Sanitární normy pro vzdálenost kanalizace od soukromého domu – SNiP

Аэробные и анаэробные септики играют роль локальных очистных сооружений, которые устанавливаются на участках без доступа к централизованному коллектору. В зависимости от типа АОС процессы переработки стоков могут сопровождаться неприятными запахами, а сбрасываемая вода становится причиной дискомфорта для проживающих в доме людей и их соседей.

Vzhledem ke zvláštnostem provozu čistíren kladou regulační orgány zvláštní požadavky na místo jejich instalace na místě ve vztahu k jeho hranicím a budovám. Při výběru místa pro instalaci se také berou v úvahu vlastnosti krajinného plánování sousedů. Podívejme se podrobněji, jaká pravidla je třeba dodržovat při instalaci septiku a jeho připojení k kanalizaci domu.

Normy a požadavky SNiP a SanPiN

Obtížnost při výběru místa pro umístění septiku spočívá v tom, že v Rusku jsou příslušná pravidla stanovena několika regulačními dokumenty. Některé z nich jsou navíc povinné a některé normy lze dobrovolně vybrat z několika možností.

Důležité jsou tyto právní úkony:

 • SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 – stanoví postup pro organizaci sanitárních zón v blízkosti zdrojů příjmu vody, ekologická bezpečnost oblasti závisí na dodržování této normy.
 • SNiP 2.04.03-85 – stavební pravidla, která poskytují možnost koordinace projektové dokumentace pro VOC s projekty pro vodovodní systémy objektu.
 • SanPiN 2.1.5.980-00 je regulační dokument hygienické a epidemiologické služby, který stanoví požadavky na ochranu vodonosných vrstev.
 • SNiP 30-02-97 – tato norma stanoví normy, podle kterých je nutné plánovat letní chatu v zahradním partnerství.
 • Закон 52-ФЗ — основной нормативный документ, в котором описаны способы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия людей.

Analýza uvedených právních aktů a dalších norem umožňuje určit vzdálenost od septiku k obytným a pomocným budovám, hranicím pozemku a plotům, stromovým plantážím a keřům, zařízením pro příjem vody a jiným podobným objektům.

Самостоятельно учесть все нюансы крайне сложно. Более эффективным вариантом будет обращение к специалистам компании, которая оказывает услуги по монтажу септиков «под ключ». Они имеют необходимые знания и опыт, на основе которых подберут лучшее место для очистного сооружения без нарушения требований действующих нормативов.

01_03_00_00_jpg_eurlos-bio-service-2022-03.jpg

Расстояние от септика до источников водозабора

Při výběru místa pro septik je nejdůležitější zabránit kontaminaci zdroje příjmu vody. Tuto roli obvykle hraje písková nebo artéská studna. Pokud je umístění VOC příliš blízko, v případě odtlakování potrubí nebo samotného kontejneru může být kontaminována přilehlá zemina a nebezpečné látky se mohou dostat do vodovodní vody.

Vzdálenost mezi studnou a čističkou závisí na typu půdy v místě:

 • pro hlinitou půdu — od 20 m;
 • pro hlínu — od 35 m;
 • pro písek a písčitou hlínu – od 50m.

007ce542d12a359e96b929f6b32f17a4.jpg

Vzhledem k malé velikosti většiny pozemků je splnění těchto požadavků extrémně obtížné. Proto je nutné zvážit nákup plně hermeticky uzavřené biologické stanice v polypropylenovém pouzdře. Odstraňují veškeré nečistoty z kanalizace a vypouštějí 98 % vyčištěné vody do země, což zabraňuje kontaminaci zdroje příjmu vody.

Dalším důležitým parametrem je vzájemné umístění kanalizačního a vodovodního potrubí. Moderní polymerní potrubí mají vysokou pevnost, ale není vyloučena možnost jejich odtlakování. Při výběru tras pokládky je nutné vzít v úvahu požadavky SNiP 2.07.01-89. Základní pravidla:

 • vzdálenost mezi paralelním vodovodním a kanalizačním potrubím by měla být od 40 cm;
 • při přecházení dálnic je nutné, aby úhel mezi nimi byl 90 stupňů;
READ
Segregace betonové směsi

Potrubí musí být v ochranných obalech, aby se zabránilo jejich mechanickému poškození během provozu.

Umístění vzhledem k ostatním objektům

Při výběru místa pro čistírnu se také bere v úvahu vzdálenost k dalším objektům, které se mohou nacházet na místě nebo v jeho blízkosti:

 • 1 m od keřů, 3 m od stromů;
 • 5 m od okraje silnice;
 • 5 m od potrubí přívodu plynu umístěného pod zemí;
 • 10 m od břehu tekoucí přírodní vodní plochy – potok, řeka;
 • 30 m od břehu stojící přírodní nádrž – rybník, jezero.

V případě porušení výše uvedených požadavků a zjištění této skutečnosti regulačními orgány může nést vlastník administrativní odpovědnost v souladu s platnými právními předpisy.

ocr.jpeg

Vzdálenost od septiku k domu

Для обеспечения комфортного и безопасного проживания в загородном коттедже важно правильно разместить ЛОС относительно жилища. Согласно общим правилам септик должен находиться не ближе 5 метров от фундамента. Это обусловлено двумя факторами:

 • наличием неприятного запаха, который возникает при использовании анаэробных септиков;
 • možné podkopání základu při použití improvizovaných konstrukcí, které mohou během provozu odtlakovat.

Upozorňujeme, že aerobní biologické stanice nevydávají během provozu nepříjemný zápach. Jsou vyrobeny v polypropylenovém pouzdře, které nepodléhá korozi a zůstává utěsněné po desetiletí používání. Proto lze výše uvedená pravidla zanedbat.

IMG_2123 (1) .JPG

Septik také neumísťujte příliš daleko od domu. V tomto případě je nutné provést přívodní potrubí velké délky. Pokud přesahuje 15 m nebo má zatáčky, budou muset být vybudovány další průlezy.

Navíc v dlouhém potrubí budete muset pozorovat svah po celé délce. V tomto případě může být obtížné připojit se k nádrži na úpravu. Výrobce omezuje hloubku připojení v závislosti na modelu. Pokud je potrubí příliš daleko od povrchu, budete muset zakoupit dražší prodloužené modely VOC.

Důležitým parametrem je vzdálenost od sousedova domu. V tomto případě platí následující pravidla:

 • Podle bodu 6.8 SP 53.13330.2019:6.8 by venkovní toaleta neměla být umístěna blíže než 12 metrů od budovy. I když je septik mnohem bezpečnější, aby se předešlo sporům se sousedy, je lepší se při výběru místa pro instalaci řídit tímto pravidlem.
 • Podle odstavců 6.3 a 6.7 téhož dokumentu by vzdálenost od septiku k plotu měla být 2 metry a od plotu k domu – 3 metry. Přidáním těchto dvou parametrů můžete získat minimální vzdálenost 5 metrů.

To zapadá i do výše uvedeného požadavku na vzdálenost mezi VOC a vlastní chatou.

Vzdálenost k septiku od plotu sousedů

Zastavme se podrobněji u umístění čistírny vzhledem k hranici pozemku a oddělovacímu plotu. Veškerá pravidla týkající se plánování a rozvoje území v tomto případě upravuje SP 53.13330.2019.

Hlavní pravidla, ke kterým je třeba věnovat pozornost:

 • Venkovní latrína nebo septik může být umístěn minimálně 2 m od hranice přilehlého pozemku nebo plotu, který odděluje soukromý prostor od ulice.
 • Při použití jedno- nebo dvoukomorových septiků může být vzdálenost od hranice pozemku 1 m.
 • Vsakovací jímky septiků by měly být umístěny ve vzdálenosti minimálně 1 metr od hranice pozemku.
READ
Vlastnosti vibračních čerpadel pro studny

telegram-cloud-foto-velikost-2-5278737866366765239-y 1.png

V případě použití čistírny s aerobními bakteriemi je povoleno vypouštění do společných otevřených příkopů umístěných mezi stanovišti. Je také možné odvodnit do rokle nebo jiného nízkého reliéfu umístěného vedle místa.

Není však možné do nich odvádět vodu z anaerobních septiků. Podle současných pravidel musí takové odpadní vody projít následnou úpravou v zemi. Proto je lze likvidovat pouze v drenážní studni nebo vsakovacím poli.

Potřebuji povolení k vybavení septiku a také k přípravě potřebných dokumentů?

Projekt autonomní kanalizace na místě, které není napojeno na centralizovaný kolektor, nevyžaduje schválení s regulačními vládními agenturami. Také jako obecné pravidlo není nutné získat povolení pro instalaci septiku na místě. Výjimkou jsou pouze objekty umístěné ve zvláštních vodách nebo hygienických pásmech.

Ale nikdo nezbavuje majitele povinnosti dodržovat stanovená pravidla, která byla popsána výše. Pokud jsou výše uvedené požadavky zanedbány, mohou regulační orgány odhalit porušení a uložit viníkovi pokutu. Mohou je také donutit, aby čističku rozebrali a přesunuli na správné místo.

Aby se předešlo možným porušením, doporučuje se zakoupit septik od distribučních společností, které současně poskytují instalační služby. Mohou si vybrat místo pro samotné nádrže a filtrační studny (pokud jsou potřeba), s ohledem na umístění jiných objektů. Také taková společnost může určit hladinu podzemní vody a koupit vhodný model VOC.

Při koupi septiku a jeho instalaci mimo pásma ochrany přírody stačí mít potřebné doklady k čistírně a certifikáty potvrzující shodu s platnými normami. Pokud je tato konstrukce doplněna o dezinfekční modul s ultrafialovým filtrem, lze vyčištěnou vodu vypouštět i do nádrže.

obrázek 446.png

Pokud chce majitel pozemku postavit septik svépomocí, je nutné dohodnout návrh samotné čistírny, schéma pokládky potrubí pro zásobování vodou a vsakovací studny.

Chcete-li získat povolení k instalaci, musíte požádat SES s žádostí. Budete potřebovat následující balíček dokumentů:

 • provozní schéma čistírny;
 • projekt obytného domu postaveného nebo ve výstavbě;
 • doklady potvrzující vlastnictví půdy;
 • topologický průzkum území;
 • dohoda s kanalizací o likvidaci odpadu.

U pozemků v rámci města budete potřebovat také katastrální plán, potvrzení o ZISZ a doklad potvrzující přítomnost elektrické sítě.

Práci autonomních čistíren kontrolují zástupci hygienické služby a ekologové. Mohou volat majitele domu k odpovědnosti, pokud jejich VOC kontaminují podzemní vodu nebo přilehlou půdu. Takové kontroly jsou však extrémně vzácné. Nejčastěji mohou být příčinou stížnosti na nepříjemný zápach nebo umístění septiku příliš blízko od sousedů.

Co dělat, když není dodržena vzdálenost a jsou porušeny požadavky?

V případě zjištění porušení během instalace regulační orgány uloží viníkovi povinnost přemístit čistírnu. V požadavku zástupci SES označí body, které byly porušeny.

Aqualos12.jpg

Při výběru nového umístění pro VOC je třeba vzít v úvahu následující vlastnosti:

 • Vzdálenost od místa předchozí instalace musí být minimálně 5 metrů. To je nezbytné, aby byla nová jáma vykopána v husté půdě a nádoba se po instalaci nepohybovala. Pokud to není možné, musí být stěny nové jámy zpevněny.
 • Nádobu z polypropylenu je nutné vykopat pouze ručně, aby nedošlo k poškození stěn.
 • Před přemístěním septiku je nutné z ní zcela odčerpat odtoky, vyčistit sekce od bahna a stěny od plaku. Paralelně lze provádět údržbu elektrického zařízení.
READ
Odstraňování nátěru ze dřeva: návod, jak jej odstranit sami, jaký odstraňovač zvolit

Обратный монтаж ЛОС проводится по той же процедуре, что предусмотрена для нового. Также необходимо будет проложить новые подводящие и отводящие трубы для стоков и чистой воды.

Tipy od inženýrů

Majitelům chat a chalup, kteří chtějí na svém webu vybavit autonomní kanalizační systém, se doporučuje dodržovat tyto tipy:

 • Kupte si čistící stanice. Tyto VOC téměř úplně čistí odpadní vody, takže voda je vhodná pro technické použití. V procesu filtrace se používají aerobní bakterie, takže fermentovaný odpad nevydává nepříjemný zápach. Můžete se tak chránit před nepohodou a vyhnout se případným stížnostem sousedů.
 • Využijte služeb profesionálních instalatérů. Jsou obeznámeni s předpisy upravujícími vzdálenost od septiku k různým objektům na místě. Inženýři takové společnosti prostudují objekt a vyberou nejlepší místa pro instalaci VOC.
 • Výběr správného výkonnostního modelu. V tomto případě septik zpracuje potřebné množství odpadní vody a nebude přetékat. Voda z něj může být včas odvedena do vsakovací studny nebo příkopu, aniž by to způsobilo nepohodlí majitelům sousedních domů.
 • Koordinujte plány se sousedy. V tomto případě je vyloučena možnost výstavby budov nebo studní, které budou umístěny v blízkosti septiku. Dále lze uvažovat o možnosti použití jednoho VOC pro více objektů, společný příkop nebo vsakovací pole.
 • Zkontrolujte hladinu spodní vody. Předběžné inženýrské průzkumy pomohou vybrat model místní čistírny. Například pro vysokou GWL se doporučuje použít modely s horizontální orientací odtoku a nuceným čerpáním upravené vody ze septiku.
 • Používejte dekontaminační stanice. Přítomnost dodatečného ultrafialového filtru činí vodu zcela bezpečnou, protože bude bez mikroorganismů. Může být vypuštěn do nádrže bez rizika porušení požadavků SanPiN.

Dezinfekční moduly jsou k dispozici jako volitelné příslušenství a nejsou standardně součástí většiny samostatných kanalizací s aerobními bakteriemi.

Závěr

Přestože moderní biologické čistírny fungují bez nepříjemného zápachu a odstraňují z vody téměř všechny nečistoty, doporučuje se pečlivě vybrat místo pro jejich instalaci. To vás ochrání před problémy a stížnostmi sousedů a usnadní údržbu zařízení.

Nejlepší ze všeho je, že úkol instalace VOC bude řešen zaměstnanci organizace, která poskytuje služby instalace na klíč. V takové společnosti si můžete koupit septik s požadovanými vlastnostmi a také jej umístit na místo s ohledem na požadavky regulačních dokumentů. V tomto případě nebudete muset nést dodatečné náklady na opravu, pokud je poškozena, a přenést nádobu, když obdrží stížnosti od sousedů.

hygienické normy vzdálenosti kanalizace od soukromého domu

При строительстве системы водоотведения необходимо соблюдать санитарные нормы расстояния канализации от частного дома. Это важный вопрос, от которого зависит комфорт и здоровье людей. Он актуален только для жителей частного сектора, которые самостоятельно строят автономную канализацию на своих участках.

READ
Faucety Jacob Delafon - přehled, specifikace, typy a recenze

Všechny pokusy o stavbu “od oka” mohou vést k propuknutí nemocí, vzniku zápachu v domě a dalším nežádoucím jevům. Každý majitel chápe, že kontejnery by měly být co nejdále. Velikost stanoviště však ne vždy umožňuje přenášet nádrž na velkou vzdálenost. Musíte vědět, jaké jsou minimální hodnoty, jinak se nevyhnete penalizacím a nepříjemným rozhovorům s kontrolory. Zvažme tuto otázku pečlivěji.

Jaká pravidla upravují umístění objektů na místě soukromého domu

Hlavním dokumentem, podle kterého se provádí výstavba domu a dodávka komunikací, je projekt. Obsahuje pracovní plán s vyznačením všech vzdáleností a velikostí. Udává také vzdálenost od domu k místu, kde se nachází kanalizace. Při návrhu se řídí dvěma standardy:

Tyto dokumenty podrobně popisují všechny požadavky na kanalizaci a definují minimální dovolené vzdálenosti mezi objekty a budovami. Je třeba mít na paměti, že místo SNiP se dnes používá aktualizovaná verze SP 30.13330.2016. Více odpovídá současné realitě, i když nemá žádné zásadní rozdíly. Bez ohledu na to, kde a kým kanalizaci buduje, je třeba přísně dodržovat pravidla a předpisy.

Někteří majitelé soukromých domů se domnívají, že umístění kanalizace je jejich vlastní záležitostí. Toto je chybný úhel pohledu. Normy a pravidla uvedená ve stavebních a hygienických směrnicích musí dodržovat každý bez výjimky. Pokud se systém staví na místě venkovského domu, jsou požadavky měkčí. U obytné budovy však musí být splněny všechny stávající požadavky.

Je pozoruhodné, že otázka vzdálenosti od septiku k domu je nejednoznačná. Pokud je jasně definována minimální hodnota, pak maximální hodnota není nikde uvedena. Hygienické normy pro kanalizaci pro soukromý sektor také neuvádějí maximum. Je třeba pouze poznamenat, že je žádoucí, aby vzdálenost byla co největší. Pokud je však septik příliš daleko, ucpání nebo odmrazování potrubí je nevyhnutelné. Za takových podmínek nebude systém schopen normálně fungovat. Umístění kanalizačního systému na pozemku proto musí odpovídat nejen hygienickým, ale i provozním požadavkům.

Podmínky pro umístění přijímacích nádrží

Выгребная яма, септик или другое приемное устройство лучше всего устанавливать на участке с мягким грунтом. Он не создает трудностей при выполнении земляных работ. Однако, владельцу дома выбирать не приходится. Если наблюдается высокий уровень грунтовых вод, необходимо обеспечить максимально возможное расстояние от септика до построек и питьевых колодцев. Это важно, так как возможен прорыв стоков в грунт.

Při výběru místa pro septik byste měli nejprve zvážit nejnižší body místa. Tím se sníží množství výkopových prací. Kromě toho bude snazší zajistit sklon potrubí.

Důležitým bodem je možnost přístupu speciálního vybavení. Čas od času bude nutné vyčistit septik od nahromaděného odpadu.

Pokud se kanalizační stroj nemůže přiblížit, budete muset práci provést ručně.

Při sestavování dispozičního plánu pro umístění septiku je nutné nakreslit pozemek v měřítku. Musí označovat všechny budovy, stavby, komunikace. To vám umožní správněji určit optimální umístění septiku.

Přípustné vzdálenosti

SNiP definuje minimální vzdálenost od konstrukcí k základu na 5 m. Tento požadavek se však týká především vsakovacích studní nebo polí. Utěsněná přijímací nádrž může být umístěna blíže k domovu. Ale i v tomto případě hrozí únik splašků do země. Spoje potrubí se někdy rozcházejí. Mechanické zatížení nebo pohyby půdy mohou zničit potrubí. proto byste neměli riskovat a instalovat nádobu blízko stěn.

READ
Potřebujete plastové rohy na stěny? Jejich velikosti, barevné a bílé - Přehled Jak lepit Video

U žump musí vzdálenost odpovídat normovým hodnotám. To je předepsáno hygienickými normami kanalizace soukromého domu. Z nádrží vychází nepříjemný zápach, odpad uvolňuje škodlivé plyny. Pokud nesplňujete požadavky, můžete vytvořit neúnosné podmínky pro život. Navíc hrozí nebezpečí šíření infekcí, otravy bioplynem.

Kromě vzdálenosti od domu je důležité splnit i další požadavky. Umístění kanalizačního systému na místě podle SNiP předepisuje zajistit:

 • od septiku k hranici pozemku (plot sousedů) musí být nejméně 2 m;
 • do zahrady (místa výsadby) by měla být 3 m nebo více;
 • je nutné zajistit vzdálenost od místa odběru vody (studna, studna) minimálně 30 m. Pokud má místo kyprou písčitou půdu, norma se zvyšuje na 50 m;
 • k řece nebo potoku – 10 m;
 • nejbližší vodní plocha – nejméně 50 m;
 • od silnice (vozovky) – 5m.

Dobrým příkladem jsou hygienické normy vzdálenosti kanalizace od soukromého domu k silnici, potoku, pitné vodě.

Normy návrhu kanalizace v soukromém domě jsou primárně navrženy tak, aby zajistily pohodlné bydlení pro lidi. Druhým úkolem je zachování konstrukcí budov. Kromě toho je důležité vytvořit normální podmínky pro růst rostlin, vyloučit jakýkoli vliv vnější části systému na sousedy. Pokud při výstavbě kanalizace dojde k porušení pravidel, bude muset majitel nést příslušný trest. Může se jednat o odpovědnost finanční, správní nebo dokonce trestní. Neuvážené akce jsou plné nežádoucích důsledků, proto je důležité pečlivě dodržovat všechny požadavky regulačních dokumentů.

Při budování autonomního systému v soukromém domě budete muset koordinovat projekt se ZISZ. Pokud tak neučiní, bude stavba považována za nelegální. Když je zjištěna přítomnost nekonzistentní struktury, bude muset být zaplacena pokuta a systém zaregistrován. V některých případech může být nucena k demolici.

Co když je oblast příliš malá

Стандартный участок не всегда позволяет в полной мере выполнить требования к канализации в частном доме. Мешают разные факторы:

Vezměte prosím na vědomí, že instalace odvodňovacího systému musí být provedena v souladu se všemi platnými předpisy. Pokud vlastnosti webu neumožňují výstavbu autonomní kanalizace, je nutné problém vyřešit jinými metodami. Možné možnosti:

 • uzavřený skladovací kontejner. Špatně komunikuje s polem ani filtrací, takže je vyloučeno nebezpečí nasycení půdy odpadní vlhkostí. Budete však muset neustále sledovat objem odtoku a pravidelně odčerpávat. Tato možnost je spíše pochybná, zejména pro obytný dům s trvalým bydlištěm osob;
 • místní čistírna. Jedná se o komplex, který kompletně recykluje odpad a nevyžaduje dodatečné zpracování půdy. Konstrukce je poměrně složitá, vyžaduje připojení k napájecí síti.

Наиболее надежный вариант — локальная станция. Она дорогая и требует определенного ухода. Но, если других вариантов нет, приходится использовать все доступные возможности.

Video recenze:

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: