Výhody OSB panelů a vlastnosti stavby domů z nich

Použití OSB desek

Rozvíjející se stavební trh nám dal spoustu nových stavebních materiálů a technologií výstavby budov. Mezi takové inovace lze zařadit OSB panely nebo panely s orientovanými lamelami. Materiál se skládá z více než 90 procent z dřevěných třísek a získává se lisováním příčně skládaných třísek z osikových nebo jehličnatých stromů pod vysokým tlakem.

Co je dobrá technologie OSB

Díky křížovému uspořádání a hlubokému zploštění, až k vzájemnému prostupu dřevěných vláken, s minimem pojivové impregnace, získávají panely pevnost a pružnost. Odolnost desek proti mechanickému namáhání je stejná nebo dokonce větší než u překližkových analogů.

Stavba rámového domu z OSB desek trvá 2-3 týdny a nejsou potřeba žádné těžké stavební mechanismy! Při dodržení technologie se tyto budovy ukazují jako velmi teplé a schopné odolávat teplotám v rozmezí -40 až +40 ° C a nebojí se vlhkosti. Fasáda, střecha a vnitřní povrchy desek nejsou před dokončením vyrovnány.

Panelový dům je relativně levný, protože cena hotové tovární sady všech prvků je nízká, design je lehký a instalace je jednoduchá.

Další výhody:

Jak používat osb panely

 • Nízké náklady na základ pro lehkou konstrukci.
 • Žádné neočekávané náklady, protože kompletní sada panelů v krabicích je zakoupena z výroby.
 • Nízké náklady na doručení (všechny talíře jsou přivezeny jednou nebo dvěma cestami).
 • Relativně nízká cena instalace, protože práce vyžaduje tým pouze čtyř lidí.
 • Snadno ovladatelné stavební práce.

Tato technologie má mnoho fanoušků v Kanadě a USA. Panelové domy v krátké době ukryly miliony přistěhovalců z evropských zemí zničených během druhé světové války. V Rusku se zatím OSB domy tak široce nestaví, jako v zámoří, protože organizací zabývajících se výrobou desek z tohoto materiálu je stále málo. Infrastruktura pro výrobu komponentů je málo rozvinutá a firem specializujících se na montáž je málo. Mezitím jsou OSB domy úspěšně provozovány i v ruské Arktidě.

Díky odolnosti proti vlhkosti, pevnosti a lehkosti je materiál velmi výhodný ve srovnání s jinými stavebními materiály, které se používají při stavbě dřevostaveb.

Další plusy jsou následující:

 • Není potřeba drahé zvedací zařízení.
 • Vysoká požární odolnost domů.
 • Snadná izolace střechy a její pokrytí materiálem, který chrání před srážkami.
 • Sada desek se vejde do jednoho nebo dvou nákladních vozů.

Typy desek

Existují čtyři typy desek, které se od sebe liší pevností, odolností proti vlhkosti a cenou. V závislosti na zadaných vlastnostech a kompetentní kombinace desek je dosaženo významných úspor zdrojů.

Typy OSB desek

 • OSB-1 a OSB-2 se vyznačují relativně nízkou odolností proti mechanickému namáhání a nízkou voděodolností. Tyto desky jsou levné a používají se k vytváření vnitřních přepážek rámových domů a jiných konstrukcí, které nejsou vystaveny smáčení a namáhání.
 • OSB-3 a OSB-4 jsou určeny především pro fasádní konstrukce. Cena OSB-4 je vyšší a tento materiál se používá, aby strukturám dodal zvláštní pevnost.

Neexistuje jednotný názor na to, které desky použít pro stavbu vnějších stěn. V Ruské federaci se k tomu častěji používá OSB-3.

Stavební bezpečnost

Projekty domů z OSB panelů v Rusku podléhají kontrole v souladu s normami stavební legislativy Ruské federace. Od roku 2012 mohou stavební expertizy provádět státní i soukromé firmy. Při výběru vhodného projektu má developer právo požadovat potvrzení bezpečnosti budoucí budovy s přihlédnutím k následujícím kritériím:

READ
Montáž plastových oken v dřevěném domě. Jak nainstalovat plastová okna do srubu? Není

Shoda se SanPiN, požadavky na ochranu životního prostředí a požární předpisy jsou stanoveny při nákupu panelů v železářství podle průvodní dokumentace k výrobku.

Rámová bytová konstrukce

Použití panelů ve stavebnictví

Pro stavbu rámových budov z OSB panelů existují minimálně dvě technologie.

Prvním je obložení rámu, které plní roli nosného prvku. Tato technologie se používá při výstavbě hangárů a dalších objektů, které nevyžadují izolaci a které nemají zvláštní požadavky z hlediska estetiky.

Někdy je rám opláštěný OSB panely izolován minerální izolací. Vnitřní strana deskové budovy je rovněž opláštěna.

Nevýhodou technologie je nedokonalý izolační systém: ve spojích a rozích konstrukce jsou zachovány „studené mosty“. Ani v tomto případě není stavba dostatečně kontrolována z důvodu rozdílu v kvalitě nakupovaných stavebních materiálů v různých časech, to se týká především řeziva z nosných prvků.. Kvůli nedostatku sušení dřevo, je možné změnit konfiguraci, snížit úroveň tepelné izolace. Před použitím je dřevo ošetřeno antiseptiky, je dána požární odolnost, v důsledku čehož se ztrácí další čas a snižuje se rychlost výstavby domu.

Druhá technologie spočívá v konstrukci pomocí třívrstvých sendvičových panelů (SIP-panelů) jako nosného prvku, které se skládají ze dvou vrstev OSB panelů a vrstvy polyuretanové pěny mezi nimi. Tyto panely mají speciální originální montážní design. Desky jsou vyráběny průmyslovými metodami za použití high-tech zařízení.

Technologické schopnosti

Výhody naší metody výstavba montovaných nízkopodlažních budov jsou zřejmé:

Hmotné výhody

 • Možnost výstavby až tří podlaží.
 • Splnění jakýchkoli architektonických úkolů.
 • Možnost stavby domu v jakémkoliv klimatickém pásmu.
 • Zahájení provozu ihned po dokončení stavby.
 • Možnost odložení výzdoby interiéru (je dovoleno ji i neprovádět).
 • Minimální náklady na údržbu provozovaného domu.
 • Absence smršťování stěn a základů, deformací a dalších souvisejících vad se správně uspořádaným základem.

Stavba domu z OSB panelů

Kde se panely používají?

Hlavní věc je udělat základ správně. V našem případě je nejlepším základem hromada. Hromada zakopaná pod bodem mrazu zeminy zajistí pevnost podpěry a odolnost konstrukce proti vytlačení z půdy. Pásový základ má značnou nevýhodu, kterou však lze snadno odstranit právem návrh suterénu, kanalizační vstupy, vodovody, elektřina a plyn.

Po instalaci základu a jeho hydroizolaci je po obvodu základny položena nosná deska, která opakuje konfiguraci budoucí budovy. Šířka desky musí odpovídat šířce drážky panelu. Jedním ze základních pravidel pro stavbu domu z OSB desek je použití tmelu při spojování panelů a nosných desek a upevňování rohů a spojů samořeznými šrouby.

Vertikální vodítka, která zajišťují pevné spojení desek, jsou tyče spojené v párech pomocí samořezných šroubů. Šířka bloku odpovídá šířce drážky, tedy desky spojené v jedné rovině, vstupují do drážky. Spojení je zajištěno upevněním samořeznými šrouby z vnitřní a vnější strany drážky s krokem 15 cm.Rohy deskového domu se tvoří napojením desky na hranu rohové desky do drážky drážky. sousední rohový panel. Na strop a podlahu se používají úzké panely, které jsou určeny pro zvýšené vertikální zatížení.

Výstavba montovaných domů získává v Rusku na popularitě. Proč ne? Dům je postaven v co nejkratším čase a je pohodlný. Takže v případě přestěhování do jiného města se velmi brzy dočká střechy nad hlavou mladá rodina, která si vybrala bydlení z OSB desek!

READ
Samonivelační podlahové vytápění - instalační technika video

Díky křížovému uspořádání a hlubokému zploštění, až k vzájemnému prostupu dřevěných vláken, s minimem pojivové impregnace, získávají panely pevnost a pružnost. Odolnost desek proti mechanickému namáhání je stejná nebo dokonce větší než u překližkových analogů.

Stavba rámového domu z OSB desek trvá 2-3 týdny a nejsou potřeba žádné těžké stavební mechanismy! Při dodržení technologie se tyto budovy ukazují jako velmi teplé a schopné odolávat teplotám v rozmezí -40 až +40 ° C a nebojí se vlhkosti. Fasáda, střecha a vnitřní povrchy desek nejsou před dokončením vyrovnány.

Panelový dům je relativně levný, protože cena hotové tovární sady všech prvků je nízká, design je lehký a instalace je jednoduchá.

Další výhody:

 • Nízké náklady na základ pro lehkou konstrukci.
 • Žádné neočekávané náklady, protože kompletní sada panelů v krabicích je zakoupena z výroby.
 • Nízké náklady na doručení (všechny talíře jsou přivezeny jednou nebo dvěma cestami).
 • Relativně nízká cena instalace, protože práce vyžaduje tým pouze čtyř lidí.
 • Snadno ovladatelné stavební práce.

Tato technologie má mnoho fanoušků v Kanadě a USA. Panelové domy v krátké době ukryly miliony přistěhovalců z evropských zemí zničených během druhé světové války. V Rusku se zatím OSB domy tak široce nestaví, jako v zámoří, protože organizací zabývajících se výrobou desek z tohoto materiálu je stále málo. Infrastruktura pro výrobu komponentů je málo rozvinutá a firem specializujících se na montáž je málo. Mezitím jsou OSB domy úspěšně provozovány i v ruské Arktidě.

Díky odolnosti proti vlhkosti, pevnosti a lehkosti je materiál velmi výhodný ve srovnání s jinými stavebními materiály, které se používají při stavbě dřevostaveb.

Další plusy jsou následující:

 • Není potřeba drahé zvedací zařízení.
 • Vysoká požární odolnost domů.
 • Snadná izolace střechy a její pokrytí materiálem, který chrání před srážkami.
 • Sada desek se vejde do jednoho nebo dvou nákladních vozů.

Zlepšené vlastnosti přírodního dřeva v deskách OSB

Dřevo svými kvalitami, které vytvářejí pohodu v domě, předčí všechny ostatní přírodní materiály. Jeho nevýhodou je bobtnání vodou a nebezpečí požáru. Hlodavci a hmyz se rádi usazují v teplých zdech a předčasně je ničí.

OSB dům

Při výrobě výrobků z masivního dřeva zůstává mnoho odpadu:

 • malé kousky dřeva;
 • větve
 • bramborové hranolky;
 • piliny;
 • hobliny.

Třídí se, různě se kombinují a lisují. Získávají se panely, které získávají jeho nejlepší vlastnosti ze dřeva.

Při výrobě OSB desek se používají velké třísky, které tvoří 80 % hmoty desky. Je položen ve vrstvách, orientujících se ve směru vnějších stran podél listu. Vnitřní čipy jsou umístěny napříč. Kolmo orientované vlákno eliminuje vyboulení a smrštění panelu. Lisování a impregnace syntetickými pryskyřicemi činí materiál odolnějším vůči ohni. Nevznítí se a nepodporuje hoření, ale zuhelnatí a kolabuje. Neuvolňuje toxické látky.

OSB panely pro stavbu domu

OSB panely pro stavbu domu

Ve stavebnictví se 4 skupiny OSB panelů vyznačují pevností a odolností proti vlhkosti. Tabulka ukazuje hlavní použití každého typu.

READ
Hlavní výhody plastových oken
třídy OSB Trvanlivost Vlhkost Aplikace
OSB-1 nízký nízký výroba nábytku, vnitřních příček, interiérových prvků
OSB-2 střední nízký pouze v suchých místnostech
OSB-3 střední vysoký vnější a vnitřní obklady stěn, příčky a povrchové úpravy ve vlhkých místnostech, koupelnách
OSB-4 vysoký vysoký všechny druhy stavebních prací, včetně soklů a suterénů, opakovaně použitelné bednění

Typy desek

Existují čtyři typy desek, které se od sebe liší pevností, odolností proti vlhkosti a cenou. V závislosti na zadaných vlastnostech a kompetentní kombinace desek je dosaženo významných úspor zdrojů.

 • OSB-1 a OSB-2 se vyznačují relativně nízkou odolností proti mechanickému namáhání a nízkou voděodolností. Tyto desky jsou levné a používají se k vytváření vnitřních přepážek rámových domů a jiných konstrukcí, které nejsou vystaveny smáčení a namáhání.
 • OSB-3 a OSB-4 jsou určeny především pro fasádní konstrukce. Cena OSB-4 je vyšší a tento materiál se používá, aby strukturám dodal zvláštní pevnost.

Neexistuje jednotný názor na to, které desky použít pro stavbu vnějších stěn. V Ruské federaci se k tomu častěji používá OSB-3.

Co je podstatou rámových budov?

Nejprve se pojďme zabývat rámovými technologiemi. Co znamená “rámový dům”? Jedná se zpravidla o dřevostavby, které jsou založeny na rámu. Rám může být vyroben ze suchého masivního nebo lepeného lamelového dřeva. Instaluje se na základ a je k němu připevněn pomocí pásků. Veškerou práci lze provést vlastníma rukama, protože práce se dřevem nevyžaduje žádné speciální dovednosti, které průměrný muž nemá. Jak správně sestavit rám – zvážíme později.

Schéma rámového domu

Dalším krokem je izolace a hydroizolace. Rám izolujeme tak, aby stěna vypadala jako vícevrstvý dort. Na rámu je upevněn ohřívač, nejčastěji minerální vlna. Překrývá se a lepí. Můžete použít válcované, rohože, tekuté naplaveniny, polystyrenovou pěnu a další typy izolací. Venku může být dům dodatečně izolován pěnovými deskami, které vytvářejí ochranu proti větru a zvukovou izolaci.

Hydroizolace se provádí pomocí fólií a membrán. Chrání stěny před pronikáním vlhkosti.

Parozábrana v rámovém domě je důležitým prvkem stěny. Bez něj je stěna pokryta kondenzátem a navíc se v rosném bodě hromadí vlhkost, která dopadá na střed izolace. V důsledku toho se izolace rychle stává nepoužitelnou a stěny se pokrývají houbami a plísněmi. Dobrá parotěsná zábrana funguje jako ventilační mezery, ale to platí pro moderní membrány, nikoli pro fólie. Fólie jsou mnohem levnější, ale ne tak funkční. Správně sestavený nástěnný dort zaručuje teplo domu a snižuje jeho energetické ztráty.

Sekční rámový dům

V další fázi obložíme výplň stěny deskami OSB-3. Je žádoucí vypěnit spoje a zajistit tak absenci studených mostů.

Dále provádíme dekorace interiérů a exteriérů. Vnitřní stěna je nejčastěji pokryta tapetou a vnější strana je natřena. Můžete však také použít obklady, blokové domy, kamenné obložení, „cihlové“, „trámové“ a jakékoli jiné.

O finských domech postavených rámovou technologií si můžete přečíst zde. A o kanadských rámových domech – zde.

Stavební bezpečnost

Projekty domů z OSB panelů v Rusku podléhají kontrole v souladu s normami stavební legislativy Ruské federace. Od roku 2012 mohou stavební expertizy provádět státní i soukromé firmy. Při výběru vhodného projektu má developer právo požadovat potvrzení bezpečnosti budoucí budovy s přihlédnutím k následujícím kritériím:

 • Spolehlivost.
 • Pevnost
 • Provozní bezpečnost.
 • Odůvodnění použití stavebních materiálů.
 • Potvrzení racionálního použití stavebních materiálů.
READ
Recenze řemesel vyrobených z plastových lahví

Shoda se SanPiN, požadavky na ochranu životního prostředí a požární předpisy jsou stanoveny při nákupu panelů v železářství podle průvodní dokumentace k výrobku.

Výstavba rámových domů

Pokud chcete postavit dům vlastníma rukama z OSB, budete potřebovat pomocníky. Optimální počet pro práci jsou 4 osoby. Vystačíte si s minimálním počtem dělníků – 2 stavitelé. Pak by člověk měl mít zkušenosti s montáží rámových domů. Druhým je umět tomu porozumět, podat to, držet to.

 1. Na základ je položena hydroizolační vrstva. Má spodní popruh.
 2. Stojany, rohy stěn jsou upevněny a je provedeno diagonální upevnění, které zabraňuje „skládání“.
 3. Horní postroj je nainstalován.
 4. Jsou položeny podlahové trámy a stropy.
 5. Jsou instalovány otevírací rámy.
 6. Krokve jsou umístěny a opláštěny.
 7. Podlaha a strop jsou zakryté.
 8. Opláštění je provedeno OSB deskami.
 9. V rozích a spojích panelů se instalují těsnicí nástavce.

Stavíme dům z OSB svépomocí

Stavíme dům z OSB svépomocí
Při stavbě vlastníma rukama jsou vnější a vnitřní stěny opláštěny v obytné budově samostatně. Mezi vrstvy OSB se položí izolace, položí se dráty a systémy podpory života.

Rada! Samořezné šrouby jsou špatně zašroubovány do OSB, zkroucené. Je vhodné pro ně vyvrtat otvor. Průměr vrtáku musí být menší než závit šroubu.

Viz také: Jak zjistit spotřebu tmelu na 1m2 pro: omítku, sádrokarton, beton, na malování

Pro tepelnou roztažnost po obvodu podlahy je mezi panely a regály ponechána mezera 3 mm. Mezi samotnými deskami je mezera podél celého pláště 2 mm. Stěnové panely nedosahují podlahové krytiny 10 – 12 mm. Mezera při dokončení je uzavřena soklovými lištami.

Podlahové panely jsou položeny na trámech napříč jejich umístěním. Pod každou OSB deskou musí být minimálně 3 příčky. Po délce jsou konce listů spojeny na liště. Obě hrany jsou upevněny samořeznými šrouby. Krok mezi podlahovými nosníky je 500 – 600 mm.

Dům postavený z OSB panelů volně odolává venkovním teplotám od 40 stupňů pod nulou až po stejné teplo. Komfort budov není horší než zděné budovy s izolací a dřevostavby. Stěny dýchají a odvádějí vlhkost ven. Vzduch uvnitř zůstává svěží. Houba a plíseň se neobjevují.

Rámová bytová konstrukce

Pro stavbu rámových budov z OSB panelů existují minimálně dvě technologie.

Prvním je obložení rámu, které plní roli nosného prvku. Tato technologie se používá při výstavbě hangárů a dalších objektů, které nevyžadují izolaci a které nemají zvláštní požadavky z hlediska estetiky.

Někdy je rám opláštěný OSB panely izolován minerální izolací. Vnitřní strana deskové budovy je rovněž opláštěna.

Nevýhodou technologie je nedokonalý izolační systém: ve spojích a rozích konstrukce jsou zachovány „studené mosty“. Ani v tomto případě není stavba dostatečně kontrolována z důvodu rozdílu v kvalitě nakupovaných stavebních materiálů v různých časech, to se týká především řeziva z nosných prvků.. Kvůli nedostatku sušení dřevo, je možné změnit konfiguraci, snížit úroveň tepelné izolace. Před použitím je dřevo ošetřeno antiseptiky, je dána požární odolnost, v důsledku čehož se ztrácí další čas a snižuje se rychlost výstavby domu.

READ
Substrát pro sklenici piva: tvary, velikosti, hmotnost, materiály

Druhá technologie spočívá v konstrukci pomocí třívrstvých sendvičových panelů (SIP-panelů) jako nosného prvku, které se skládají ze dvou vrstev OSB panelů a vrstvy polyuretanové pěny mezi nimi. Tyto panely mají speciální originální montážní design. Desky jsou vyráběny průmyslovými metodami za použití high-tech zařízení.

Časem ověřená kvalita

Americe a Kanadě se podařilo vybudovat podobné bydlení. Zhruba před 50 lety se tato stavební technologie rozšířila kvůli potřebě krátkých termínů a nízkých nákladů a zároveň poskytla milionům lidí bez domova.

V naší době v zahraničí je trendem takové stavby z ekologicky šetrných materiálů s využitím nejnovějších materiálů, které mohou výrazně snížit procento spotřeby energie a přenosu tepla v domácnosti.

Na území Ruska nejsou rámové domy OSB příliš běžné kvůli nedostatku potřebného vybavení a zkušeností, ačkoli všechny procesy pro instalaci panelů lze provádět ručně. Zbývá doufat, že se nízkopodlažní výstavba v rozlehlosti naší země neztratí a úspěšně se spřátelí s moderními technologiemi. Navíc takové domy již prověřily arktické mrazy a větry severního pólu.

Technologické schopnosti

Výhody naší metody výstavba montovaných nízkopodlažních budov jsou zřejmé:

 • Možnost výstavby až tří podlaží.
 • Splnění jakýchkoli architektonických úkolů.
 • Možnost stavby domu v jakémkoliv klimatickém pásmu.
 • Zahájení provozu ihned po dokončení stavby.
 • Možnost odložení výzdoby interiéru (je dovoleno ji i neprovádět).
 • Minimální náklady na údržbu provozovaného domu.
 • Absence smršťování stěn a základů, deformací a dalších souvisejících vad se správně uspořádaným základem.

Stavba domu z OSB panelů

Hlavní věc je udělat základ správně. V našem případě je nejlepším základem hromada. Hromada zakopaná pod bodem mrazu zeminy zajistí pevnost podpěry a odolnost konstrukce proti vytlačení z půdy. Pásový základ má značnou nevýhodu, kterou však lze snadno odstranit právem návrh suterénu, kanalizační vstupy, vodovody, elektřina a plyn.

Po instalaci základu a jeho hydroizolaci je po obvodu základny položena nosná deska, která opakuje konfiguraci budoucí budovy. Šířka desky musí odpovídat šířce drážky panelu. Jedním ze základních pravidel pro stavbu domu z OSB desek je použití tmelu při spojování panelů a nosných desek a upevňování rohů a spojů samořeznými šrouby.

Vertikální vodítka, která zajišťují pevné spojení desek, jsou tyče spojené v párech pomocí samořezných šroubů. Šířka bloku odpovídá šířce drážky, tedy desky spojené v jedné rovině, vstupují do drážky. Spojení je zajištěno upevněním samořeznými šrouby z vnitřní a vnější strany drážky s krokem 15 cm.Rohy deskového domu se tvoří napojením desky na hranu rohové desky do drážky drážky. sousední rohový panel. Na strop a podlahu se používají úzké panely, které jsou určeny pro zvýšené vertikální zatížení.

Výstavba montovaných domů získává v Rusku na popularitě. Proč ne? Dům je postaven v co nejkratším čase a je pohodlný. Takže v případě přestěhování do jiného města se velmi brzy dočká střechy nad hlavou mladá rodina, která si vybrala bydlení z OSB desek!

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: