Erpadla klimatizace: design, přehled, ceny, nákup

Výběr konkrétního modelu čerpadla závisí na řadě faktorů.

Важнейшие из них:
– typ a provedení vnitřní jednotky klimatizace;
– расположение в помещении места для слива конденсата;
– návrh stěn a stropu místnosti, ve které je klimatizace umístěna.

Pro kazetové klimatizace, которые имеют встроенную помпу, дополнительная помпа необходима лишь в небольшом количестве случаев, когда основная помпа не обеспечивает удаление конденсата из-за слишком большого расстояния или большой разности высот расположения кондиционера и места слива конденсата. Для него подойдет помпа любой конструкции и нужной производительности. Помпа может быть размещена в любом удобном месте за фальш-потолком.

Для канальных кондиционеров, jejíž vnitřní jednotka je umístěna za podhledem, není problém ani s výběrem a umístěním čerpadla.

Наиболее сложно подобрать и установить дренажную помпу на кондиционер, имеющий vnitřní jednotka nástěnná nebo od podlahy ke stropu.

Дренажная помпа для таких блоков при достаточно высокой производительности должна:
– mají malé rozměry, které umožňují jeho umístění do výklenku krytu klimatizace nebo ozdobné krabice;
– zajistit sání drenážní vody z úrovně pod čerpadlem;
– zajistit zvedání a přívod drenážní vody do dostatečné výšky a vzdálenosti;
– mají nízkou hlučnost.

Screenshot (4) .png При выборе конкретной модели помпы кроме этого следует также учитывать:
– сколько кондиционер производит конденсата;
– высоту всасывания (разницу высот дренажной ванны и места установки насоса) (А);
– výška svislé části vstřikovacího potrubí (B);
– délka vodorovného úseku vstřikovacího potrubí (B).

Množství kondenzátu produkovaného klimatizací závisí na chladicí kapacitě klimatizační jednotky a teplotě a vlhkosti upravovaného vzduchu.
Množství kondenzátu je 0,5–0,8 l/h na 1 kW chladicího výkonu.
Pokud je například chladicí výkon klimatizace 3 kW, pak je objem kondenzátu přibližně 1,5–2,4 l/h.
Výkon čerpadla nesmí být menší než množství kondenzátu produkovaného klimatizací. Výkon je jednou z nejdůležitějších charakteristik čerpadla a musí být uveden v technické dokumentaci k čerpadlu.
V současné době vyrábí drenážní čerpadla několik výrobců. Nejznámějšími značkami čerpadel na ruském trhu jsou “SAUERMANN”, “Aspen” a méně známé “Royal Clima”, “SICCOM”, “Kernick”.
Каждая из перечисленных фирм выпускает несколько вариантов дренажных помп различных по конструкции, производительности и способу установки. Однако некоторые общие черты дренажных помп различных производителей позволяют разделить их на группы. Такое разделение позволяет определить предпочтительную область использования той или иной дренажной помпы.

READ
Pravidla pro výběr podšívky pro výzdobu interiéru - rozumíme bodům

1. Vestavěná čerpadla.
Jedná se o drenážní čerpadla, která se instalují přímo uvnitř drenážní vany, na odtokové potrubí nebo vypouštěcí vypouštěcí hadici. Čerpadlo je vyrobeno v jednom bloku obsahujícím snímač hladiny, ovládací zařízení a čerpadlo. Čerpadlo čerpadla je na hladině vody nebo pod ní, a proto musí zajistit zdvih pouze ve výtlačném potrubí. Rozsah takových čerpadel je omezen možností jejich instalace uvnitř klimatizace. Obvykle se jedná o potrubní klimatizace, malé centrální klimatizace a odvlhčovače. Vydávají se čerpadla s výkonem od 5 do 170 l/hod.

Варианты установки встраиваемой помпы:

Screenshot (3) .png

Screenshot (5) .png

2. Раздельные (проточные).
Tato čerpadla mají malou zásobní nádrž se snímačem hladiny. Konstrukce nádrže je taková, že ji lze instalovat jak uvnitř drenážní vany, tak na výstupní odtokové potrubí nebo hadici. Řídicí jednotka a čerpadlo jsou umístěny v samostatné jednotce, která je s nádrží spojena krátkým, obvykle 1-2 m, ohebným potrubím a vodičem od hladinového čidla instalovaného v akumulační nádrži. Taková samostatná konstrukce čerpadla umožňuje vyjmout největší části čerpadla mimo vnitřní jednotku klimatizace. Řídicí jednotka a čerpadlo mohou být umístěny nad hladinou vody v drenážní vaně, takže čerpadlo musí být schopno zvednout (zvednout) drenážní vodu z úrovně pod místem instalace čerpadla. Samostatná čerpadla jsou svou konstrukcí uzpůsobena pro použití v klimatizacích s nástěnnými a stropními vnitřními jednotkami malého výkonu. Výkon samostatných čerpadel je od 8 do 60 l/h.
Варианты установки раздельной помпы:

3. Hromadné (kumulativní).
Эти помпы, как правило, имеют достаточно большой накопительный резервуар, в который дренажная вода поступает самотеком, то есть наливается. Помпа выполнена в виде одного блока, в который входит резервуар с датчиком уровня, устройство управления и водяной насос. Помпа размещается ниже дренажной ванны и имеет достаточно большие габариты. Производительность наливных помп составляет от 80 до 1500 л/час при подаче дренажной воды на высоту 3 м. Область применения наливных помп — холодильные системы, кондиционеры большой мощности или группа кондиционеров.

Screenshot (6) .png

Možnost instalace plnicího čerpadla:

4. Peristaltická čerpadla.
Charakteristickým rysem peristaltických čerpadel je zvedání drenážní vody do dostatečně velké (až 15m) výšky. Tato vlastnost čerpadla poskytuje speciální peristaltické čerpadlo. Výkon takových čerpadel je malý (do 10 litrů). Peristaltická čerpadla se liší způsobem ovládání. Nejjednodušší je signál k zapnutí kompresoru klimatizace. Jiná cesta
управления — сигнал термодатчика, установленного на испарителе кондиционера. Существует также некоторый симбиоз перистальтического насоса и накопительного резервуара от раздельного насоса с датчиком уровня. Область применения перистальтических помп — это холодильные системы небольшой производительности, для которых другие помпы не обеспечивают нужный подъем дренажной воды.

READ
Nafukovací matrace na spaní

Вариант установки перистальтические помпы:

Screenshot (7) .png

Použití správně zvoleného drenážního čerpadla vyřeší problém odstranění drenážní vody v téměř každém, i velmi obtížném případě.

Klimatizace

Во время работы кондиционера в режиме охлаждения из поступающего воздуха происходит конденсация влаги на поверхности испарителя. Полученная влага стекает по ребрам теплообменника вниз и накапливается в конденсатном поддоне после чего сливается.

При сбоях в сливе конденсата происходит застаивание воды, что приводит к возникновению неприятного запаха в помещении. В таких случаях существует риск переполнения дренажной емкости и вытекания жидкости внутрь помещения. Это может привести к порче стен, полов и установленного в помещении оборудования.

Takovým situacím se můžete vyhnout, pokud se při návrhu a instalaci vzduchotechniky budete starat o zařízení odvodňovacího systému klimatizace. Pokud je problematické takový systém zamaskovat nebo je obtížné umístit vypouštěcí otvor na úroveň dostatečnou pro odvádění kondenzátu samospádem, je vhodné použít drenážní čerpadlo.

Účel a princip činnosti

Čerpadlo kondenzátu je navrženo tak, aby účinně odstraňovalo kapalinu z klimatizace.

Vypouštěcí čerpadlo pro klimatizaci

Принцип работы такого прибора предельно прост и может отличаться в зависимости от ее разновидности. Так, стандартная раздельная помпа состоит из:

 • емкости с поплавком, играющим роль датчика уровня воды;
 • čerpadla;
 • trubky pro vypouštění kapaliny.

По мере наполнения водой, поплавок поднимается до максимального уровня. Это провоцирует замыкание контактов и способствует включению устройства. Прибор начинает откачивать накопившуюся жидкость до тех пор, пока не получит очередной сигнал от датчика уровня.

В некоторых агрегатах вместо поплавков используются теплочувствительные датчики, которые реагируют при прикосновении с водой и при высыхании накопительной емкости.

Виды помп

Na trhu je mnoho různých typů drenážních čerpadel. Každý z nich je určen pro konkrétní klimatizaci. Většina z nich má podobné zařízení:

 • поддон для сбора конденсата;
 • odvodňovací cesta pro přepravu kapalin;
 • дренажную помпу для кондиционера, предназначенную для перекачки жидкости.

Zařízení vybavená speciální nádobou na kondenzát, vybavenou čerpadlem a snímačem hladiny, se nazývají “bulk”. Jsou to blok s nainstalovaným snímačem hladiny a mohou pracovat autonomně při plnění nádrže.

Hromadně (kumulativní) насосы жидкость поступает самотеком, поэтому их необходимо устанавливать в любом удобном месте немного ниже уровня сливной емкости.

READ
Měkká střecha, foto střech

Jedno takové zařízení lze použít k obsluze několika klimatizačních jednotek umístěných blízko sebe. Vybaveno velkými skladovacími nádržemi.

Перистальтические помпы

Перистальтическими nazývaná zařízení schopná čerpat vodu přímo z drenážní nádrže fancoilu.

Taková zařízení používají výkonná čerpadla, která mohou zvednout kapalinu z úrovně nižší, než je samotná jednotka. Taková zařízení se nazývají “membránové” nebo “peristaltické”.

samostatný nazývaná čerpadla, sestávající z několika oddílů, vzájemně propojených řídicími vedeními a potrubími. Skládají se z čerpadla, snímače hladiny vody napojeného na akumulační nádrž a v některých případech z ovládacího zařízení. Některá zařízení nejsou vybavena snímačem hladiny a pro jeho zapnutí musíte na klimatizaci použít „studený“ režim.

Samostatná čerpadla díky svému neobvyklému designu poskytují více možností jejich umístění. Lze je tedy instalovat na hadici, odpadní potrubí nebo do úložných van.

Стандартным местом для ее установки считается отдельный блок, сообщающийся с гибкой трубкой либо накопительным поддоном.

Поршневые и накопительные помпы Sauermann Si-10

Встраиваемые насосы являются обязательным элементом стандартной структуры кассетной или канальной сплит системы и кондиционеров от ведущих производителей.

Их устанавливают непосредственно внутрь сливной емкость на дренажный шланг для кондиционера либо выходной патрубок. В состав такой помпы входит устройство управления, датчик уровня и насос, расположенный на уровне воды либо немного ниже.

Jak vybrat vakuovou pumpu pro klimatizaci? Nebo je možná výhodnější si to sbírat sami?

Technické vlastnosti drenážních čerpadel

При выборе оборудования следует учитывать его технические характеристики. Так, je nutné, aby kapacita čerpadla přesáhla rychlost tvorby kondenzátu v klimatizaci. Выражается эта производительность в л/час. Также при покупке следует обращать внимание на уровень возможностей подъема воды, силу шума и много другое.

Výkon jednotlivých čerpadel je 8-60 l/h – tento výkon stačí pro většinu moderních klimatizací. Jsou schopni zvednout kapalinu do výšky 3-14 metrů. Pokud je nutné kapalinu zvednout na vyšší úroveň, je lepší použít jiný typ zařízení.

vypouštěcí hadice klimatizace

Большая мощность у наливных насосов. Minimální produktivita takových zařízení je 80 l / h, maximální je 1500 l / h. Kapalinu je možné zvednout do výšky 3 až 6 metrů.

Taková zařízení nejsou navržena tak, aby obsluhovala venkovní prostory multi-split systémů a neměla by zvedat vodu do velké výšky. Veškerý kondenzát z těchto systémů je odváděn pouze do kanalizace, kde nedochází k žádným výškovým změnám.

READ
Zařízení a výroba polymer-pískových dlaždic bez ztráty kvality

Výkon vestavěných čerpadel se pohybuje od 5-170 l/h. Их мощности достаточно для обеспечения нормального функционирования сплит-системы.

Перистальтические насосы могут быть задействованы в тех случаях, когда нужно поднять жидкость на высоту от 10-15 метров. Jejich produktivita je relativně malá – asi 10 l / h.

Все разновидности дренажных насосов работают чрезвычайно тихо. О том, что система работает, может сигнализировать только звук движения жидкости либо ручеек воды, вытекающий из наружного отсека сплит-системы.

Drenážní čerpadla jsou zařízení s dlouhou životností. Ve většině případů se takové zařízení kupuje pouze jednou za život. Včasná preventivní údržba pomůže prodloužit životnost zařízení. Pokud nejsou čerpadla pravidelně kontrolována, mohou se hromadit nečistoty a agresivní chemikálie.

Vlastnosti instalace

Zařízení klimatizace a drenážního čerpadla umožňuje instalaci drenážního systému několika různými způsoby. Základní doporučení pro instalaci hardwaru naleznete v přiložené dokumentaci.

В зависимости от типа кондиционера, накопительный резервуар с датчиком уровня можно установить в сливной ванне, либо на любом участке дренажного трубопровода в корпусе кондиционера.

Lze jej umístit na libovolné vhodné místo, při dodržení dovolené vzdálenosti a výškového rozdílu mezi hladinou čerpadla a drenážní vanou. Lze jej tedy instalovat do výklenku uvnitř krytu klimatizace, do podhledu nebo do komunikační krabice.

Схема установки помпы

Nádrž čerpadla by měla být instalována přísně vodorovně. V této poloze musí být neustále udržován.

Подключение всех электрических деталей помпы необходимо выполнять в соответствии со штатной схемой и с применением провода рекомендуемого сечения.

Все горизонтальные детали трубопровода необходимо расположить под уклоном по направлению движения жидкости.

Jak nainstalovat čerpadlo pro klimatizaci, můžete vidět v následujícím videu:

Нужен ли в доме увлажнитель воздуха? Как правильно его выбрать?

Возможно ли обустроить вентиляцию в частном доме самостоятельно? Как выбрать схему и составить проект?

Cena a výběr

Jedním z předních výrobců drenážních čerpadel je Čerpadla Aspen. Компания производит оборудование для кондиционеров с 1992 года и распространяет свою продукцию на рынки 75 стран Европы.

Čerpadla Aspen

У этого производителя широкий ассортимент дренажных насосов любых видов и моделей:

 • Mini pomeranč
 • Mini Aqua Silent+
 • Mini Lime
 • Úspora teplé vody
 • Maxi oranžová
 • Mini-Blanc Deluxe
 • Hi Flow 2L
READ
Udělej si sám ploché střechy: Typy plochých střech a Hlavní typy materiálů pro montáž střešní krytiny Video zařízení

Náklady na produkty této společnosti se pohybují od 4000 do 6500 rublů.

Vysoká kvalita vyráběných produktů je компания Sauermann. Všechna zařízení procházejí kontrolou kvality v mnoha laboratořích.

В основном, компания производит поршневые и центробежные насосы:

Стоит учитывать, что независимо от производителя, самая высокая стоимость у перистальтических насосов.

sauermann si 2750

Drenážní čerpadlo Sauermann Si-2750

Среди всех производителей наиболее экологичные устройства производит компания Siccom. Díky nejnovějšímu vývoji je možné výrazně snížit spotřebu energie čerpadla a zvýšit energetickou účinnost čerpadla.

Наибольшее распространение получил насос Mini Flowatch. Предназначен для кондиционеров мощностью до 10 кВт. Его стоимость варьируется в пределах 3500-4000 рублей.

Při výběru drenážního čerpadla byste měli věnovat pozornost mnoha faktorům. Hodně tedy záleží na vnitřní jednotce fancoilu, provedení stropu a stěn místnosti, dostupnosti místa pro odvod kondenzátu. Také byste při výběru měli brát ohled na typ a výkon klimatizace – je nesmírně důležité, aby výkon čerpadla převyšoval jeho výkon.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: