Je důležité při výpočtu rozměrů – výška stropů

Rozhodli jste se postavit dřevěný dům – skvělé! Po výběru projektu přichází na řadu výběr firmy na stavbu dřevěného domu. V této fázi se budete muset ponořit do mnoha nuancí a vypořádat se s nimi. V opačném případě riskujete, že skončíte s úplně jiným domem, než jste chtěli, nebo utratíte mnohem větší částku, než jste plánovali.

Při velké konkurenci mnoho stavebních firem využívá různé triky, jak zákazníky na nízké ceny staveb přilákat. Ale řídíte se pouze cenou, aniž byste rozuměli tomu, co za to dostanete, často si musíte pamatovat přísloví, že „lakomec platí dvakrát“.

V tomto článku jsme analyzovali několik hlavních bodů, kterým je třeba věnovat pozornost při výběru dodavatele.

Plocha domu (cena za 1 m²)

Při výběru projektu se mnozí řídí celkovou plochou domu a na základě toho vypočítají náklady na 1 metr čtvereční stavby domu. Ale plochu domu lze „vypočítat“ různými způsoby.

Vypočítáme čistou plochu všech místností mínus stěny. Právě tato plocha bude po finální úpravě k dispozici Zákazníkovi.

Mnoho dodavatelů počítá plochu podle osových rozměrů (někteří zvládnou počítat obecně podle vnějších rozměrů domu).

* Za podmíněné náklady na projekt 2 000 000 rublů

Stejný projekt lze vypočítat odlišně a nabídnout nižší náklady. Zároveň však zákazník obdrží plochu menší, než je navrhovaná. Pozorně si prohlédněte půdorysy a nebuďte líní vzít do ruky kalkulačku!

Výška podlahy

Dalším důležitým bodem v domě je výška podlah nebo zjednodušeně výška stropů. Každý ví, že s vysokými stropy je prostorný a pohodlný a s výškou např. 2,2 m se cítíte jako v lázeňském domě.

U dřevěného domu je nutné rozlišovat 2 výšky podlaží. První je výška podlahy před smrštěním domu. Rovná se vzdálenosti mezi podlahovými trámy ihned po sestavení domu “pod střechou”. Druhá výška po smrštění (čistá) se rovná vzdálenosti od podlahy ke stropu po smrštění a dokončení domu.

Právě rozdíl mezi těmito dvěma výškami podvádějí nepoctiví dodavatelé.

1. patro + podkroví

Při výšce krabice 3m a tloušťce podlahových nosníků 200mm dostáváme výšku 1.NP před smrštěním – 2,7m. A když vezmeme v úvahu povrchovou úpravu (odečteme 50 mm na podlaze a stropě) a smrštění, dostaneme asi 2,55-2,6 m

Výška 2.NP je omezena příčkou (nutný prvek střechy). V závislosti na výšce štítů může být tato výška 2,5m, 3m, v některých projektech i vyšší.

Mimochodem, některým stavebním společnostem se zde také daří jít na trik a označovat půdní plochu rovnou ploše 1. Ve skutečnosti je využitelná půdní plocha menší a omezená na krokve.

Pokud máte slíbenou výšku přízemí 2,7m čistého s výškou boxu 3m, tak je to fantastické. Nebo zhotovitel ušetří na nosných trámech (ne 200, ale 150 mm), čímž sníží pevnost stropu.

1,5 patra + půda

U této verze domu byste měli věnovat pozornost výšce krabice, výšce štítu a tloušťce stropu (výška trámů).

Výška 2. patra v tomto provedení již nemusí být omezena příčkou, jako u předchozího, a může být až po samotný hřeben. Při rozměrech uvedených ve schématu může být výška 2. patra v horním bodě až 3,6 m.

Je důležité věnovat pozornost výšce bočních stěn. Při velikosti krabice 4,5 m bude tato výška 1,4 m před smrštěním a 1,3-1,35 po vyčištění.

READ
Damaškové tapety v interiéru: příklady vzoru a vzoru na 75 fotografiích

Nutno podotknout, že stavební firmy zlevňují stavbu kvůli výšce krabice. Při výšce boxu 4 m bude výška bočních stěn ve 2.NP necelý metr a to vytváří nepohodlí při provozu domu.

U tohoto typu domu je nutné objasnit výšku krabice a štítů, aby bylo možné nezávisle vypočítat výšku podlah a boční stěny 2. patra.

2 plná patra

U dvoupatrového domu je vše mnohem jednodušší. S výškou krabice 6 m získáme výšku podlahy 2,7 ​​m před smrštěním a 2,55-2,6 m v čistotě.

U 2podlažního domu je důležité znát pouze výšku krabice a zbytek výpočtů nebude obtížný.

V souhrnu existují 4 důležité parametry, které ovlivňují výšku podlah:

 • Výška krabice (kulatina),
 • Výška štítu,
 • Tloušťka podlahy (nosníku),
 • Smrštění stěny! (více čtěte níže).

Znáte-li hodnoty těchto parametrů, můžete snadno vypočítat výšku podlah a ve fázi podpisu smlouvy můžete zkontrolovat svá očekávání a slušnost dodavatele.

Dříve v článku jsme zmínili smršťování stěny. Pojďme si o tom povědět trochu podrobněji.

Smršťování stěn závisí na mnoha faktorech. Mezi hlavní patří materiál stěn a intervenční izolace (jaká se používá). Mnoho společností vede své statistiky o úbytku domů pomocí různých metodologií. Indikace jsou zcela odlišné.

Na základě našich statistik uvádíme následující údaje o smršťování domů:

Po sestavení domu pod střechu může být skutečná výška boxu větší než návrhová (např.: dle projektu 3m, ve skutečnosti 3,1-3,15m). Velikost smrštění je nutné vypočítat ze skutečné výšky po montáži.

komponenty

Zpočátku si klient na webu nebo v inzerci najde výhodnou cenu stavby domu. Toho je dosaženo snížením průřezů nosných konstrukcí, tloušťky izolační vrstvy a až nemožné zjednodušení spojů.

Navzdory skutečnosti, že všichni lidé jsou různí, jsou si podobní v touze skončit se spolehlivým a bezpečným domovem. To je to, co manažeři používají. Nabízejí vylepšení vybavení (části trámů, krokve, výška podlahy atd.). V souladu s tím se náklady okamžitě zvyšují a zvyšují se 1,5-2krát oproti původnímu. Abychom nenapadli tuto návnadu, rozebereme hlavní parametry 1. etapy stavby dřevěného domu.

Nadace

1. Páska mělký základ

Diagram ukazuje možnosti základových sekcí nabízené různými dodavateli. Zmenšením průřezu základu snižují náklady. Je také možné, že při stejném průřezu je dosaženo nižší ceny vzhledem k použitým materiálům při výrobě a množství práce. Níže uvádíme hlavní materiály a práce potřebné pro instalaci nadace a naše doporučení.

Beton

Doporučuje se vzít značku betonu ne nižší než M300 (B 22,5). Používáme pouze tovární certifikovaný beton s přiloženým pasem.

Armatura

Vlnitá výztuž se používá minimálně o průměru 10mm (my používáme 12-14mm).

Hydroizolace

Ve fázi montáže bednění doporučujeme provést hydroizolaci podešve a bočních ploch pásky. Můžete použít speciální fólie, střešní materiál, hydroizolaci. Používáme střešní krytinu RKP-350. Při lití betonu hydroizolace zadržuje vlhkost ve směsi, čímž zlepšuje kvalitu betonu při vytvrzování.

Povrchová úprava

Pro bednění se používá deska nebo překližka. Nejdůležitější je, aby si hotové bednění při lití zachovalo svůj tvar a celistvost. Toho je dosaženo použitím svorníků, spon, vzpěr a dalších metod při konstrukci bednění.

Lomový písek

Používá se jako polštář pod základ pro snížení zvedání pod základnou základu.

READ
Hustota keramzitu - vlastnosti a druhy materiálů

práce

Standardní rozsah práce při instalaci nadace by měl být následující:

 • geodézie,
 • kopání příkopů,
 • Instalace bednění s hydroizolačními a ventilačními kanály,
 • Výztužné pletení klecí,
 • Přejímka betonu. Je-li obtížný přístup k bednění, pak se k přivádění betonu do bednění obvykle používá čerpadlo na beton,
 • demontáž bednění,
 • Odstranění úrodné vrstvy půdy uvnitř základu.
 • Dovoz veškerého materiálu na místo s vykládkou.

2. Založení z hromady-páskové (pile-grillage).

Parametry pro pásku (gril) a rozsah práce jsou shodné s parametry předchozího typu založení. Pro pilotovou část doporučujeme následující parametry:

 • Průměr pilot by měl být 200-300 mm, v závislosti na šířce pásky tohoto základu.
 • Vzdálenost mezi hromadami by neměla přesáhnout 2-3m, v závislosti na materiálu stěn a velikosti budoucího domu.
 • Hloubka kladení pilot je 1,6-2m pod úrovní terénu.

3. Šroubové pilotové založení

Dnes si šroubový základ získává na popularitě. Jeho předností je relativně nízká cena a doba montáže (do 1 dne).

 • Průměr pilot musí být minimálně 108 mm. Pro srubové domy a dvoupodlažní těžké domy doporučujeme použít piloty o průměru minimálně 133 mm.
 • Průměr lopatek není menší než 300 mm.
 • Tloušťka stěn vlasu je minimálně 4 mm a tloušťka lopatek je minimálně 5 mm.
 • Po instalaci je třeba vyplnit dutinu piloty. Doporučujeme pískovou betonovou maltu M300.

Venku je hromada ošetřena barvami a laky. Minimálně se jedná o dvě vrstvy (primer a email) nebo dvousložkový antikorozní email. Je možné použít polymerní povlaky pilot, ale to vede k vážnému zvýšení nákladů na konstrukci.

Velmi důležitým bodem je technologie šroubování pilot. Při instalaci se nejprve vykope jáma, do které se hromada instaluje. Tato jáma by neměla být hluboká více než 30-40 cm. Pokud je to možné, doporučujeme používat speciální zařízení pro zarážení pilot. Při ručním kroucení by mělo být otáčení hřídele piloty rovnoměrné bez trhání.

Počet pilot se vypočítá na základě projektu, ale v žádném případě by vzdálenost mezi pilotami neměla přesáhnout 2,5 m a u lehkých domů a koupelí ne více než 3 m.

Pokud při podpisu smlouvy v přiložených dokumentech chybí popis jakéhokoli druhu práce z výše uvedeného, ​​pak si buďte jisti, že pokud budete požadovat jeho splnění, budete si muset připlatit.

stěny

Další mechanismus pro klamání Zákazníka. Obvykle stránky předkládají projekty s výkresem finální verze na klíč. To je standardní řešení, aby člověk viděl a pochopil, jaký dům nakonec dopadne. U mnoha projektů je část vnitřních stěn navržena v rámové verzi, aby se snížily náklady a kvůli neúčelnosti jejich trvalého provedení. Tyto rámové příčky se montují po smrštění domu ve fázi dokončení.

Před uzavřením smlouvy je velmi důležité ujasnit si a vědět, které stěny jsou kapitálové a jsou v počáteční fázi zahrnuty v ceně.

Potíž je v tom, že někteří dodavatelé tak chtějí snížit náklady na projekt, že jako kapitál ponechávají pouze vnější zdi. To může být obtížné, zejména u větších domů. S takovým uspořádáním je možná deformace stěn při smršťování domu. Stěny se následně budou vrávorat a hrozí dokonce zřícení konstrukce.

Nesmíme zapomenout ani na další materiály použité při montáži stěn. Hlavní jsou hmoždinky a mezikorunová izolace. Nagel, jinými slovy hmoždinky, se používají k vertikálnímu upevnění korun krabice k sobě. Mohou být kulaté nebo hranaté.

READ
Originální sedací soupravy z palet v interiéru, klady a zápory produktů

Některé firmy používají k rychlé montáži běžné stavební hřebíky nebo armaturu. Není to správné. V budoucnu je možný vzhled mezer mezi korunami, protože. hřebíky zabrání rovnoměrnému smršťování stěn.

Mezhventsovy ohřívač je zcela odlišný. Mech, koudel, juta, umělé materiály se používají v závislosti na materiálu stěn. Je důležité, aby zhotovitel použil vhodnou izolaci požadované tloušťky, aby následně nevyfoukla ze všech trhlin.

Používáme 100% jutovou izolaci 10-12mm, aby po smrštění vzhledem k tloušťce vrstvy došlo k vyplnění všech rozhraní mezi korunami stěn domu.

Před podpisem smlouvy byste měli vědět, které srubové nebo dřevěné stěny budou instalovány v první fázi „pro smrštění“ a jaké spotřební materiály dodavatel použije.

Střecha

U střechy jsou nejdůležitější nosné konstrukce (krovový systém) a správná volba spojovacího materiálu. Pokud na tom ušetříte, může se střecha deformovat nebo jednoduše selhat působením zatížení sněhem. Pro domy doporučujeme použít hraněné řezivo o průřezu 50x200mm.

V konstrukci krovu je velmi důležitá rozteč krokví. Mělo by to být 600-700mm (kromě montáže střešních oken).

Musíte také porozumět samotnému „zastřešení koláče“. Pro názornost jsme na obrázku ukázali možnosti střech pro dočasné zastřešení a zastřešení na klíč.

Je potřeba si hned ujasnit, jaký materiál, jaký úsek a jaká bude nosná konstrukce střechy, abyste ji nemuseli úplně předělávat a přeplácet spoustu peněz.

práce

Všechny stavební firmy mají v ceně domu „pod střechou“ jiný seznam prací. Uvedli jsme minimální seznam prací a služeb požadovaných pro první etapu výstavby.

 • Dodávka domácích stavebnic kamiony.
 • Vykládání materiálů jeřábem nebo ručně.
 • Montáž lešení.
 • Montáž stěn na hmoždinku.
 • Vkládání nosníků přesahů.
 • Montáž střechy pod střešní lepenku nebo jiný nátěr.
 • Organizace ubytování pracovníků.
 • Napájení objektu.

Pokud některá z těchto položek chybí nebo není specifikována, pravděpodobně budete během procesu vyzváni k doplacení.

Sečteno a podtrženo: Ve fázi výběru projektu a zhotovitele nespěchejte s podpisem smlouvy z důvodu velmi příznivé ceny. V klidu, s „chladnou myslí“ se seznamte s balíčkem. Pokud vám dodavatel zatají některou z výše uvedených informací nebo neposkytne jasnou odpověď, pak je důvod k zamyšlení. Možná snížil náklady na projekt na úkor vaší bezpečnosti. V důsledku toho budete muset opravit ty nesprávné výpočty, kterých si můžete všimnout včas vlastním úsilím a dodatečnými náklady. Nezapomeňte: “Sýr zdarma je jen v pasti na myši.”

Jaká je standardní výška stropu v domě a bytě – informace, která je relevantní při nákupu starého bydlení a navrhování nového. Hodnota ovlivňuje cenu, mikroklima, náklady na opravy a vytápění. Designové prvky se v průběhu času mění, základní požadavky jsou upraveny kodexy praxe.

Obsah

Regulace výšky stropu

Regulace výšky stropu

Nastavitelná výška stropu závisí na účelu místnosti, parametry se liší pro obytné a veřejné budovy. Minimální vzdálenost od podlahy ke stropu v projektovaných, rozestavěných a rekonstruovaných bytových domech je stanovena v SNiP 31-01-2003. Pro nebytové budovy je k dispozici SNiP 31-06-2009.

Plánovací standard závisí také na klimatické oblasti, ve které se bytový fond nachází. Zohlednění klimatických zón stanovených v SNiP 23–01–99 je důležité pro zajištění zdravého mikroklimatu v bytech. Důležitá je teplota vzduchu v teplých a studených měsících, směr větru a průměrná úroveň vlhkosti.

READ
Použití centralizátorů externích odkazů.

Oficiálně má území Ruské federace 4 klimatické oblasti označené římskými číslicemi. Pásy jsou rozděleny do podoblastí, označených cyrilicí.

Minimální úroveň stropu v obytných místnostech pro chladné oblasti IVA, IA, IB, IG, ID je od 2,7 m, pro všechny ostatní – 2,5 m nebo více. Maximální výška stěn není regulována, ale nové domy se staví s ukazatelem nejvýše 3,2 m. Výjimkou jsou byty elitních obytných komplexů, ve kterých mohou stropy stoupat až do výšky 4 m .

Zavedené normy platí pro obývací pokoje a kuchyně. V průchozích místnostech, jako je chodba nebo chodba, stačí vydržet ukazatel 2,1 m. U podkroví lze snížit přípustnou výšku stropu, ale ne více než 50% celkové plochy.

Vzdálenost ke stropu ve veřejných a administrativních budovách je 3 m. Pro určité kategorie budov jsou poskytovány jejich vlastní normy. Například pro vzdělávací instituce a průmyslové prádelny-čistírny – 3,6 m.

Normy pro výstavbu soukromých rodinných domů upravují SP 44.13330-2011 a SP 55.13330-2016. Podle těchto dokumentů je minimální výška stropu v soukromém domě, stejně jako v bytovém fondu, 2,5 m (2,7 m pro regiony IVA, IA, IB, IG, ID).

Stropy ve standardních bytech

Stropy ve standardních bytech

Stavební předpisy upravují výšku stropů pro novostavby i staré budovy procházející rekonstrukcí. Bytový fond však netvoří pouze novostavby. Zahrnuje vícepodlažní budovy různého roku výstavby. Každý má své vlastní rozměry a dispozice bytů.

Průměrná standardní výška stropu:

 • “Stalinki” – od 3 do 3,6 m;
 • “Khrushchev” – 2,5 m, méně často – 2,7 m;
 • Brežněvka – 2,6–2,7 m;
 • panelové a panelové domy – 2,5–2,7 m.

Standardní výška stropu v “Stalinkových” a předsovětských budovách je 3-3,6 m. Apartmány mají široké pokoje s vysokými stropy. Stropy jsou stavěny ze železobetonových konstrukcí nebo prkenných rámů se šindelem. Jemný povrch je často zdoben velkými římsami a štukem.

Typická výška stropu v Chruščovovi je pouze 2,5 m, někdy 2,45 m. V chladných oblastech jsou budovy se stropy 2,7 ​​m. Byty, které byly postaveny za Chruščova, měly nízké stropy, jednoduché uspořádání, malé kuchyně, chodby a koupelny . Nejprve stavěli z cihel, poté z železobetonových panelů.

Byt Brežněvka je Chruščov s vylepšeným uspořádáním. Stropy v něm jsou trochu vyšší, samotné pokoje jsou prostornější. Prostory mají samostatné koupelny, velké kuchyně a chodby a také samostatné chodby.

Nízká výška stropu v panelovém domě je vysvětlena skutečností, že takové budovy se začaly stavět během Chruščovovy éry. Novější „paneláky“ a paneláky se vyznačují znaky vícebytových domů, které byly postaveny za Brežněva, tedy 2,6–2,7 metru.

Výpočet výšky stropu při stavbě a opravě

Výpočet výšky stropu při stavbě a opravě

Optimální výška stropu v bytě neodpovídá standardu. Při jeho výpočtu se bere v úvahu ergonomie prostoru, vizuální kvality, náklady na stavbu a vytápění. Při správném výběru rozměrů je v krytu dostatek přirozeného světla, čerstvého vzduchu a vlhkosti.

SNiP stanoví pouze minimální výšku stropu, maximální vzdálenost není regulována na legislativní úrovni. Více však není vždy lepší. A pokud u velkého domu nezáleží na ceně stavby a za topení, tak poměr výšky podlahy a plochy místnosti ještě stojí za zvážení.

Vysoké stropy vypadají dobře pouze ve velkých místnostech. Pokud je plocha místnosti malá, vypadá to jako studna. Být v místnosti se stává nepříjemným. Naopak nízké stropy ve velkých místnostech vypadají squatově, podmíněně stlačují prostor shora.

READ
Racionální výživa: vaříme celý týden v jeden den

Na úrovni měřiče se pod stropem hromadí prach, bakterie a oxid uhličitý. Aby nedošlo k vdechování takového vzduchu, při výpočtu vzdálenosti od podlahy ke stropu se bere v úvahu výška nejvyššího člena rodiny. K tomu se přidává jeden metr. Pokud jste například 180 cm vysoký, je vhodné bydlení se stěnami 280 cm.

Pravidlo jednoho metru platí pro obývací pokoje a kuchyně, v bytových domech, koupelnách, garážích a chodbách jej lze zanedbat. Pro nebytové prostory stačí výška 2,1–2,5 m.

Při stavbě domu s více podlažími se berou v úvahu rozměry a provedení schodů. Ve vzdálenosti větší než 3,2–3,5 m bude nutné postavit stavbu s prudkým sklonem. Nebo nainstalujte velké schodiště, které zabere hodně místa.

V soukromém domě se dvěma nebo třemi podlažími můžete použít rozložení s druhým světlem. Design dělá místnost prostornou s omezeným prostorem.

Od 2,9 do 3,2 m je optimální výška stropu v soukromém domě. Prostor v ní se rychle prohřeje, pokoje mají hodně vzduchu a přirozeného světla. Můžete si vybrat jakékoli povrchové úpravy, nábytek a dekorace.

Úprava místností s nízkými stropy

Úprava místností s nízkými stropy

Nízká standardní výška bytů není neobvyklá, ale korigovat ji lze pouze vizuálně. Návrháři používají triky, díky nimž je místnost prostorná a světlá, odstraňuje pocit uzavřeného prostoru.

Jak nastavit výšku stropu:

 • vyberte světlé odstíny povrchových úprav;
 • opustit kontrastní přechody od stěny ke stropu;
 • nepoužívejte široké stropní římsy;
 • ozdobte stěny vertikálními vzory a pruhy;
 • ořízněte stropy lehkými, lesklými materiály;
 • nainstalujte miniaturní stropní svítidla.

Dekor odmítá velké prvky. Malé, podlouhlé doplňky korigují vertikálu místnosti. Čalouněný nábytek se volí s nízkými zády, ale skříňky a podobně jsou umístěny vysoko, až ke stropu.

Změňte výšku stropů v hotovém domě

Změňte výšku stropů v hotovém domě

Snížení výšky stěn je relevantní pro malé místnosti, které vypadají jako studny. Stejně jako staré studené domy, jako je “stalinok”. Velký prostor se dlouho topí a někdy se na požadovanou teplotu nevytopí vůbec. Také staré pouzdro má nerovný povrch stropu. Je snazší skrýt vady, elektroinstalace a komunikace než provádět velké opravy.

Pro změnu výšky stropů se používají zavěšené konstrukce:

 • napínací strop;
 • sádrokartonové konstrukce;
 • kazetové dlaždicové stropy;
 • příhradový strop;
 • kolejnicové konstrukce z PVC nebo hliníku;
 • dřevěné trámy.

Víceúrovňové sádrokartonové konstrukce nebo kombinace několika materiálů nejen snižují výšku stěn, ale také umožňují zónovat prostor v bytě.

Malování stropů v kontrastních barvách, použití štukových lišt a širokých říms a pokrytí stěn tapetami s velkými vzory nebo vodorovnými pruhy pomůže vizuálně snížit stropy. Stejně jako velké vícepatrové lustry.

Nejdůležitější znaky

Taková hodnota, jako je standardní výška stropů v bytě, se postupem času měnila, v průměru je to 2,5-2,7 metru u „vedlejšího“ a 2,7-2,9 u novostaveb. Indikátor je měnitelný, proto si při koupi domu musíte upřesnit informace v technické dokumentaci.

Stavební předpisy dnes upravují pouze minimální výšku stropu v soukromém domě a bytech. Maximální vzdálenost od podlahy ke stropu není omezena, hlavní věcí není porušovat pravidla SNiP a SP. Kromě technické dokumentace jsou brány v úvahu základy ergonomie.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: