Svařování hliníku s invertorem – návod krok za krokem

Při svařování výrobků z hliníku a jeho slitin invertorem se musí potýkat s řadou určitých obtíží způsobených jeho fyzikálními a chemickými vlastnostmi, a to:

 • oxidový film na povrchu hliníkových dílů, který vzniká zcela přirozenou interakcí se vzdušným kyslíkem, má bod tání 2000⁰C a samotný hliník taje při teplotě pouhých 660⁰C;
 • žáruvzdorný oxidový film z povrchu místa svařování musí být odstraněn mechanickým odstraněním nebo chemickým působením a kov musí být ihned poté svařen, aby se zabránilo opětovné oxidaci;
 • při velkých teplotních rozdílech při elektrickém svařování se výrazně snižují pevnostní vlastnosti hliníku;
 • z vysoké teploty elektrického oblouku se hliník intenzivně taví a začíná vytékat ze svařovací zóny;
 • při zahřívání během svařování hliník prakticky nemění svou barvu, proto je poměrně obtížné kontrolovat rozměry svaru;
 • nízká hodnota modulu pružnosti hliníkových výrobků může způsobit deformace svařované konstrukce a při ochlazování vznik mikrotrhlin v oblasti svarové lázně.

Proto, když znáte všechny nuance a dodržujete určité podmínky, můžete svařovat hliník s invertorem i doma. Navíc, pokud neexistují žádné speciální požadavky na invertorový svařovací stroj, pak mají prvořadý význam spotřební materiály a způsob provádění samotných svařovacích prací. Odtud se pokusíme formulovat odpovědi na otázku: jak vařit hliník s invertorem.

Některé nuance svařování

Aby měl šev minimální vady a správně se svařoval invertorovým svařovacím strojem, je nutné umístit vedení lázně níže, než je povrch svařovaného kovu. Pokud je průnik oblouku do kovové části hluboký, tlačí lázeň zpět, čímž se vytvoří šev. Proto je při provádění práce nutné zajistit, aby byl vytvořený šev v jedné rovině s kovem.

Samotný pohyb elektrody podél švu může být odlišný. Spolehlivý a dokonalý šev lze vytvořit při provádění krouživých nebo klikatých pohybů. Při provádění krouživých pohybů je nutné pečlivě kontrolovat, jak se tvoří šev, aby byla lázeň rovnoměrně rozložena po kruhu. Při pohybu elektrody v cikcaku je třeba pečlivě sledovat, aby se šev začal tvořit od jednoho okraje vany, pak na jejím vrcholu a poté na druhém konci. V tomto případě by vše mělo probíhat rovnoměrně.

Klikatý šev je poměrně obtížně proveditelný a může být kvalitativně proveden zkušeným svářečem.

Pro domácí potřeby stačí zvládnout techniku ​​průběžného švu válečkem.

K proříznutí kovové části dochází, když při příčném pohybu není dostatek elektrody k úplnému naplnění svarové lázně. Kontrola vnějších hranic vany zabrání vytvoření bočního řezu. K regulaci lázně použijte sílu oblouku, která se nachází mezi svařovaným povrchem a elektrodou. Invertorový svařovací stroj umožňuje plynulé a neustálé ovládání.

Kromě toho, pokud změníte úhel elektrody k povrchu, můžete změnit velikost lázně. To znamená, že s elektrodou umístěnou co nejvíce svisle se přesto vytvoří konvexní šev. Je to dáno tím, že při tomto uspořádání se veškeré potřebné teplo nachází přímo pod ním.

To znamená, že lázeň celá směřuje dolů, kov kolem je dobře roztavený. Pokud elektrodu nakloníte, veškerá teplota je nasměrována zpět, čímž se kov zvedne a vytvoří se šev.

Téměř všechny opravy vyžadují použití svářečky. Na kvalitě svařovacích prací závisí spolehlivost spojů a životnost kovových předmětů.

Při provádění svářečských prací je povinné použití ochranné masky.

Abyste mohli svářet vlastníma rukama správně, musíte jasně rozumět procesu, postupu a bezpečnostním opatřením (použijte ochranná zařízení). Také začátečník by se měl začít učit teorií – využít tutoriál nebo video návod. S pomocí videa se můžete naučit vařit kov pro začátečníky.

READ
Septik Topas - autonomní kanalizace: instalace, nevýhody, údržba

Fáze přípravy před prací:

 • studium bezpečnostních požadavků, pokyny pro elektrické nářadí;
 • příprava pracoviště (je nutné odstranit hořlavé předměty, otevřít okna, odstranit cizí předměty z uliček);
 • zkontrolujte provozuschopnost a ponechejte hasicí prostředky v těsné blízkosti pracoviště.

Chcete-li bezpečně provádět práci vlastníma rukama, musíte si zakoupit ochrannou masku, oděv, rukavice a další ochranné prostředky. Správně zvolená maska ​​by měla pokrývat obličej a krk a ochranný oděv by měl pokrývat celou pokožku.

Pravidla pro svařování hliníku

Při svařování hliníku je třeba dodržovat následující požadavky:

 • svařování výrobků vyrobených z hliníku a jeho slitin je možné pouze pod ochranou inertních plynů, jako je argon nebo směs argonu a helia, proto musí mít invertorový přístroj speciální vybavení plynových lahví pro argonové obloukové svařování;
 • Nejlepší je svařovat pomocí nekonzumovatelných wolframových elektrod, které je nutné pravidelně čistit od nahromaděných oxidů, jinak se kvalita svaru zhorší;
 • hliníkové díly se doporučuje před svařováním předehřát, aby se snížily účinky teplotních deformací v oblasti svaru;
 • hliník se svařuje hlavně střídavým elektrickým proudem a hodnota svařovacího proudu je nastavena pro práci s hliníkem poněkud vyšší než u svařování podobných ocelových výrobků;
 • před použitím musí být výplňové hliníkové elektrody zahřáté v muflové peci.

Svařování hliníku lze provádět téměř všemi svařovacími stroji invertorového typu s libovolnou produktivitou a stupněm automatizace pracovních procesů.

Svařování argonem svépomocí

Pro výrobu řady kovových výrobků je často nutné spojovat neželezné kovy, jako je měď, hliník a legované oceli. Provádění takové práce je nejběžnějším typem svařování pomocí plynových a elektrických svařovacích strojů.

Existuje však metoda svařování, která se liší od všech výše uvedených metod svařování.

Říká se tomu svařování argonovým obloukem.

Jasnou výhodou argonového obloukového svařování je úplná absence strusky. Díky tomu si můžete být naprosto jisti kvalitou svaru.

Přídavné materiály pro svařování hliníku

Pro svařování různých výrobků z hliníku a jeho slitin netavitelnými wolframovými elektrodami na invertorových strojích typu TIG se doporučuje používat přídavný drát o průměru 2 až 5 mm s označením AO, AK a AD s vysokým obsahem přísad ze slitin hořčíku .

A můžete použít i speciální elektrody pro hliník jakosti OZA, OZR a OZANA ruské výroby nebo jejich kvalitnější importované protějšky – OK 96.20, OK 96.40 a Kobatek-213, ale jen s mírně vyššími náklady. Fotografie

Pro poloautomatické invertorové svařování se vyrábí speciální hliníkový drát o průměru 0,8-1,0 mm, navinutý na standardní cívky o hmotnosti 0,5 kg. Zpravidla se nejčastěji používá svařovací drát litá slitina hliníku s křemíkem (Al-Si 5) jakosti ER 4043 a ER 5356, méně často podobný drát, ale vyrobený z deformovatelných slitin hliníku a hořčíku jakosti Sv-AK 5 a Sv- AMG 5. Foto

Hlavní složkou ceny švového metru při svařování hliníku jsou náklady na spotřební materiál, konkrétně inertní argon a speciální hliníkové elektrody.

Hliník – vlastnosti a vlastnosti

Hliník je díky svým chemickým a fyzikálním vlastnostem široce používán v různých oblastech lidské činnosti.

Pro svařování různých konstrukcí nebo dílů lze použít nejen hliník, ale také slitiny z něj. Je pravda, že samotný proces je možný pouze pro zkušené svářeče.

Protože je tento kov vrtošivý, a aby bylo možné jej svařovat ve vysoké kvalitě, je zapotřebí vysoká kvalifikace.

READ
Rozdíl mezi matnými a saténovými napínacími stropy

Potíže se svařováním hliníku jsou způsobeny řadou charakteristických vlastností kovu:

 • Vysoká tekutost. Vlivem vysokých teplot kov ztrácí pevnost a při procesu svařování může roztavená část kovu zničit spodní, neroztavenou část. V tomto případě hliník jednoduše vyteče přes šev. Obtížnost kontroly situace je zhoršena skutečností, že barva kovu se při zahřívání nemění. Proto, aby se zachoval tvar svarové lázně, svářeči používají speciální obložení z keramiky nebo kovu;
 • Tvorba oxidového filmu. Při interakci s kyslíkem se na povrchu hliníku objevuje film, jehož vlastnosti se liší od vlastností vyšší hustotou a vyluhovatelností. Během svařování oxid hlinitý zabraňuje roztavení kovu do monolitického svaru. Proto se odstraňuje katodovým naprašováním. A aby se zabránilo vzniku oxidového filmu, je svařovací zóna chráněna před kontaktem se vzduchem. K tomu se používá argonové svařování;
 • Při dostatečně vysokém koeficientu lineární roztažnosti má hliník nízký modul pružnosti, který může způsobit deformaci svařované konstrukce. Pravděpodobnost deformace je možné snížit pomocí různých technologických metod – elektrické svařování v optimálním režimu nebo ohřev;
 • Proces svařování přispívá ke vzniku pórovitosti u hliníkových slitin. Kovové sloučeniny totiž obsahují vodík, který nově vzniklými póry uniká ven. Také při zvýšeném obsahu křemíku se mohou objevit drobné krystalizační trhlinky, které mohou výrazně oslabit svar;
 • Hliník má vysokou tepelnou vodivost. Proto jsou pro jeho svařování potřeba výkonné zdroje svařovacího proudu;
 • Během svařování se mohou v hliníkových švech tvořit horké trhliny. Je to způsobeno procesy vnitřních změn v okamžiku tuhnutí roztaveného kovu. K zamezení jejich vzniku se používají speciální modifikátory, které se přidávají do svarů. Rovněž těsné umístění švů vůči sobě navzájem je nežádoucí.

DŮLEŽITÉ VĚDĚT: Návod na svařování hliníku argonem pro začátečníky
Kromě toho se doma často vyskytují případy, kdy se svařování aplikuje na hliníkové slitiny neznámé značky, což není vždy možné bez speciálních materiálů a speciálních svařovacích režimů.

Pokyny pro svařování krok za krokem

Pokud rozumíte základním požadavkům, jak správně svařovat hliník s invertorem, můžete přistoupit přímo ke svařovacím pracím při dodržení následující sekvence:

 1. Nastavili jsme svařovací invertorový stroj a za tímto účelem:
 • přepneme přepínač AC / DC do režimu AC elektrického proudu;
 • Vyvážení polarity nastavujeme z polohy 50/50, při práci s čistým hliníkem ji posouváme na zápornou stranu a pro různé slitiny používáme kladnou část rozsahu nastavení;
 • svařovací proud nastavujeme na základě tloušťky samotného materiálu a průměru elektrody, takže pro dvoumilimetrový hliníkový plech a 3mm přídavný drát stačí nastavit svařovací proud na 60 ampér;
 • upravíme zpomalení procesu útlumu elektrického oblouku pro vyplnění kráteru konce svarové lázně, které závisí také na tloušťce obrobku a u 2mm je nutné nastavit čas na cca 3 sekundy;
 • nastavíme dobu a intenzitu proplachování inertním plynem nutnou k ochlazení svaru.
 1. Hliníkové díly pro svařování připravujeme:
 • provedení mechanického čištění oxidového filmu z místa budoucího svařování kovovým kartáčem nebo brusným papírem, uvedení povrchu do dokonalého bílého lesku;
 • odmaštění povrchu ošetřením chemickými činidly – různými rozpouštědly nebo speciální pájecí kyselinou;
 • povinné zahřátí obrobků bezprostředně před svařováním na teplotu 400⁰C.
 1. Po dokončení všech přípravných prací přistoupíme k dokončení svařování při dodržení hlavního pravidla, které vyžaduje svařování hliníku pomalu, aby bylo zajištěno rovnoměrné zahřátí materiálu svařovaných dílů.
 2. Přídavný drát nebo elektroda pro svařování hliníku se musí lehkými dotyky přivádět na začátek svarové lázně pod úhlem 15 stupňů, aby byl svar rovnoměrný a mírně žebrovaný.
READ
Parotěsná ochrana stěn rámových domů

Neměli byste začít dokončovat svářečské práce, aniž byste měli patřičné zkušenosti se svařováním hliníkových výrobků. Nejprve cvičte a získejte potřebné dovednosti a zkušenosti. Chcete-li to provést, můžete se podívat na video, které jasně ukazuje, jak správně svařovat hliník pomocí invertoru:

Pokud máte vlastní speciální zkušenost v tomto tématu, podělte se o ni v bloku komentářů.

Omezení

 • Svařování hliníku s invertorem je jednou z nejnespolehlivějších metod, proto může utrpět kvalita spojení;
 • V tomto případě je bezpodmínečně nutné použít dodatečné tavidlo, které by chránilo svarovou lázeň před negativními faktory;
 • Potíže mohou nastat s výběrem elektrod, pokud je složení slitiny neznámé, stejně jako s jejich sušením, protože kapalina se hromadí ve vlhkém povlaku, což vede k pronikání vodíku do hliníku;
 • Složitost tvorby švu kvůli vysoké rychlosti elektrického svařování.

Co je to střídač?

Než budete vařit hliník invertorovým svařováním, měli byste rozumět samotnému zařízení. Invertor je moderní typ svařovacího transformátoru, který slouží ke snížení napětí, jeho přeměně na požadované provozní parametry a převedení na pracovní prvky. Je hlavním zdrojem proudu při svařování a může také regulovat režimy práce. V dnešní době existuje mnoho odrůd, jak relativně slabých a kompaktních, tak velmi masivních, které si poradí s tlustými obrobky.

Výběr měniče

Svařování hliníku invertorovou elektrodou vyžaduje přesné dodržování parametrů, protože jakákoli odchylka může vést ke zhoršení stavu švu. Při výběru jednotky pro svařování je tedy třeba věnovat pozornost provoznímu rozsahu. Při práci s tenkými hliníkovými plechy musíte dodržovat snížené jemné režimy, takže střídač musí být schopen pracovat jak ve snížených režimech, tak při vysokých proudových rychlostech. Elektrody, se kterými musí měnič spolupracovat, musí mít průměr alespoň 1,6 až 5 mm. V průmyslových podmínkách může být toto číslo širší.

Odporové svařování hliníku invertorem

Odporové svařování hliníku invertorem

Za zmínku také stojí, že je žádoucí mít na zařízení nucený chladicí systém, který ochrání zařízení před přehřátím a rychlým opotřebením. Pro domácí použití se nejlépe hodí kompaktní spotřebiče, které neváží více než 4 kg.

“Důležité!

Velmi užitečnou funkcí je automatické vypnutí, když zařízení pracuje v režimech, které by jej mohly poškodit.“

Provozní režimy

Tloušťka dílu, mm Aktuální síla, A. Rychlost svařování, m/h
0,6 70 73
1,3 125 153
1,6 130 73
2,3 235 73
3 315 73

Důležité nuance

Ne každý svářeč, který umí pracovat s invertorem, zvládne svařit trhlinu na hliníkovém výrobku nebo spojit dvě části do jedné. To je způsobeno specifickými vlastnostmi tohoto kovu při vysokých teplotách. Pro úspěšné zvládnutí takových úkolů doma je důležité znát základní nuance práce s hliníkem, které se u nízkolegovaných ocelí nevyskytují.

Například, aby bylo možné svařit hliníkovou nádrž, je nutné umístit pod místo, kde hoří oblouk, substrát z nespotřebitelného materiálu. Tento požadavek je způsoben vysokou tekutostí tekutého kovu. Svařovaný materiál, pokud je jeho stěna asi 5 mm, se rychle roztaví a svarová lázeň může snadno vytékat ze zadní části výrobku. Substráty mohou být keramické nebo grafitové. Udržují integritu spodní strany materiálu a zabraňují propálení a úniku tekutého kovu.

Na základě těchto vlastností hliníku je žádoucí provádět všechny švy ve spodní poloze. I když je konstrukce, která se má svařovat, velká, stojí za to ji otočit. Vertikální švy jsou plné stékání roztaveného kovu bez vytvoření švu. Lze je provádět pouze krátkým obloukem s přerušovaným vedením.

READ
Deskové radiátory: zvažte ocelové deskové radiátory

Svařování hliníku invertorem je komplikováno hygroskopičností materiálu. Akumuluje vlhkost z okolního vzduchu a při zahřátí ji začne odpařovat. Proces svařování se vyznačuje častými rozstřiky roztaveného hliníku v důsledku vnikání vody do oblasti svaru. Proto při zahájení práce doma byste měli materiál zahřát pomocí foukače nebo acetylenového hořáku na 160-190 stupňů. Tím lze odstranit přebytečnou vlhkost a zajistit bezproblémové svařování.

Charakteristickým rysem hliníku je oxidový film vytvořený na jeho povrchu, když je vystaven kyslíku. Komplikuje proces vytváření svarové lázně a nanášení švu tím, že se taví při teplotě 2000 stupňů a základní kov se stává tekutým po 500 stupních. Abyste se vyhnuli takovému poklesu a okamžitě získali svarovou lázeň, je nutné vyčistit místo zapálení elektrody od oxidového filmu. K následnému odstranění oxidu dojde vlivem teploty a přídavných prvků v povlaku elektrody.

Při svařování výrobků z hliníku a jeho slitin invertorem se člověk musí potýkat s řadou obtíží způsobených jeho fyzikálními a chemickými vlastnostmi.

Výrobky z hliníku a jeho slitin mají řadu významných výhod, které jim umožnily široké využití jak v různých průmyslových odvětvích, tak ve všech sférách našeho života. Ale bohužel tento kov nemá vysokou pevnost a často se láme, takže hliníkové díly někdy musí být opraveny. Jestliže dříve byl tento druh opravy možný pouze ve výrobě, dnes se svařování hliníku s invertorem stalo docela dostupným i pro laika.

Je možné svařovat hliník invertorem

Svařování hliníku argonem

Při svařování výrobků z hliníku a jeho slitin invertorem se musí potýkat s řadou určitých obtíží způsobených jeho fyzikálními a chemickými vlastnostmi, a to:

 • oxidový film na povrchu hliníkových dílů, který vzniká zcela přirozenou interakcí se vzdušným kyslíkem, má bod tání 2000⁰C a samotný hliník taje při teplotě pouhých 660⁰C;
 • žáruvzdorný oxidový film z povrchu místa svařování musí být odstraněn mechanickým odstraněním nebo chemickým působením a kov musí být ihned poté svařen, aby se zabránilo opětovné oxidaci;
 • při velkých teplotních rozdílech při elektrickém svařování se výrazně snižují pevnostní vlastnosti hliníku;
 • z vysoké teploty elektrického oblouku se hliník intenzivně taví a začíná vytékat ze svařovací zóny;
 • při zahřívání během svařování hliník prakticky nemění svou barvu, proto je poměrně obtížné kontrolovat rozměry svaru;
 • nízká hodnota modulu pružnosti hliníkových výrobků může způsobit deformace svařované konstrukce a při ochlazování vznik mikrotrhlin v oblasti svarové lázně.

Proto, když znáte všechny nuance a dodržujete určité podmínky, můžete svařovat hliník s invertorem i doma. Navíc, pokud neexistují žádné speciální požadavky na invertorový svařovací stroj, pak mají prvořadý význam spotřební materiály a způsob provádění samotných svařovacích prací. Odtud se pokusíme formulovat odpovědi na otázku: jak vařit hliník s invertorem.

Pravidla pro svařování hliníku

Při svařování hliníku je třeba dodržovat následující požadavky:

 • svařování výrobků vyrobených z hliníku a jeho slitin je možné pouze pod ochranou inertních plynů, jako je argon nebo směs argonu a helia, proto musí mít invertorový přístroj speciální vybavení plynových lahví pro argonové obloukové svařování;
 • Nejlepší je svařovat pomocí nekonzumovatelných wolframových elektrod, které je nutné pravidelně čistit od nahromaděných oxidů, jinak se kvalita svaru zhorší;
 • hliníkové díly se doporučuje před svařováním předehřát, aby se snížily účinky teplotních deformací v oblasti svaru;
 • hliník se svařuje hlavně střídavým elektrickým proudem a hodnota svařovacího proudu je nastavena pro práci s hliníkem poněkud vyšší než u svařování podobných ocelových výrobků;
 • před použitím musí být výplňové hliníkové elektrody zahřáté v muflové peci.

Svařování hliníku lze provádět téměř všemi svařovacími stroji invertorového typu s libovolnou produktivitou a stupněm automatizace pracovních procesů.

Přídavné materiály pro svařování hliníku

Svařovací drát

Pro svařování různých výrobků z hliníku a jeho slitin netavitelnými wolframovými elektrodami na invertorových strojích typu TIG se doporučuje používat přídavný drát o průměru 2 až 5 mm s označením AO, AK a AD s vysokým obsahem přísad ze slitin hořčíku .

READ
Výhody infrapanelů pro stěnové vytápění

A můžete použít i speciální elektrody pro hliník jakosti OZA, OZR a OZANA ruské výroby nebo jejich kvalitnější importované protějšky – OK 96.20, OK 96.40 a Kobatek-213, ale jen s mírně vyššími náklady. Fotografie

Pro poloautomatické invertorové svařování se vyrábí speciální hliníkový drát o průměru 0,8-1,0 mm, navinutý na standardní cívky o hmotnosti 0,5 kg. Zpravidla se nejčastěji používá svařovací drát litá slitina hliníku s křemíkem (Al-Si 5) jakosti ER 4043 a ER 5356, méně často podobný drát, ale vyrobený z deformovatelných slitin hliníku a hořčíku jakosti Sv-AK 5 a Sv- AMG 5. Foto

Hlavní složkou ceny švového metru při svařování hliníku jsou náklady na spotřební materiál, konkrétně inertní argon a speciální hliníkové elektrody.

Pokyny pro svařování krok za krokem

Ovládací panel svařovacího invertoru

Pokud rozumíte základním požadavkům, jak správně svařovat hliník s invertorem, můžete přistoupit přímo ke svařovacím pracím při dodržení následující sekvence:

 1. Nastavili jsme svařovací invertorový stroj a za tímto účelem:
 • přepneme přepínač AC / DC do režimu AC elektrického proudu;
 • Vyvážení polarity nastavujeme z polohy 50/50, při práci s čistým hliníkem ji posouváme na zápornou stranu a pro různé slitiny používáme kladnou část rozsahu nastavení;
 • svařovací proud nastavujeme na základě tloušťky samotného materiálu a průměru elektrody, takže pro dvoumilimetrový hliníkový plech a 3mm přídavný drát stačí nastavit svařovací proud na 60 ampér;
 • upravíme zpomalení procesu útlumu elektrického oblouku pro vyplnění kráteru konce svarové lázně, které závisí také na tloušťce obrobku a u 2mm je nutné nastavit čas na cca 3 sekundy;
 • nastavíme dobu a intenzitu proplachování inertním plynem nutnou k ochlazení svaru.
 1. Hliníkové díly pro svařování připravujeme:
 • provedení mechanického čištění oxidového filmu z místa budoucího svařování kovovým kartáčem nebo brusným papírem, uvedení povrchu do dokonalého bílého lesku;
 • odmaštění povrchu ošetřením chemickými činidly – různými rozpouštědly nebo speciální pájecí kyselinou;
 • povinné zahřátí obrobků bezprostředně před svařováním na teplotu 400⁰C.
 1. Po dokončení všech přípravných prací přistoupíme k dokončení svařování při dodržení hlavního pravidla, které vyžaduje svařování hliníku pomalu, aby bylo zajištěno rovnoměrné zahřátí materiálu svařovaných dílů.
 2. Přídavný drát nebo elektroda pro svařování hliníku se musí lehkými dotyky přivádět na začátek svarové lázně pod úhlem 15 stupňů, aby byl svar rovnoměrný a mírně žebrovaný.

Neměli byste začít dokončovat svářečské práce, aniž byste měli patřičné zkušenosti se svařováním hliníkových výrobků. Nejprve cvičte a získejte potřebné dovednosti a zkušenosti. Chcete-li to provést, můžete se podívat na video, které jasně ukazuje, jak správně svařovat hliník pomocí invertoru:

Pokud máte vlastní speciální zkušenost v tomto tématu, podělte se o ni v bloku komentářů.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: