláknitých desek, na jejichž horní straně je vyznačena dráha řezání.

Aby se zabránilo přehřátí skládačky, je třeba během procesu dělat menší pauzy.

Kovové obrobky se doporučuje zpracovávat pomocí strojního oleje, který zlepšuje klouzání. Několik kapek maziva se aplikuje podél dráhy pohybu řezného kotouče. Řezání tlustých plechů se provádí v několika fázích s povinnými přestávkami na chlazení.

Při řezání kovových dlaždic vyberte pilník, jehož délka je alespoň 11 centimetrů. Použití přímočarých pil s pogumovanými vodítky udrží barvu na povrchu v místech, kde se provádí řez. Při řezání krátkých obrobků je třeba mít na paměti, že vratné pohyby zařízení mohou vést k drobným deformacím ve „vlnitých“ oblastech.

Plastická chirurgie

Řezací nůž na plasty je podobný jako na kov. Elektrickou přímočarou pilou bude možné přesně řezat pouze v případě malých zubů. Zpravidla se při nastavování zdvihové frekvence nenastavuje více než 40 % maximální možné hodnoty. Kyvadlový režim je také buď vypnutý nebo minimální.

dlaždice

Řezání dlaždic pomocí skládačky je možné pouze v případě, že používáte pilník bez zubů. Taková řezná čepel má však abrazivní povrch, který se během zpracování rychle opotřebovává.

READ
Výhody a nevýhody závěsných svítidel

Z tohoto důvodu se elektrické zařízení zřídka používá k řezání velkého počtu dlaždic – je zapotřebí příliš mnoho řezných prvků. Je vhodnější pro získání miniaturních zakřivených dílů.

Pokud je přesto volba provedena ve prospěch skládačky, pak je mechanismus kyvadla nutně vypnut a rychlost zdvihu je minimální.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: