El odvětrání a odvodu kouře

Otázka osobní bezpečnosti se týká každého člověka. Samozřejmě je docela těžké hrát na jistotu před všemi problémy, ale je mnohem snazší zabránit globálním incidentům, zejména pokud jde o ohnivý živel. Jak ukazuje praxe, při požáru není největším nebezpečím oheň, ale kouř, takže instalace kouřové ventilace pro velké podniky je povinná.

Odvětrávání kouře

Co je ventilace kouře?

Princip činnosti

Odvětrávání kouře je speciální systém pro odvod kouře a zplodin hoření z uzavřených prostor. Zpravidla je takový systém namontován na přeplněných místech, ale tam, kde není přirozený přístup k čerstvému ​​vzduchu.

Instalace odvětrávání kouře je povinná pro:

 • haly;
 • průchody;
 • divadelní scény;
 • oblasti s velkým davem lidí.
 • krytá parkoviště.

Také pro bezpečnost evakuace v případě požáru jsou podél trasy osob z potenciálního požáru (v halách, chodbách) instalovány systémy odtahu kouře.

Kromě odstraňování kouře plní systémy větrání kouře následující funkce:

 • snížit dopad kouře a emitovaných produktů spalování na zařízení, stroje a materiály;
 • přívod čerstvého vzduchu do místností, kde zaměstnanci nepřestávají pracovat v noci;
 • Pomozte hasičům při hašení požárů.

Zařízení na ochranu proti kouři se tedy instaluje na místa, kde je kriticky důležité co nejrychleji odstranit zplodiny hoření (včetně kouře) z vnitřního objemu místnosti během požáru nebo počátečních fází hoření. Systémy odvětrávání kouře jsou zvláště důležité v místech se zvýšeným nebezpečím požáru a velkým davem lidí, konkrétně v občanských a průmyslových zařízeních.

Z čeho je vyroben systém odvodu kouře?

K zajištění všech výše uvedených funkcí v systému odvodu kouře zpravidla používejte:

 • ventilační potrubí (kolektory, vzduchovody nebo šachty) se zvýšenou požární odolností pro zajištění bezpečnosti zařízení při požáru;
 • speciální vysokovýkonné ventilátory, které jsou odolné vůči vysokým teplotám a nedeformují se při dlouhodobém vystavení;
 • kouřové ventily v každé sekci systému (protipožární a kouřotěsné);
 • zástěny a dveře, které jsou odolné proti kouři a plynu a neumožňují jim vstup do místnosti.

Výpočet a návrh

Výpočet větrání kouře se provádí s maximální matematickou přesností, proto faktory, jako jsou:

 • vlastnosti areálu;
 • celková plocha;
 • počet objektů;
 • požární kategorie.

Kromě správného výpočtu hraje obrovskou roli v úspěšnosti záchranných akcí systém včasného varování. K tomu musí vytvářený projekt obsahovat vybavení jednoho z následujících typů oznámení:

 • automatické (kouřové ventily a výfukové ventilátory se automaticky otevřou při spuštění některého z instalovaných detektorů);
 • poloautomatické (reakce na signál přijatý centrální konzolou);
 • manuální (systém regulace kouře je aktivován v manuálním režimu).
READ
Spotřeba cementu pro založení

Etapy

Proces navrhování systému řízení ventilačního kouře je postupná implementace následujících kroků:

 • příprava technických podkladů, vypracování, vysvětlivky, výkresy a ekonomické zdůvodnění prací;
 • přímá instalace systému;
 • uvedení do provozu;
 • preventivní práce.

Metoda výpočtu VNIIPO 2013

S metodikou výpočtu systému kouřového řízení ventilace VNIIPO se můžete seznámit na odkazu https://yadi.sk/i/JL4FMRFY3M2h9t.

Odvětrání kouře a odvod kouře – SNiP

Oficiální stavební předpisy a pravidla pro organizaci odvětrání kouře jsou definovány dokumentem SNiP 41-01-2003 “Vytápění, větrání a klimatizace”, který lze nalézt a stáhnout na https://yadi.sk/i/mpoyr9b53M2hCu.

Druhy systémů

Odborníci rozlišují dva hlavní typy ventilačních systémů – výfukový kouř a přívod. Výfukový systém zahrnuje organizaci vzduchových hmot opouštějících místnost a přívodní systém – přívod čerstvého vzduchu do objektu. Pojďme se na každou z nich podívat blíže.

Zásobování

Přívodní kouřová ventilace funguje na následujícím principu:

 • ventil nasává proud čerstvého vzduchu do místnosti, poháněný radiálním nebo lopatkovým ventilátorem;
 • v důsledku přílivu čerstvého vzduchu je zajištěn přetlak;
 • když se kanál natažený za stěny budovy otevře, tlak v místnosti se vyrovná.

protivodymnaya-ventilyaciya_00004

Je důležité, aby se: K vyrovnání tlaku lze využít tzv. “přirozené otvory” místnosti – dveřní a okenní otvory.

protivodymnaya-ventilyaciya_00003

Vyčerpat

Současně je princip fungování ventilace výfukového kouře následující:

 • rotační nebo lopatkový ventilátor vytváří výfukovou sílu ve vzduchovém potrubí spojujícím obsluhovaný objekt a ulici;
 • tlakové zařízení vytváří slabé vakuum;
 • při otevření vstupních ventilů nebo oken se tlak v budově ustálí.

protivodymnaya-ventilyaciya_00002

Poznámka: Kromě mechanického navození proudění výfukových plynů lze přirozeného „tahu“ využít také umístěním vertikálního vzduchovodu o výšce 5 metrů a více na fasádě nebo ve stěně budovy.

protivodymnaya-ventilyaciya_00001

Jak se testuje odvětrávání kouře?

Testování ventilačního systému odvodu kouře se provádí v několika fázích. Jejich hlavním úkolem je potvrdit shodu systému s hlavními funkčními zatíženími, jako jsou:

 • zajištění podmínek pro bezpečnou evakuaci v případě požáru;
 • zabránění šíření kouře;
 • potlačení vnikání kouře do evakuačních cest;
 • zajištění mikroklimatu v prostorách, kde hasiči pracují;
 • ochrana a ochrana lidských životů;
 • prevence škod na majetku lidí, organizací, podniků.

Předpisy pro zkoušení odvětrání kouře jsou předepsány v normě GOST R 53300-2009. Kromě toho dokument definuje akceptační testy, upravuje četnost testů pro operační systémy s přihlédnutím k provozním podmínkám a doporučuje způsoby registrace protokolů.

READ
Originální a jednoduché držáky na nože pro kutily

V závislosti na době testu mohou být:

Jak již z názvu vyplývá, přejímací zkoušky se provádějí při uvádění nových a rekonstruovaných vzduchotechnických systémů do provozu. kde:

 • skutečný obvodový návrh systému je porovnán s projektovou dokumentací;
 • kontrolují se místa instalace a počet ventilátorů, místo instalace kouřových klapek;
 • požární odolnost hlavního a doplňkového zařízení je porovnána s vypočtenou;
 • kontroluje se spolehlivost konstrukce vzduchových potrubí a instalace ventilátorů;
 • je provedeno kvantitativní posouzení průtoku vzduchu odstraněného systémem při maximálním povoleném zatížení;
 • odhadne se skutečná hodnota tlaku přiváděného čerstvého vzduchu.

Během pravidelných kontrol specialista sleduje:

 • skutečné ukazatele spotřeby vzduchu pro každý objekt (místnost-chodba);
 • klimatizace na trase evakuace personálu, včetně výtahů a vestibulů;
 • indikátory přetlaku čerstvého vzduchu v kontextu areálu.

Četnost preventivních kontrol závisí na technických parametrech konkrétního větracího systému a provozních podmínkách, nelze však provádět kontroly méně než jednou za dva roky.

Řídicí skříň kouřové ventilace

Ovládací skříně jsou součástí kouřové ventilace a slouží pro:

 • příjem signálu “POŽÁR” z ovládacího zařízení palby;
 • zapnutí ventilátoru v automatickém režimu;
 • ruční zapnutí ventilátoru pomocí spínače instalovaného na dveřích rozvaděče;
 • zapnutí ventilátoru v ručním režimu signálem ze zařízení pro vzdálené spuštění.

Kde koupit zařízení pro odvod kouře?

V Moskvě

V Moskvě si můžete zakoupit zařízení pro ventilaci kouře od společností, jako jsou:

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Výstavba a renovace
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: