Objem práce na zdivu: jak vypočítat

Cihlové zdivo je konstrukce z cihel položených v určitém pořadí a připevněných k sobě maltou.

Objemy cihelného zdiva se počítají zvlášť pro každý typ zdiva a různé tloušťky stěn.

Rozměr cihly 250x120x65 mm, tloušťka spáry 10 . 12 mm. Tloušťka stěn se bere jako násobek poloviny délky cihly: tloušťka stěny 640 mm – pokládka 2,5 cihly, tloušťka stěny 510 mm – pokládka 2 cihly, tloušťka stěny 380 mm – pokládka 1,5 cihly, tl. 120 mm – pokládka do 0,5 cihel

Podle půdorysu vypočítáme délku stěn pro každý typ zdiva (LNA– délka vnějších stěn, LNe– délka vnitřních stěnLZA – délka přepážek). Pro zjednodušení výpočtů v praktické práci bereme délku zdiva podél os stěn. Vynásobením délky stěn výškou podlahy získáme plochu stěny.

Oblast vnější stěny:

kde: LNA– délka vnějších stěn; m

HЭТ– výška podlahy, m.

Vnitřní plocha stěny:

kde: LNe– délka vnitřních stěn, m.

kde: LZA– délka příček, m.

Od této oblasti je nutné odečíst plochu otvorů (okno SOKa dveře SDV).

Plocha okenních otvorů:

kde: LOK– šířka okna, m;

nOK– počet oken dané velikosti, ks.

kde: LDV– šířka dveří, m;

nDV– počet dveří daného rozměru, ks.

Získaný výsledek vynásobíme tloušťkou zdiva a dostaneme objem zdiva na patro.

Objem zdiva vnější stěny:

Objem pokládky vnitřních stěn:

Objem zděných příček:

Výsledky výpočtů zapisujeme do tabulky 3.2.

Rozsah prací na zděných stěnách v jednom podlaží

Výška podlahy, HЭТ, m

Plocha stěny S, m 2

Otevírací plocha, m2

Objem zdiva V, m 3

1. Pokládka obvodových stěn do 2 cihel pro spárování

2. Pokládka vnitřních stěn do 1,5 cihel na omítku

3. Pokládka příček do 0,5 cihel na omítku

Objem zděné podlahy akceptujeme rovný

Tak byl získán objem zdiva na patro. Při výpočtu celkového objemu cihelného zdiva je nutné získaný výsledek vynásobit počtem podlaží (n) a počtem sekcí (N).

3. Sestavování kalkulací práce a mezd

Kalkulace mzdových nákladů a mezd je sestavena na základě kalkulovaných objemů. Výpočet se provádí jak pro hlavní (přímá pokládka), tak pro pomocné procesy (lešení).

READ
Ohýbačka profilů: jak vyrobit stroj na válcování profilové trubky vlastníma rukama, výkresy ohýbačky profilů

Příprava odhadu nákladů začíná vyplněním sloupce 1, který poskytuje úplný popis práce a výrobních podmínek v souladu s pokyny pro aplikaci norem uvedených v technické části. Popis práce musí být úplný a odpovídat přijatým standardům. V odůvodnění norem (sloupec 2) je uveden odstavec ENiR, číslo a odstavec (řádek-sloupec) tabulky. Sloupec 3 ukazuje měrné jednotky práce v souladu s ENiR. Sloupec 4 obsahuje rozsah práce v uvedených měrných jednotkách. Sloupec 5 (pracovitost na jednotku) udává časovou sazbu (NBP) za jednotku práce od ENiR. Sloupec 6 (intenzita práce všeho) se získá vynásobením hodnot sloupců 4 a 5.

Sloupce 9 a 10 se vyplňují podle ENiR.

Ve sloupci 7 jsou uvedeny jednotkové náklady na mzdu hřivny vypočtené na základě výkonu jednotky práce (sloupec 5) a hodinové tarifní sazby (UAH / člověkohodina) pro průměrnou kategorii práce (příloha 1) dle do vzorce:

kde – pracnost, osobohodina – cena UAH / osobohodina.

Průměrná kategorie práce je určena vzorcem:

kde Nі– počet pracovníků i-té kategorie

NSW– celkový počet pracovníků v odkazu

Například. Spojku tvoří 1 zedník 4. kategorie a 1 zedník 3. kategorie. Standardní čas NBPu3,7d XNUMX člověkohodiny Pak průměrná kategorie práce:

Odpovídá nákladům na člověkohodinu 13,25 a mzda na jednotku se bude rovnat 3,7 3,5 = 12,95.

Sloupec 8 (celkový plat) se získá vynásobením hodnot sloupců 7 a 4.

Na konci výpočtu se ve sloupcích 6 a 8 vypočítá součet.

Při sestavování odhadu nákladů na výrobu zednických prací je nutné zohlednit pokyny pro aplikaci norem uvedené v technické části. Normy ENiR Collection E3 Stone works umožňují provádění prací ve výšce až 15 m od úrovně terénu. Při provádění prací ve výšce větší než 15 m platí pro každý následující metr výšky norma času (NBP.) se zvyšuje o 0,5 %.

Například, při provádění prací ve výšce 25 m HBP.zvýší o (25-15)x0,5=5%, tzn. násobeno 1,05; při provádění prací ve výšce 40 m NBPzvýší o (40-15)x0,5=12,5 %, tzn. násobeno 1,125.

Pro usnadnění výpočtu lze objem práce na zdivu v různých výškách zapsat do tabulky 3.3.

Chcete-li určit správný objem zdiva, musíte nejprve vypočítat kubaturu celé konstrukce. K tomu použijte obvyklý matematický vzorec a jasně změřte všechny parametry budovy. A také byste si měli zjistit typ a způsob zdění, tloušťku stěn. Nezapomeňte, že při výpočtu se odečítají všechny otvory pro okna a dveře, které nejsou položeny kamenem.

READ
Výkonná lavice tis z hydraulického zvedáku pro automobily

Pokládání cihlových povrchů: co je součástí?

Množství materiálu potřebného k provedení stavebních prací se počítá v metrech krychlových. Objem zděných stěn se vypočítá podle obvodu vnější krabice, ale s odečtením otvorů pro okna a dveře. Poté, co se podobný parametr vypočítá samostatně pro každý typ zdiva a závisí na tloušťce stěn.

Klasifikace struktur: úrovně složitosti

Je obvyklé rozdělit pokládku stěn podle následujících parametrů uvedených v tabulce:

kategorie Charakterizace
architektonický dekor Jednoduchý (20 % celkové plochy stěny) a střední architektonický design (30 %)
Spotřeba při výstavbě velkých dílů, jako jsou lodžie a arkýře, jsou zahrnuty v celkovém objemu stavebního materiálu a malé prvky s výškou do 25 cm nejsou zahrnuty.
Odrůdy vnějšího designu Dělí se podle typů desek: keramické a betonové
Tento parametr zohledňuje prošívání a obklad
zděná konstrukce Existují tyto typy: lehké, pevné, s tepelně izolačními deskami
Typ konstrukce Typy dekorativních konstrukcí: altány, sloupy, sloupy
Záleží na projektu stavby
šíře 250, 380, 510, 640 mm
Výška stěny Určeno od základny, tj. od horní hranice základu k horní linii poslední řady

A také objem ovlivňuje způsob, jakým bude zedník pokládat zdivo. Můžete jej vložit do 3 následujících technologií:

 • Vydrž. Tvrdá malta se pokládá ve vzdálenosti do 15 mm od konce budoucí stěny. Směs se vyrovná hladítkem a kámen těsně přiléhá k základně. Poté byste měli shromáždit přebytečný roztok. A položte další kámen a pevně jej připevněte k prvnímu, ale mezi nimi bude po celou dobu kovová část stěrky. Poté, co je třeba vytáhnout.
 • Zadek. Směs je plastová, leží ve vzdálenosti do 30 mm od vnější stěny.
 • S podříznutím. Kombinuje 2 předchozí typy. Ale po dokončení každého kroku musíte oříznout švy.

Jak vypočítat objem zdiva?

Počítat můžete 2 způsoby:

 • Online kalkulačka. Nejjednodušší varianta.
 • Měřicí zařízení, svinovací metr. Dále se pro stanovení objemu a pro výpočet materiálu pro zdivo používá speciální vzorec. Tato možnost výrazně sníží rychlost práce.

Aby bylo určení provedeno přesně, měla by být známa tloušťka zdiva. Podle ní se v konečném výsledku hodnotí i jedna z nejdůležitějších vlastností konstrukce: spolehlivost a bezpečnost. Zdivo je následujících typů, podrobnosti o nich v tabulce:

READ
DIY zahradní strašák
Typ pokládky cihel Tloušťka, mm
Půl cihly 120
V 1 250
1,5 380
2 510
2,5 640

Výpočet množství materiálu

Vzhledem k tloušťce stěny je třeba k jejím rozměrům přičíst 10-12 mm na maltu.

Při výpočtu objemu zdiva je třeba vzít v úvahu také velikost a objem cihly. Více o tom v tabulce:

Pohled Velikost, mm
Svobodný 250 120 × × 65
Jeden a půl 250 120 × × 88
Dvakrát 250 120 × × 138

Vzorce používané k určení

Pomocí parametrů plánované konstrukce můžete určit objem jejích stěn pomocí jednoduchých vzorců.

Po určení řad zdiva je nutné odečíst plochu pro každou plochu zvlášť. K tomu se používá matematický vzorec: S u1d l x h, kde l je délka v metrech, h je výška podlahy v m, S je plocha stěny. Tato metoda je vhodná pro výpočet vnějších i vnitřních ploch, příček, okenních a dveřních otvorů. Pro výpočet objemu zdiva na podlaží je nutné získané výsledky vynásobit tloušťkou zdiva. Pro výpočet objemu stěn a příček existuje následující vzorec s použitím hlavní nosné stěny jako příkladu: V = (F-FXNUMX) * b, kde:

 • V je objem vm3;
 • F je plocha vm2;
 • F1 – plocha okenních a dveřních otvorů;
 • b je tloušťka povrchu, m.

Hlasitost při stavbě propojek

Při stavbě jakékoli konstrukce existují pravidla, která je třeba dodržovat. Rozsah prací by měl zahrnovat architektonické detaily: římsy, parapety, lodžie, které jsou postaveny z materiálu stanoveného normami. Drobné díly do 25 cm nejsou zahrnuty v součtu. Také nemusíte zahrnout následující položky:

 • sloupy ze železobetonu;
 • spoje mezi stěnami;
 • tepelné panely;
 • tyče pro základy;
 • výklenky pro vestavěné nástroje.

Počítají se následující prvky:

 • dutiny pro konečné čištění tyčí;
 • panelové příčky;
 • otvory pro vytápění a ventilaci;
 • otvory pro schody;
 • výklenky pro komínové kanály.

Náplň práce na pokládce kamen

Je třeba zvážit kubaturu vytápění krbů, komínových trubek bez odečtení dutin. Ale zároveň se v objemu neberou v úvahu studené čtvrti, stejně jako vertikální a horizontální řezy. Plocha by měla být vypočtena na úrovni sekce poblíž topeniště, ale výška se bere od základny po konec budovy. Pokud mají kamna vyzdívku, pak se uvažuje kostka zdiva bez zohlednění materiálu čela. Ale zároveň je oblast zvažována podél vnějších okrajů kůže.

READ
Pravidla pro pěstování a péči o pokojový břečťan doma

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: