Označení schodů na výkresu, plánu a schématu

Funkce je dostupná v rámci tarifu „Start+“. Kupte si předplatné na 1 měsíc a používejte službu bez omezení. Více.

Stáhnout dokument
Přidání záložky

Funkce je dostupná v rámci tarifu „Start+“. Kupte si předplatné na 1 měsíc a používejte službu bez omezení. Více.

Sdílet odkaz

Funkce je dostupná v rámci tarifu „Start+“. Kupte si předplatné na 1 měsíc a používejte službu bez omezení. Více.

Přidávání k oblíbeným

Funkce je dostupná v rámci tarifu „Start+“. Kupte si předplatné na 1 měsíc a používejte službu bez omezení. Více.

Systém projektové dokumentace pro výstavbu

PODMÍNĚNÉ GRAFICKÉ OBRÁZKY PRVKŮ BUDOV, STAVEB A KONSTRUKCÍ

Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Symbol grafické prvky budov, děl a staveb

Datum představení 2013-05-01

Cíle, základní principy a obecná pravidla pro provádění prací na mezistátní normalizaci stanoví GOST 1.0 „Mezistátní normalizační systém. Základní ustanovení“ a GOST 1.2 „Mezistátní normalizační systém. Mezistátní normy, pravidla a doporučení pro mezistátní normalizaci. Pravidla pro vývoj, přijetí, aktualizaci a zrušení”

1 VYVINUTO Otevřenou akciovou společností „Centrum pro metodiku přidělování a normalizace ve stavebnictví“ (JSC „CNS“)

2 PŘEDSTAVENO Technickým výborem pro normalizaci TC 465 „Stavebnictví“

3 PŘIJATO Mezistátní vědeckotechnickou komisí pro normalizaci, technickou regulaci a posuzování shody ve stavebnictví (MNTKS) (zápis ze dne 8. prosince 2011 N 39)

Hlasoval pro přijetí:

Krátký název země podle MK (ISO 3166) 004-97

Kód země podle MK (ISO 3166) 004-97

Zkrácený název národního normalizačního orgánu

Agentura pro výstavbu a bydlení a komunální služby

Ministerstvo výstavby a místního rozvoje

Odbor architektury, výstavby a urbanistické politiky Ministerstva pro místní rozvoj

Agentura pro stavebnictví a architekturu pod vládou

Ministerstvo pro místní rozvoj, výstavbu a bydlení a veřejné služby

4 Nařízením Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii ze dne 11. října 2012 N 481-st byla od 21.201. května 2011 uvedena v platnost mezistátní norma GOST 1-2013 jako národní norma Ruské federace.

5 MÍSTO GOST 21.501-93 v části Dodatku 1 a ST SEV 1633-79, ST SEV 2825-80, ST SEV 2826-80, ST SEV 4937-84

6 REVIZE. července 2020

Informace o nabytí účinnosti (ukončení) této normy a jejích změnách na území výše uvedených států jsou zveřejněny v rejstřících národních norem vydávaných v těchto státech, jakož i na internetu na webových stránkách příslušné národní normalizace těla.

V případě revize, změny nebo zrušení této normy budou příslušné informace zveřejněny na oficiálních stránkách Mezistátní rady pro normalizaci, metrologii a certifikaci v katalogu „Mezistátní normy“

Tato norma stanoví hlavní podmíněné grafické obrázky a označení prvků budov, konstrukcí a stavebních konstrukcí používaných v projektové a pracovní dokumentaci pro výstavbu.

READ
Proč teplá podlaha netopí: možné příčiny a odborné rady

2 Normativní reference

Tato norma používá normativní odkazy na následující mezistátní normy:

GOST 2.303 Jednotný systém pro projektovou dokumentaci. linky

GOST 2.306 Jednotný systém pro projektovou dokumentaci. Označení grafických materiálů a pravidla pro jejich aplikaci na výkresech

GOST 2.315 Jednotný systém pro projektovou dokumentaci. Obrázky zjednodušených a podmíněných spojovacích prvků

GOST 21.112 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Manipulační zařízení. Konvence

GOST 21.204 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Podmíněná grafická označení a vyobrazení prvků územních plánů a dopravních staveb

GOST 21.205 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Symboly prvků sanitárních systémů

GOST 21.206 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Symboly potrubí

GOST 21.302 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Symboly v dokumentaci pro inženýrské a geologické průzkumy

GOST 21.501 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Pravidla pro realizaci pracovní dokumentace pro architektonické a konstrukční řešení

Poznámka – Při používání této normy je vhodné ověřit si platnost referenčních norem a klasifikátorů na oficiálních stránkách Mezistátní rady pro normalizaci, metrologii a certifikaci (www.easc.by) nebo podle rejstříků národních norem zveřejněných v státy uvedené v předmluvě nebo na oficiálních webových stránkách příslušných národních normalizačních orgánů. Je-li na dokument uveden nedatovaný odkaz, měl by se použít mutatis mutandis aktuální dokument. Pokud je odkazovaný dokument nahrazen odkazem s datem, měla by se použít uvedená verze tohoto dokumentu. Pokud je po přijetí této mezinárodní normy provedena změna v odkazovaném dokumentu, na který je uveden datovaný odkaz, která ovlivní ustanovení, na které je odkazováno, toto ustanovení se použije bez ohledu na tuto změnu. Pokud je odkazovaný dokument zrušen bez náhrady, platí ustanovení, ve kterém je uveden odkaz na něj, v rozsahu, v němž není tento odkaz dotčen.

3 Obecná ustanovení

3.1 Navržené budovy, stavby a jejich prvky jsou na výkresech zobrazeny pomocí konvenčních grafických symbolů a zjednodušených obrázků stanovených touto normou, s přihlédnutím k požadavkům GOST 21.501, jakož i pomocí symbolů stanovených GOST 2.306, GOST 21.112, GOST 21.204, GOST 21.205, GOST 21.206 a GOST 21.302.

3.2 Typy čar používaných při provádění podmíněných obrázků a symbolů musí odpovídat GOST 2.303.

3.3 Je povoleno používat další symboly a symboly, které nejsou uvedeny v této normě, vysvětlující je na výkrese nebo ve všeobecných údajích na pracovních výkresech.

4 Podmíněné grafické obrázky a symboly

Stěny a příčky (bez plnicích otvorů) na výkresech jsou znázorněny podle tabulky 1.

READ
Systém podlahového vytápění: který si vybrat? Funkce a instalace - Pokyny krok za krokem fotografie a video

Jak je na výkresu vyznačeno schodiště? Jak nakreslit schodiště v AutoCADu, jaký by měl být jeho sklon a velikost stupně? Jak se jmenují konstrukční prvky ramene schodiště? Na tyto a některé další otázky se pokusíme najít odpovědi v článku.

Člověk, který není ochuzen o umělecké nadání, si může nakreslit schodiště svých snů. Ale stavitel to nepochopí.

Člověk, který není ochuzen o umělecké nadání, si může nakreslit schodiště svých snů. Ale stavitel to nepochopí.

Stavební plán

Obvykle je výkres schodiště součástí budovy nebo půdorysu. Začneme představením konceptu plánu.

Stojí za to objasnit: samozřejmě při výrobě jakýchkoli složitých konstrukcí je také vypracován podrobný náčrt s uvedením těch rozměrů, které obvykle chybí v plánu budovy. Schodiště je však v každém případě uvedeno na celkovém plánu.

Plán je tedy projekce vodorovného řezu podlahy nebo domu zcela na rovinu. Jaké informace obsahuje?

 • Umístění všech místností na patře s uvedením jejich velikosti.
 • Umístění schodišť a pochodů.
 • Umístění okenních a dveřních otvorů – také samozřejmě s rozměry.
 • Stavební konstrukce (včetně umístění podpěr a rozpětí podlah).
 • Tloušťka nosných stěn a sloupů.

Vypracování plánů podléhá určitým pravidlům:

 • Hlavní fasáda je ve spodní části plánu.
 • Pokud jsou na jednom listu plány několika pater, jsou uspořádány vzestupně podle čísla podlaží zleva doprava nebo shora dolů.
 • Plán ukazuje směr otevírání dveří.
 • Kresba ramena schodiště je doplněna šipkou označující sklon zdola nahoru: začátek šipky je vždy ve spodní části ramene.

Terminologie

Jak se správně nazývají hotové schody různých typů a jejich prvky?

Typy schodišť

 • Točité schodiště stočený kolem tyče. Jeho charakteristickým znakem jsou stupně trojúhelníkového nebo lichoběžníkového tvaru. Obvykle se používá v podmínkách omezeného prostoru; docela nepohodlné pro přepravu objemných věcí.
 • Pochodování – jeho úplný opak: pravoúhlé patky a rovné linie.
 • Točité schodiště se liší od šroubovice tím, že popisuje kružnici ve vzdálenosti od geometrického středu.
 • Konzola nemá žádný nosný rám – schůdky jsou na jedné straně zapuštěny do zdi.
 • Modulární sestavené ze stejných konstrukčních prvků. Spoje zůstávají skládací.
 • Boltsevaya místo nosného rámu používá jako podpěru ocelové prvky, spojující stupně k sobě – ​​šrouby.
 • Půdní a sklepní schody se od ostatních liší spíše podmíněně: vyznačují se větší zaujatostí. Důvodem jsou vysoké požadavky na kompaktnost a nízké požadavky na pohodlí. Nemusí se však lišit od mezipodlažních: úspora místa není vyžadována všude.
 • Hasiči může být jak pochodový, tak vertikální. Svislé schody o výšce více než šest metrů jsou opatřeny zábradlím.
READ
Topení ve vaně: video návod, jak to udělat sami, vlastnosti zásobování vodou dřevěné koupelny s podkrovím, odpočívárna, cena, fotografie

Kromě vzhledu a účelu se schody mohou lišit materiálem. Oblíbené materiály pro jejich výrobu vlastníma rukama jsou železobeton, ocel a dřevo; spolu s nimi lze použít i exotičtější: sklo, umělý nebo přírodní kámen, keramiku a některé plasty.

Pozor: výjimkou jsou stacionární požární schodiště. Jsou vyrobeny pouze z oceli.

Půdní schody - co to je?

Půdní schody – co to je?

prvky

 • Let, který jsme již zmínili, je jen rovný úsek schodiště.
 • Běhoun je vodorovná plocha stupně.
 • Stoupačka je vertikální konstrukční prvek, který nese běhoun.

Nicméně: točitá, konzolová a některá střední schodiště se často obejdou bez stoupaček.

 • Stringer je nosný nosník se schůdky na jeho vrcholu. Nejčastěji se jedná o dva podélníky, ale některé provedení si vystačí s jedním.
 • Pokud schody nespočívají na trámech, ale jsou mezi nimi zapuštěny, nazýváme trámy tětivy.
 • Přistání je horizontální úsek mezi dvěma lety.
 • Navíjecí schody jsou alternativou k plošině mezi dvěma různě směrovanými pochody. Na rozdíl od kroků přímého pochodu mají lichoběžníkový tvar.
 • Prostřední čára, na rozdíl od názvu, nemusí nutně vést středem schodiště. Jedná se o pomyslnou čáru, po které jedna osoba stoupá nebo sestupuje bez přítomnosti faktorů omezujících pohyb. Například u točitého schodiště bude střední čára mírně posunuta k širšímu okraji stupně.
 • Světlost je, jednoduše řečeno, vzdálenost od povrchu schodu k tomu, co je nad vaší hlavou, když na něm stojíte.

Označení výkresů

Jak správně označit schody na výkresech?

Formulář

Žádná exotika nás zde nečeká: obrázek schodiště na kresbě je jeho projekcí do roviny. Pokud se pokoušíme zobrazit podlahu z hlediska horizontály; v případě svislého řezu respektive na svislý.

Plán obvykle neposkytuje úplný obrázek o počtu ramen a svislých rozměrech schodů, takže výkres schodiště a ramen je proveden alespoň v půdorysu a v jednom řezu.

Schody pro schody – tvar, materiál, konstrukční prvky

Jak již bylo zmíněno, označení schodiště na výkresu je nutné doplnit uvedením směru, kterým se po schodech stoupá. Spodní část schodiště je označena kruhem, horní část šipkou.

Diagram ukazuje označení schodů složitého tvaru, ramp a dveří.

Diagram ukazuje označení schodů složitého tvaru, ramp a dveří.

materiály

Měly by řekněme výkresy betonových schodů nutně obsahovat slovní nebo písmenné označení materiálu, ze kterého jsou vyrobeny?

Vůbec ne. V GOST 5401-50 obsahuje návod na použití grafických symbolů různých materiálů ve stavebnictví.

Komentář pesimisty: Při ručním kreslení domu nebo schodiště je správné vystínování příslušných prvků obrázku mnohem obtížnější než napsat pár slov do poznámky pod čarou.

Uvádíme popis grafických symbolů pro ty materiály, které se používají při konstrukci schodů.

 • Strom v příčném koncovém řezu je šrafován kruhovými a radiálními liniemi, které simulují letokruhy a radiální trhliny. Podélné linie jsou znázorněny na podélném řezu – imitace textury. Pokud materiál dřevěného žebříku nespadá do linie řezu, není zastíněn.
 • Beton je zobrazen jako kombinace teček a kruhů nepravidelného tvaru. Pokud je betonové schodiště vyztuženo (ve skutečnosti jinak samonosné konstrukce nejsou betonové), jsou kružnice kombinovány s diagonálním šrafováním.
 • Ocelové a kovové konstrukční prvky obecně jsou šrafovány s častými diagonálními čarami. Na výkresech malého měřítka nebo při tloušťce prvku menší než 2 mm jsou označeny plnou výplní.
READ
Vlastnosti výběru bočních postelí pro novorozence

Obecné principy a rozměry

Cena projektu se obvykle pohybuje mezi 1 až 5 procenty stavby. V případě, že mluvíme o výrobě schodů, může jeho podrobný náčrt stát 1/10 celkových nákladů na konstrukci.

Samozřejmě, že někdo, kdo nepřeskočil hodiny kreslení ve škole, bude mít rozumnou touhu dělat práci sám. To však vyžaduje nejen nadšení, ale i určité základní znalosti.

zaujatost

 • Nejvhodnější sklon je 1:2, neboli 30 stupňů k horizontu. Komfortní rozsah – od 25 do 40 stupňů; maximální povolený sklon mezipodlažních schodů je 45 stupňů (1:1).

Nicméně: výkresy půdních schodů jsou prováděny na základě sklonu až 75 stupňů. Důvody již byly zmíněny: pro zřídka navštěvované místnosti je kompaktnost schodů důležitější než pohodlí.

 • Se sklonem menším než 23 stupňů je možné postavit rampu – rovnou nebo zakřivenou šikmou plošinu.
 • Úhel k horizontu větší než 45-50 stupňů znamená, že budete muset sejít po schodech pozpátku. Člověku sestupujícímu po takovém žebříku bude překážet délka jeho vlastních nohou.

Highlights

 • Pochod obsahuje ne méně než tři a ne více než osmnáct kroků. Omezení souvisí s bezpečností: čím delší je žebřík, tím větší je pravděpodobnost vážného zranění při pádu z něj.
 • Všechny kroky v rámci přímého pochodu musí být přísně stejné. Požadavek opět souvisí s bezpečností, ale již požární: budete muset po paměti sestoupit v zakouřené místnosti a dát si nohy doslova na dotek.
 • Výkresy schodiště jsou provedeny s přihlédnutím k dalšímu bezpečnostnímu požadavku: délka a šířka plošiny oddělující pochody ležící na stejné přímce by neměla být menší než šířka schodů. S šířkou webu je vše jasné: jinak se stane úzkým hrdlem; Proč ale regulovat délku?

Aby člověk, který ztratil rovnováhu, měl možnost se zastavit.

 • Pokud mluvíme o vnějším schodišti, pak je lepší, aby se dveře vedoucí k němu otevíraly dovnitř. Tam, kde to není možné, je plošina vyrobena záměrně širší než dveřní křídlo.

Размеры

No a jaké jsou optimální a minimální rozměry, kterými se při projektování řídit?

Šířka schodiště souvisí s jeho funkčností. Pokud je určen pro jednu osobu, rozumné minimum je 90 centimetrů. Ve skutečnosti podle SNiP 31-02 musí mít alespoň jedno mezipodlažní schodiště v soukromém domě šířku alespoň této.

READ
Protiskluzový povlak na schodech na verandě: způsoby, jak je zabezpečit

Optimální šířka schodiště je dána jeho účelem.

Optimální šířka schodiště je dána jeho účelem.

Nicméně: pro bytové domy je minimum 1050 mm. Pokud plánujete protijedoucí provoz na schodech dvou protijedoucích toků lidí, vyplatí se jej rozšířit alespoň na 1500 mm.

Minimální výška plotu pro soukromý dům je 90 cm; pokud je výška schodů více než šest metrů, zábradlí by nemělo být nižší než 100 cm.

Rozměry schodu musí splňovat několik požadavků:

 • Šířka běhounu – 260 až 355 milimetry. Musí se na ni vejít celé chodidlo vysokého člověka: jinak bude lezení po schodech doprovázeno neustálým napětím lýtkových svalů.
 • Výška kroku – 125 až 200 milimetry. Poměr šířky a výšky by měl zároveň zajistit sklon pochodu v pohodlném rozsahu. Ideální z hlediska pohodlí, schod 300 široký a 150 mm vysoký.
 • Součet šířky běhounu a dvojnásobku výšky schodu by se měl rovnat průměrnému kroku (obvykle 60 – 64 centimetrů).

Pro točitá schodiště, točitá schodiště a navíječe existuje optimální poloměr otáčení. Rovná se součtu dvojnásobku šířky nášlapu a šířky schodů. V tomto případě se běhoun neměří podél okraje, ale podél střední čáry.

Takže při šířce schodiště 100 cm a šířce nášlapu na středové čáře 20 cm (toto je minimum předepsané SNiP) by poloměr otáčení neměl být menší než 100+(20×2)=140 cm.

Vzdálenost (nezapomeňte, že se jedná o vzdálenost od schodu ke stropu) není menší než 2000 mm. V tomto případě se vysoký člověk nebude muset ohýbat.

Světlost by měla ponechat alespoň 10 centimetrů volného prostoru nad hlavou nejvyššího obyvatele domu.

Světlost by měla ponechat alespoň 10 centimetrů volného prostoru nad hlavou nejvyššího obyvatele domu.

Výkon

Respektovanému čtenáři jsme dali k dispozici obecné zásady pro konstrukci výkresů schodišť; bez kreslířských dovedností však výsledek pravděpodobně nebude uspokojivý. Ve videu zveřejněném v tomto článku najdete zajímavé informace k tomuto tématu (zjistěte také o hlavních bodech navrhování schodů).

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Výstavba a renovace
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: